Amerikan Dış Politikası 2016-2017 Final Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kongre’de Savunma Bakanlığı’nın politikalarına karşı uzun yıllar bir baskı grubu işlevi görmüştür?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
Ulusal Güvenlik Konseyi
C
Hava Kuvvetleri
D
Freedom House
E
Kara Kuvvetleri
Soru 2

ABD devlet sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ABD Anayasası’na göre savaş ilan etme yetkisi Kongre’ye aittir.
B
Başkent Washington DC'dir.
C
Devlet yönetiminde güçler ayrımı ilkesi esastır.
D
15 bakanlık bulunmaktadır.
E
Başkan, Amerikan halkı tarafından 5 yıllığına seçilir.
Soru 3

I. Uluslararası ittifaka girerek dünya politikasında sorumluluk almaması
II. Uluslararası düzen kurmakla ilgilenmemesi
III. Başka ülkelerin iç işlerine karışmaması
Yukarıdaki özellikler ABD dış politikası açısından aşağıdaki ilkelerden hangisini işaret etmektedir?

A
Çıkarcılık
B
Moralizm
C
Yalnızcılık
D
Yayılmacılık
E
Pragmatizm
Soru 4

ABD dünyanın çeşitli yerlerinde ciddi sayıda asker bulundurmamak, kilit önemdeki coğrafyalarda ABD ile işbirliği yapacak kilit müttefiklerle yakın ilişkiler geliştirmeli ve küresel sorumlulukların yerine getirilmesinde sistemdeki diğer aktörlerin de katkısını almalıdır.
Yukarıdaki paragraf ABD dış politikası ile ilgili aşağıdaki stratejilerden hangisini işaret eder?

A
Tarafsızlık Politikası
B
Güvenlik Cemiyeti Yaklaşımı
C
Kıyısal Dengeleme
D
Kapsayıcı Güvenlik
E
Bretton Woods Sistemi
Soru 5

NATO’nun, Sovyetler Birliği’nden kaynaklanabilecek tehditlere karşı, niteliği ne olursa olsun, elindeki en şiddetli silahlarla karşılık vermesini ifade eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek Mukabele Stratejisi
B
Yıldız Savaşları Stratejisi
C
Alan-dışı Misyon
D
Topyekün Karşı Koyma Stratejisi
E
Kutsal Misyon
Soru 6

I. AB’nin NATO’dan bağımsız şekilde hareket edebilmesini sağlama
II. ABD’nin NATO içindeki liderlik rolünü önleme
III. NATO’nun üst düzey komuta kademelerinde görev alma
Yukarıdaki talepler aşağıdaki devletlerden hangisinin dış politikasına işaret eder?

A
Belçika
B
İngiltere
C
Almanya
D
İtalya
E
Fransa
Soru 7

“Kendi kaderini kendi belirleme” anlayışı Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisinin önemle vurguladığı bir uluslararası hukuk prensibi olmuştur?

A
Woodrow Wİlson
B
Wİlliam Henry
C
George W. Bush
D
Richard Milhous Nixon
E
John Adams
Soru 8

Haziran 1964 tarihli “Johnson Mektubu”nda ilgili ülkenin SSCB saldırısına maruz kalması halinde NATO’nun o ülkeyi korumayacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda sözü edilen olay hangi iki devlet arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası yaratmıştır?

A
İsrail ve ABD
B
Mısır ve ABD
C
Türkiye ve İsrail
D
İsrail ve Mısır
E
Türkiye ve ABD
Soru 9

1991’deki Körfez Savaşı sonrasında George Bush yönetimi Orta Doğu’da istikrarı sağlamak için aşağıdaki ülkelerden hangisiyle ilişkilerde normalleşme yönünde adımlar atmıştır?

A
Afganistan
B
İran
C
Birleşik Arap Emirlikleri
D
Yemen
E
Ürdün
Soru 10

- İran Şah’ı ABD’ye giriş yapmıştır.
- Afganistan SSCB tarafından işgal edilmiştir.
- 7 Nisan 1980’de İran’la diplomatik ilişkiler kesilmiştir.
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisinin görev süresinde yaşanmıştır?

A
Truman
B
Carter
C
Johnson
D
Reagan
E
Nixon
Soru 11

11 Eylül 2001 sonrasında ABD’nin Irak’a müdahalesinde kullandığı temel argüman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap milliyetçiliği
B
Petrol fiyatları
C
Kitle imha silahları
D
Arap - İsrail çatışması
E
Süveyş Kanalı
Soru 12

Çin - ABD diplomatik ilişkileri kaç yılında kurulmuştur?

A
1999
B
1990
C
1983
D
1979
E
1955
Soru 13

Soğuk Savaş’ın ardından Doğu Asya’da Kore’den sonra en önemli anlaşmazlık konusu olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vietnam
B
Haiti
C
Hindistan
D
Tayvan
E
Kamboçya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda ABD tarafından ortaya atılmış ve Milletler Cemiyeti tarafından da kabul edilmiştir?

A
Tanımazlık Doktrini
B
Çevreleme Politikası
C
Açık Kapı Politikası
D
Balfour Deklerasyonu
E
Denetim ve Denge Yaklaşımı
Soru 15

1905-1945 yılları arasındaki dönemde ABD’nin Pasifikteki en önemli rakibi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meksika
B
Japonya
C
Kanada
D
Çin
E
ispanya
Soru 16

Latin Amerika’nın bağımsızlık mücadelesindeki önemli kahramanlardan biri olan ve Bolivya ile Kolombiya’yı bağımsızlığına kavuşturan lider kimdir?

A
Francisco de Miranda
B
Pedro Andres del Alcâzar
C
Porforio Diaz
D
Simon Bolivar
E
Lazaro Cardenas
Soru 17

Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Antlaşması ( NAFTA ) kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1991
B
1994
C
2000
D
2010
E
2015
Soru 18

İki dünya savaşı arasında ABD-Latin Amerika ilişkilerinde önemli yakınlaşmalara yol açan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amerikan istisnacılığı
B
iri Sopa Diplomasisi
C
Yumuşak Dengeleme
D
Monroe Doktrini
E
iyi Komşuluk Siyaseti
Soru 19

ABD aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı “Domuzlar Körfezi” çıkartmasını gerçekleştirmiştir?

A
Küba
B
Porto Riko
C
Meksika
D
Arjantin
E
Venezüella
Soru 20

Amerika Birleşik Devletlerinin bağımsızlığını kazandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Fransa
C
İtalya
D
ispanya
E
Meksika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...