Amerikan Dış Politikası 2016-2017 Vize Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki olaylardan hangisi ABD topraklarında gerçekleşmemiştir?

A
1929 Büyük Ekonomik Buhranı
B
Vietnam Savaşı
C
11 Eylül 2001 Saldırıları
D
Watergate Skandali
E
Pearl Harbour Saldırısı
Soru 2

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Zimmermann Telgrafı olayı ABD’nin aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilan etmesine yol açmıştır?

A
Meksika
B
Japonya
C
Almanya
D
Sovyetler Birliği
E
Türkiye
Soru 3

Amerikalıların kendilerini seçkin ve özgün bir toplum olarak görmeleri ve değerlerinin diğer halklar ve ülkeler için de faydalı ve gerekli olacağını düşünerek yayma inancına ve hedefine ne ad verilir?

A
Avrupa Ahengi
B
Haklar Bildirgesi
C
Reelpolitik
D
Merkantalizm
E
Kutsal Misyon
Soru 4

Uluslararası ilişkilerin devlet merkezli, ulusal çıkar ve güç mücadelesi olduğunu iddia eden klasik uluslararası ilişkiler ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştirel Okul
B
Feminist Okul
C
Liberal Okul
D
İnşacı Okul
E
Realist Okul
Soru 5

Uluslararası sistemin tamamına zarar verebilecek kadar büyük güç kaynaklarına sahip olan devlete ne ad verilir?

A
Bölgesel güç
B
Mihver devlet
C
Uydu devlet
D
Süper güç
E
Ekonomik dev
Soru 6

ABD'de kurulmuş bir Afro-Amerikan sivil toplum örgütü olan NAACP, aşağıdaki uluslararası girişimlerin hangisinden ABD’deki ırk ayrımcılığını soruşturmasını istemiştir?

A
Birleşmiş Milletler insan Hakları Komisyonu'ndan
B
insan Hakları izleme Örgütü'nden
C
Uluslararası Af Örgütü'nden
D
Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nden
E
Uluslararası Hukukçular Komisyonu'ndan
Soru 7

ABD’de bir siyasi parti ile baskı grubu arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baskı grubunun Kongre komitelerine ulaştırılmak üzere belli konularda rapor ve analizler hazırlaması
B
Baskı grubunun halkı dış politika konularında doğru bilgilendirmek istemesi
C
Sivil toplum gruplarının dış politika yapımı üzerindeki etkili olması
D
Partinin siyasi pozisyonları ele geçirmek için aday göstermesi
E
Parti üyesi bir kişinin, aynı zamanda farklı çıkar ve baskı gruplarının da üyesi olabilmesi
Soru 8

ABD’nin dünya politikasından uzak kalması ve sadece kendi meselelerine odaklanması gerektiğini ifade eden dış politika yaklaşımına ne ad verilir?

A
idealizm
B
izolasyonizm
C
irredentizm
D
Realizm
E
Merkantalizm
Soru 9

ABD’deki baskı gruplarından hangisi 1943 yılındaki seçimlerde etkili olabilmek için siyasi eylem komitesi kurmuştur?

A
Sanayi Örgütleri Kongresi
B
Amerikan işçi Federasyonu
C
Ulusal Üreticiler Birliği
D
Amerikan Çiftçi Bürosu Federasyonu
E
Amerikan Ticaret Odası
Soru 10

ABD'nin dış politikasında daha liberal, özgürlükçü, ekonomik ve ticari iş birliği yanlısı ve barışa öncelik veren bir anlayışı benimseyen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hristiyan Birlik Partileri
B
Cumhuriyetçi Parti
C
Demokrat Parti
D
Whig Partisi
E
Anayasa Partisi
Soru 11

ABD Senatosu 1920 yılında ABD'nin aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üyeliğini onaylamamıştır?

A
Varşova Paktı
B
NATO
C
Milletler Cemiyeti
D
Avrupa Birliği
E
Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)
Soru 12

Amerika Birleşik Devletleri Anayasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1789
B
1776
C
1771
D
1689
E
1215
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politikasında Kongre’nin sahip olduğu rol ya da görevler arasında yer almaz?

A
Onaylama gücü
B
Cüzdan gücü
C
Yasa yapma gücü
D
Savaş ilanı gücü
E
Seçim gücü
Soru 14

ABD Başkanlarının doktrinleri ve bu doktrinlerin tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Bush Doktrini - 2002
B
Eisenhower Doktrini - 1991
C
Reagan Doktrini - 1982
D
Carter Doktrini - 1979
E
Monroe Doktrini - 1823
Soru 15

I. Dış politika bir sosyal iletişim ve etkileşim sürecinde oluşur ve sosyal değerler üzerinde yükselir.
II. Dış politikanın uluslararası sistemden kaynaklanan girdileri ve etkileyicileri vardır. Ancak bu dışsal faktörler bile dış politikaya siyasal kültür kodları ve anlayışları aracılığıyla yansır.
III. Uluslararası faktörler, aynı uluslararası sistem içerisinde bulunan devletler için aynı dış politika çıktıları üretmez.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden hangisini işaret eder?

A
Davranışçılık
B
idealizm
C
inşacılık
D
Realizm
E
Neorealizm
Soru 16

16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in Kilise reformuna karşı çıkan Protestanlık kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalvinizm
B
Pragmatizm
C
Moralizm
D
Evanjelizm
E
Püritenizm
Soru 17

ABD’nin her yıl dini özgürlüğün hangi ülkede ne kadar olduğunu ve sınırlandığını ortaya koyduğu rapor aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD insan Hakları Raporu
B
Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu
C
ilerleme Raporu
D
BM insani Kalkınma Raporu
E
Anayasayı Koruma Örgütü Raporu
Soru 18

ABD, BM ilkeleri ve kararlarını çiğneyerek, 2003 yılındaki Irak işgalini uluslararası hukuk açısından çok tartışmalı olan aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinden yürütmüştür?

A
Güvenlik Gemiyeti Yaklaşımı
B
Demokratik Barış Teorisi
C
Denetim/Denge Politikası
D
Önleyici Darbe/Savaş Yaklaşımı
E
Kıyısal Dengeleme Stratejisi
Soru 19

Başkan Reagan döneminde Amerikan medyası, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşanan açlık sorununa dikkat çekmeyi başarmıştır?

A
Etiyopya
B
Çad
C
Kongo
D
Uganda
E
Nijer
Soru 20

Marxist-Leninist ideolojiye göre, ABD’nin tüm dış politikası ve ilişkileri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Moralizm
B
Yalnızcılık
C
Statükoculuk
D
Emperyalizm
E
Püritenizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...