Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Final Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası sistemin tamamına zarar verebilecek ve sistemi etkileyebilecek kadar büyük güç kaynaklarına sahip olan devletlere ne ad verilir?

A
Süper Güç
B
Diplomatik Güç
C
Zorlayıcı Güç
D
Bölgesel Güç
E
Yumuşak Güç
Soru 2

Amerikan ________ sektörü sadece ABD sınırları içinde değil dünya çapında etkili olması nedeniyle, ABD’nin ve hatta diğer ülkelerin dış politikalarının oluşumunda ve anlatılmasında çok kritik rol oynar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
petrol
B
silah
C
demir ve çelik
D
medya
E
ilaç
Soru 3

ABD dış politikasının yasama ve yürütmenin birlikte hareket ettikleri ve birbirlerini gözettikleri bir süreç içinde belirlendiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refah Devleti Modeli
B
Esnek Mukabele Modeli
C
Anayasal Denge Modeli
D
Topyekün Savaş Modeli
E
Neoliberal Ekonomik Model
Soru 4

ABD'nin özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa güç dengesi rekabetine girmekten kaçınma, Avrupa'nın olumsuz koşullarından uzak durma amacını güden dış politika ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Moralizm
B
Çoktaraflılık
C
Çıkarcılık
D
Yalnızcılık
E
Yayılmacılık
Soru 5

1952 yılında oluşturulan ancak 1954 yılında Fransız Meclisi'nin veto etmesiyle hayata gecirilemeven proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
NATO
B
Avrupa Savunma Topluluğu
C
Varşova Paktı
D
Avrupa Birliği
E
Truman Doktrini
Soru 6

ABD ve NATO üyesi diğer ülkelerin topraklarını İran gibi ülkelerin sahip oldukları varsayılan kitle imha silahları taşıyabilen füzelere karşı korumak amacıyla hazırlanan Füze Savunma Kalkanı Projesi aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi tarafından önerilmiştir?

A
Ronald Reagan
B
Barack Hussein Obama
C
George W. Bush
D
Richard Nixon
E
Donald Trump
Soru 7

Savaşın ve güç kullanımının devletlerarası ilişkilerde bir araç olmaktan çıktığı devletlerarası ilişki tarzına ne ad verilir?

A
Batı cemiyeti
B
Global topluluk
C
Savunma topluluğu
D
Demokrasiler topluluğu
E
Güvenlik cemiyeti
Soru 8

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra ABD'nin Avrupa’nın batısındaki askerî varlığını artırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kore’yi işgal etmesi
B
Avrupa Birliği’nin kurulup genişleme sürecine girmesi
C
ABD’nin giderek daha fazla göç almaya başlaması
D
Marshall Yardımlarının ve Truman Doktrininin istenen etkiye ulaşmaması
E
Orta ve Doğu Avrupa’daki devletlerin birer birer Sovyetler Birliği’nin tahakkümü altına girmesi ve küresel rekabetin dünyanın diğer alanlarına yayılmaya başlaması
Soru 9

Temmuz 1958'de ABD yönetimi Orta Doğu’yu istikrara kavuşturmak ve Mısır lideri Nasır’ın bölgedeki etkisini sınırlandırmak amacıyla aşağıdaki ülkelerden hangisine donanmasını göndermiştir?

A
Türkiye'ye
B
Lübnan’a
C
Suudi Arabistan'a
D
Suriye'ye
E
Ürdün'e
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin askeri üssünün bulunduğu ülkelerden biri değildir?

A
Kuveyt
B
Birleşik Arap Emirlikleri
C
Suudi Arabistan
D
Katar
E
İran
Soru 11

1970’li yıllarda ABD ile Sovyetler Birliği ilişkilerinde gerginliğin azalmasını ve yumuşamayı anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Detant
B
Pogrom
C
Yumuşak dengeleme
D
Bağlantısızlık
E
intifada
Soru 12

Mısır lideri Nasır'ın Nisan 1956'da aşağıdaki ülkelerden hangisini tanıma kararı alması üzerine ABD, Asvan Barajı projesinden çekilme kararı almıştır?

A
Çin'i
B
Ürdün'ü
C
Suriye'yi
D
Kıbrıs'ı
E
İran'ı
Soru 13

ABD’nin komünizmin yayılmasına karşı 1954 yılında Asya-Pasifik bölgesinde kurduğu ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

A
CENTO
B
SEATO
C
ASEAN
D
OPEC
E
APEC
Soru 14

ABD, Rusya ile 1867’de yaptığı antlaşmayla ________ 7.200.000 dolar karşılığında kendi topraklarına katmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
lovva'yı
B
Kansas'ı
C
Alaska'yı
D
Arizona'yı
E
Oregon'u
Soru 15

Japonya, 1854 tarihli Yokohama Antlaşması’yla aşağıdaki ülkelerden hangisine en çok gözetilen ulus statüsü vermiştir?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
Kore
C
Fransa
D
ABD
E
Meksika
Soru 16

1954 yılında ABD ile Ortak Güvenlik Antlaşması imzalayarak ABD’nin Asya'daki en önemli müttefiklerinden biri hâline gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
Filipinler
C
Tayvan
D
Japonya
E
Kore
Soru 17

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 19. yüzyılın sonlarında başlayan Afrika’daki kolonileştirme hareketinden uzak durmuştur?

A
İtalya
B
Portekiz
C
İngiltere
D
ABD
E
Fransa
Soru 18

ABD Başkanı Nixon ve Milli Güvenlik Danışmanı Henry Kissenger'ın aldıkları kararlar ile 1973 yılında ________ gerçekleşen askeri darbeye doğrudan müdahale ettikleri anlaşılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Şili’de
B
Filipinler’de
C
Kosta Rika’da
D
Kolombiya’da
E
Küba’da
Soru 19

Uluslararası sistemde, özellikle tek kutuplu bir güç dağılımı söz konusu ise diğer devletlerin bu güce karşı askeri bir meydan okuma yerine, uluslararası kuruluşlarda, ekonomik ilişkilerde veya diplomatik alanda muhalif tavır almasına ne ad verilir?

A
iyi komşuluk siyaseti
B
Gunboat diplomasi
C
Tarihi düşman yokluğu (Ahistoricism)
D
Kutsal misyon (Manifest destiny)
E
Yumuşak dengeleme (soft balancing)
Soru 20

Latin Amerika ülkeleri içinde en büyük ekonomiye sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uruguay
B
Brezilya
C
Arjantin
D
Meksika
E
Venezuela
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...