Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Küba Krizi hangi tarihte yaşanmıştır?

A
1932
B
1939
C
1945
D
1962
E
1974
Soru 2

ABD Anayasası'na göre, ABD bütçesinden harcamalar (memur ödemeleri, dış yardımlar vb.) ancak ________ onayı ile mümkündür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yüksek Mahkeme’nin
B
Başkan’ın
C
Kongre’nin
D
Merkez Bankası’nın
E
Savunma Bakanı’nın
Soru 3

Türkiye kaç yılında NATO’ya üye olmuştur?

A
1948
B
1952
C
1955
D
1963
E
1987
Soru 4

Devletlerin dış politikalarında başarılı olmak için sahip oldukları soyut ve somut yeteneklerden oluşan varlıklarının tamamına ne ad verilir?

A
Dış politika stratejileri
B
Jeopolitik unsurları
C
Uluslararası araçları
D
Güç kaynakları
E
Devlet kapasiteleri
Soru 5

1948-1960 yılları arasında, ABD’nin Orta Doğu’da SSCB’ye yönelik politikasını en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgede askeri ittifaklar ağıyla Sovyet Bloku'nun etrafında duvar oluşturulmaya çalışılmıştır.
B
Milliyetçi iktidarları SSCB’ye karşı kışkırtmak amaçlanmıştır.
C
Muhafazakâr iktidarlar, SSCB’ye karşı İsrail’in etrafında bir araya getirilmeye çalışılmıştır.
D
Diğer Batılı devletlerle bölgede SSCB’ye karşı askerî bir ittifak kurmak amaçlanmıştır.
E
SSCB ile bölgeye yönelik işbirliği yapmaya çalışılmıştır.
Soru 6

Aşağıdaki tarihsel olaylar ile o dönemin ABD Başkanı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
1979 İran Devrimi - Jimmy Carter
B
1990-1991 Körfez Savaşı - George H. W. Bush
C
Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali -Jimmy Carter
D
Vietnam Savaşı - Richard Nixon
E
İran Kontra Skandali - Harry S. Truman
Soru 7

ABD Başkanlarının ilan ettikleri doktrinler ve doktrinlerin ilan tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Bush Doktrini - 1953
B
Eisenhovver Doktrini - 1957
C
Reagan Doktrini - 1979
D
Truman Doktrini - 1982
E
Carter Doktrini - 1982
Soru 8

Monroe Doktrini hangi yıl ilan edilmiştir?

A
1784
B
1820
C
1823
D
1853
E
1888
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politikasına kılavuzluk eden ilkeler arasında yer almaz?

A
Yalnızcılık
B
Moralizm
C
Pragmatizm
D
Komünizm
E
Angajman
Soru 10

Afrika’da yaşanan açlık, kıtlık, sivil savaş vb. felaketlerin ABD televizyonlarında yer bulması, insani amaçlı müdahalelere sıcak bakan geniş bir kamuoyu oluşmasını sağlamıştır. Soğuk Savaş sonrası dünyanın yegane süper gücü olan ABD de Afrika'da yaşanan insanlık dramına müdahale etme gereği duymuştur.
Yukarıda sözü edilen durumu açıklamak için bazı uzmanlar tarafından kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik etki
B
CNN etkisi
C
Apartheid etkisi
D
De-kolonizasyon etkisi
E
içsel etki
Soru 11

Uluslararası sistemde, özellikle tek kutuplu bir güç dağılımı söz konusu ise diğer devletlerin bu güce karşı askeri bir meydan okuma yerine, uluslararası kuruluşlarda, ekonomik ilişkilerde veya diplomatik alanda muhalif tavır almasına ne ad verilir?

A
iyi komşuluk siyaseti
B
Gunboat diplomasi
C
Yumuşak dengeleme (soft balancing)
D
Kutsal misyon (Manifest destiny)
E
Tarihi düşman yokluğu (Ahistoricism)
Soru 12

ABD aşağıdaki ülkelerden hangisine karşı “Domuzlar Körfezi” çıkartmasını gerçekleştirmiştir?

A
Küba
B
Şili
C
Nikaragua
D
Guatemala
E
Panama
Soru 13

ABD’nin komünizmin yayılmasına karşı 1954 yılında Asya-Pasifik bölgesinde kurduğu ittifak aşağıdakilerden hangisidir?

A
SEATO
B
CENTO
C
ASEAN
D
OPEC
E
APEC
Soru 14

Savaşın ve güç kullanımının devletlerarası ilişkilerde bir araç olmaktan çıktığı devletlerarası ilişki tarzına ne ad verilir?

A
Global topluluk
B
Savunma topluluğu
C
Demokrasiler topluluğu
D
Batı cemiyeti
E
Güvenlik cemiyeti
Soru 15

Amerikan iç Savaşı’nın sona ermesi aynı zamanda ________ ABD gündeminden resmen kalkması anlamına gelmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
sivil toplum hareketlerinin
B
düşünce kuruluşlarının
C
insan hakları derneklerinin
D
köleliğin
E
baskı gruplarının
Soru 16

Süveyş Kanalı’m millileştiren Mısır lideri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüsnü Mübarek
B
Enver Sedat
C
Nasır
D
Mursi
E
Mansur
Soru 17

ABD’nin üstün gücüyle kendisi için kritik olan bölgelerde kendi çıkarlarını koruyacak şekilde kurduğu istikrar ve barış içeren düzene ne ad verilir?

A
Pax-Americana
B
Önleyici Müdahale
C
Bağlantısızlık
D
ileri Özgürlük Stratejisi
E
Yumuşak Dengeleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda ABD tarafından ortaya atılmış ve Milletler Cemiyeti tarafından da kabul edilmiştir?

A
Açık Kapı Politikası
B
Balfour Deklerasyonu
C
Denetim ve Denge Yaklaşımı
D
Çevreleme Politikası
E
Tanımazlık Doktrini
Soru 19

- 1948 yılında kurulmuştur.
- 1955 yılında Almanya ve İtalya üye olmuştur.
- Soğuk Savaş döneminde çoğunlukla etkisiz kalmış bir örgüttür.
Yukarıda sözü edilen uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varşova Paktı
B
NATO
C
Milletler Cemiyeti
D
Uluslararası Para Fonu
E
Batı Avrupa Birliği
Soru 20

Marxist-Leninist ideolojiye göre, ABD’nin tüm dış politikası ve ilişkileri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Statükoculuk
B
Emperyalizm
C
Moralizm
D
Püritenizm
E
Yalnızcılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...