Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Vize Sınavı

Amerikan Dış Politikası 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ABD’nin ________ imajı ve liberal değerleri, ABD’nin dış politikasına üstünlük algısı doğurmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Yeni Ulus
B
Soyut Güç
C
Yalnızcılık
D
Güç Dengesi
E
Angajman
Soru 2

ABD, AvrupalI devletlerin iç savaş sırasında Meksika’ya yaptıkları müdahaleyi aşağıdakilerden hangisine aykırı bularak protesto etmiştir?

A
Monroe Doktrini’ne
B
Açık Kapı Politikası’na
C
Wilson ilkeleri’ne
D
Self-Determinasyon ilkesi’ne
E
Çevreleme Politikası’na
Soru 3

ABD’nin bağımsızlık sonrası ilk ciddi savaşı aşağıdaki ülkelerden hangisi ile olmuştur?

A
Japonya
B
İngiltere
C
Hollanda
D
Meksika
E
Fransa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İran ile ilgili nükleer sorunu çözmek için oluşturulan 5+1 ülkelerinden biri değildir?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
İngiltere
C
Fransa
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Türkiye
Soru 5

Devletlerin dış politikalarında takip ettikleri uzun dönemli, planlı ve kapsamlı yol ve yöntemlerin toplamına ne ad verilir?

A
Realist Okul
B
Uluslararası Sistem
C
Süpergüç
D
Dış Politika Stratejileri
E
Güç Kaynakları
Soru 6

1987 İran-Kontra Skandalında, bazı Amerikalı siyasetçi ve bürokratlar gizli olarak İran’a sattıkları silahlardan elde ettikleri gelirleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde rejime karşı savaşan kontrgerillalara aktarmıştır?

A
Şili
B
Nikaragua
C
Kolombiya
D
Arjantin
E
Bolivya
Soru 7

Arap Baharı sürecinin başladığı tarih ve ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
2011-Cezayir
B
2011 - Tunus
C
2010-Fas
D
2010-Suriye
E
2009 -Yemen
Soru 8

ABD’de 1860 yılında köleliği resmen kaldıran Başkan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frankline Pierce
B
Andrew Johnson
C
Abraham Lincoln
D
Millard Fillmore
E
James Buchanan
Soru 9

ABD dış politika çıkarları İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele temelinde belirlenmiştir?

A
Feminizme
B
Latin Amerika’daki İspanyol hakimiyetine
C
izolasyonizme
D
Amerikan kamuoyuna
E
Komünizme
Soru 10

I. Sivil Haklar Hareketi
II. İslam Ulusu adlı hareketin ABD’de ortaya çıkışı
III. Kaçak Köle Kanunu’nun kabul edilmesi
IV. Amerikan iç Savaşı’nın başlangıcı
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I, II I, III, IV
B
III, I, IV, III
C
III, IV, II , I
D
IV, II, I, III
E
IV, III, I, II
Soru 11

ABD’de yasama işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış politika ile ilgili yasa tasarıları öncelikle yasama organına bağlı alt komitelerde görüşülür.
B
Yasama işlevi Kongre tarafından gerçekleştirilir.
C
Senato ve Temsilciler Meclisi Kongre'yi oluşturan iki yasama organıdır.
D
Senatörler seçim yolu ile değil, federal hükümet tarafından atama yolu ile belirlenir.
E
Yasa tasarıları Genel Kurul'da kabul edildikten sonra Başkan'ın onayına sunulur.
Soru 12

ABD Anayasası’nın II. Maddesi’nin 2. paragrafına göre, Başkan tüm üst düzey yöneticileri ve büyükelçileri tayin etme ya da atama yetkisine sahiptir. Ancak bu atamaların ________ 2/3 çoğunluk oyuyla onaylanması gerekir. Aksi taktirde atama gerçekleşmez.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Adalet Bakanlığı’nın
B
Yüksek Mahkeme’nin
C
Temsilciler Meclisi’nin
D
içişleri Bakanlığı’nın
E
Senato’nun
Soru 13

ABD Kongresi Savaş Yetkileri Yasası’m hangi yıl kabul etmiştir?

A
1944
B
1954
C
1961
D
1973
E
1982
Soru 14

ABD Başkam’mn dış politika karar alma sürecindeki yetki, görev ve rolleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış politika stratejisini ve yönünü belirleme konusunda başroldür.
B
ABD'nin başka bir ülke ile ilişki kurup kurmayacağını belirleme yetkisine sahiptir.
C
imzaladığı uluslararası antlaşmalar başka bir denetim mekanizması olmaksızın imza tarihinde yürürlüğe girer.
D
Ordunun başkomutanı sıfatı ile ulusal ve uluslararası askeri faaliyetlerle ilgili en üst karar vericidir.
E
ABD'nin en üst diplomatı olarak uluslararası diplomatik faaliyetler yapar ve yürütür.
Soru 15

ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a verdiği Truman Doktrini yardımı, bu ülkeleri Sovyet ve Komünizm tehlikesine karşı savunma amacı güdüyordu.
Yukarıda sözü edilen dış politika adımı aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Moralizm
B
Yayılmacılık
C
Realizm
D
Çoktaraflılık
E
Tektaraflılık
Soru 16

1997 yılında kurulan ve Yeni Muhafazakârların etkinliklerinin artmasında önemli bir rol oynayan temel oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi
B
Amerikan Girişim Enstitüsü
C
Hudson Enstitüsü
D
Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü
E
Yıldız Savaşları Projesi
Soru 17

ABD'nin Birleşmiş Milletler örgütü aracılığıyla uygulamaya çalıştığı dış politika teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
inşacılık
B
Pozitivizm
C
Fonksiyonalizm
D
Devlet Kartel Teorisi
E
Feminizm
Soru 18

Balkanlardaki Bosna-Sırp Savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır?

A
1979-1982
B
1980-1988
C
1990-1991
D
1992-1995
E
1999-2001
Soru 19

Önleyici Darbe/Savaş (Preventive Strike/War) kavramı aşağıdaki ABD Başkanlarından hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A
Bili Clinton
B
Gerald Ford
C
Lyndon B. Johnson
D
Dwight D. Eisenhower
E
George W. Bush
Soru 20

ABD Başkanlarının ilan ettikleri doktrinler ve doktrinlerin ilan tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Bush Doktrini - 1953
B
Eisenhower Doktrini - 1957
C
Reagan Doktrini - 1979
D
Truman Doktrini - 1982
E
Carter Doktrini - 1982
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...