Anayasa Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Anayasa Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biridir?

A
Devlet düzeninin ilahi bir temele dayandırılması
B
Kilisenin etki alanını genişletmesi
C
Mutlak monarşilerin kurulması
D
Siyasal düşüncenin laikleşmesi
E
Feodalitenin güçlenmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın sertliğine ilişkin hükümlerin etkinliğini büyük ölçüde zedelemiştir?

A
Milli egemenlik ilkesinin kabul edilmesi
B
Devlet biçiminin cumhuriyet olması
C
Laiklik ilkesinin kabul edilmesi
D
Bir anayasa yargısının mevcut olmaması
E
Yargı organının bağımsız olması
Soru 3

1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir?

A
Devlet otoritesinin
B
Anayasa Mahkemesinin
C
Birey hak ve özgürlüklerinin
D
Sivil toplumun
E
Yasama organının
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal düzene girmiştir?

A
Diyanet işleri Başkanlığı
B
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Yüksek Askeri Şura
E
Kamu Denetçiliği Kurumu
Soru 5

Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?

A
Tüzük
B
içtüzük
C
Yönetmelik
D
Genelge
E
Kanun
Soru 6

Kurucu iktidar tarafından yapılan hukuki norm aşağıdakilerden hangisidir?

A
KHK
B
Yönetmelik
C
Anayasa
D
içtüzük
E
Sirküler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yeni bir hukuk kuralı yaratmayan normlardan biridir?

A
Ceza Kanunu
B
Ticaret Kanunu
C
Medeni Kanun
D
Vergi Kanunu
E
Bütçe Kanunu
Soru 8

Cumhurbaşkanı, milletlerarası antlaşmaları aşağıdaki işlemlerden hangisinin çıkarılması üzerine onaylar?

A
Tüzük
B
içtüzük
C
TBMM'nin uygun bulma kanunu
D
Müşterek kararname
E
Yönetmelik
Soru 9

TBMM, yasama yetkisini aşağıdakilerden hangisi adına kullanır?

A
Başbakan
B
Cumhurbaşkanı
C
Hükümet
D
Anayasa
E
Türk Milleti
Soru 10

Kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Anayasa Mahkemesi raportörleri
B
Yargıtay Başkanı
C
Devlet Denetleme Kurulu üyeleri
D
Cumhurbaşkanı
E
Milletvekilleri
Soru 11

Bir konu TBMM Genel Kurulu’na gelmeden önce aşağıdakilerden hangisinde görüşülüp olgunlaştırılır?

A
Devlet Denetleme Kurulu'nda
B
Yasama komisyonlarında
C
Siyasi parti gruplarında
D
Yüksek Askeri Şura'da
E
Danışma Kurulu'nda
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinden istifa işleminin hüküm doğurması için karar alma yetkisine sahiptir?

A
TBMM Genel Kurulu
B
TBMM Anayasa Komisyonu
C
TBMM Başkanı
D
Cumhurbaşkanı
E
Bakanlar Kurulu
Soru 13

Cumhurbaşkanı geçici olarak yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekâlet eder?

A
TBMM Başkanı
B
Başbakan
C
Bakanlar Kurulu
D
Mecliste çoğunluğa sahip partinin başkanı
E
Meclisteki en yaşlı üye
Soru 14

Kanunların yayımlanması aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerinden biridir?

A
içişleri Bakanının
B
Cumhurbaşkanının
C
TBMM Başkanı'nın
D
Başbakanın
E
TBMM Genel Kurulu'nun
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Cumhurbaşkanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
Başbakan
E
TBMM Başkanı
Soru 16

Milli Güvenlik Kurulu'na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Savunma Bakanı
B
Yüksek Askeri Şura
C
Cumhurbaşkanı
D
Başbakan
E
Devlet Denetleme Kurulu
Soru 17

Hâkimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçülülük ilkesi
B
Yasamanın genelliği ilkesi
C
Karşı imza kuralı
D
Hâkimlik teminatı
E
Kuvvetler ayrılığı
Soru 18

Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?

A
Erken seçim kararı
B
Meclis araştırması açılmasına karar verme
C
TBMM içtüzüğü
D
Cumhurbaşkanı seçimi
E
Hükümete güvenoyu verilmesi
Soru 19

Yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?

A
Cumhurbaşkanı
B
Bağımsız mahkemeler
C
Başbakan
D
Bakanlar Kurulu
E
Adalet Bakanlığı
Soru 20

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılama yetkisine sahip değildir?

A
Başbakanlık müsteşarını
B
Genelkurmay başkanını
C
Bakanlar kurulu üyelerini
D
Jandarma genel komutanını
E
Cumhurbaşkanını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...