Antropoloji 2017-2018 Final Sınavı

Antropoloji 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Renkleri ve görünüşleri nasıl olursa olsun tüm insanların aynı türün üyesi olduklarını, hepsinin Adem ve Havva’dan geldiğini, ancak sonradan farklı çevrelere adapte olarak değişik görünümler kazandıklarını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polimorfizm
B
Poligenizm
C
Öjenizm
D
Monogenizm
E
Homosantrizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Dinamik olması
B
Hem uyarlayıcı hem uyum bozucu olması
C
Kapsayıcı olması
D
Toplumsal olması
E
Tarihsellik ve süreklilikten yoksun olması
Soru 3

Canlıların en ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu belirterek tranformizm adı verilen ilk evrim düşüncesini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Darwin
C
Lamarck
D
Thales
E
Aristoteles
Soru 4

Yaşayan insan topluluklarının büyüme ve gelişme sorunlarını inceleyen antropoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi antropoloji
B
Fiziksel antropoloji
C
Biyoarkeoloji
D
Adli antropoloji
E
Paleoantropoloji
Soru 5

Simgeci / yorumcu antropoloji yaklaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültürü çelişik duygu, inanç ve kurallar topluluğu olarak görür.
B
Ayinler ve mitoslar gibi yorumlama biçimlerinin toplumsal hayat içinde nasıl kullanıldıklarını inceler.
C
Kültürler birbirlerine benzerler önermesini reddeder.
D
Kültürün, o kültürün mensuplarınca ortak olarak paylaşılan simge ve anlamlardan ibaret olduğunu savunur.
E
Kişilerin kendi kültürleri üzerine söyledikleri şeyleri esas alır.
Soru 6

Bireylerin, kendi özel eğilimleri doğrultusunda kendinlerine özgü bir konuşma üslubu geliştirmesine ne ad verilir?

A
İ diolekt
B
Diyalekt
C
Tarz
D
Şive
E
Lehçe
Soru 7

Ortadoğu’da yerleşik köy yaşamına geçişin ilk adımını temsil eden kültürlere ne ad verilir?

A
Neolitik
B
Epipaleolitik
C
Holosen
D
Paleolitik
E
Pleistosen
Soru 8

Cinsiyetin toplumsal olarak nasıl oluşturulduğunu, anlamlandırıldığını ve biçimlendirildiğini araştıran bilimsel alana ne ad verilir?

A
Cinsiyet psikolojisi
B
Seksoloji
C
Toplumsal cinsiyet
D
Cinsiyet sosyolojisi
E
Cinsiyet antropolojisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mitosların işlevlerinden biridir?

A
Kutsal kişilerin hayatları üzerinden ahlak öğretisi oluşturmak
B
ibadetleri düzenlemek
C
Din görevlilerinin görevlerini tebliğ etmek
D
Ayinleri yönetmek
E
Dinin örgütlenmesini gerçekleştirmek
Soru 10

Tarım aşağıdaki dönemlerden hangisi ile başlamıştır?

A
Paleolitik
B
Tunç
C
Mezolitik
D
Neolitik
E
Demir
Soru 11

Toprak soyluluğunun tasfiye olmasına neden olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
Ulus devletin ortaya çıkması
C
Endüstri Devrimi
D
Demokrasinin gelişmesi
E
Milliyetçiliğin yükselmesi
Soru 12

Toplulukların ellerindeki ürün fazlasını hediyelerle birlikte birbirleriyle değiş-tokuş etmelerine ne ad verilir?

A
Kula
B
Ticaret ortaklığı
C
Argonaut
D
Potlaç
E
Sessiz ticaret
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi akrabalığın işlevlerinden biri değildir?

A
Toplumsal grupların oluşturulması
B
Mülkiyetin bir kuşaktan diğerine aktarılması
C
Üremenin sağlanması
D
insanlar arasında dayanışma ilişkilerinin kurulması
E
Toplumsal grubun sürekliliğinin sağlanması
Soru 14

Tarihte ilk kentler nerede ortaya çıkmıştır?

A
Mezopotamya
B
Meksika
C
Orta Asya
D
Yunanistan
E
İtalya
Soru 15

Bütün kadın kuzenlerin kız kardeş ve bütün erkek kuzenlerin erkek kardeş olarak adlandırıldığı akrabalık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hawai sistemi
B
Eskimo sistemi
C
Sudan sistemi
D
Omaha sistemi
E
Crow sistemi
Soru 16

İnceleme konusu kent toplumuna özgü popüler kültür, moda, iletişim biçimleri, tüketim tarzları, kimlik ve kimlik ideolojileri olan araştırma alanına ne ad verilmektedir?

A
Kültürel antropoloji
B
Psikolojik antropoloji
C
Endüstriyel antropoloji
D
Kültürel çalışmalar
E
Uygulamalı antropoloji
Soru 17

Sesbilimin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Morfoloji
B
Filoloji
C
Fonoloji
D
Etnoloji
E
Etnolinguistik
Soru 18

Avcı-toplayıcılıktan tarıma ilk geçildiğinde uygulanan tarım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transhümans
B
Sulamalı tarım
C
Agro - pastoralizm
D
Yoğun tarım
E
Bahçecilik
Soru 19

Bir kabile toplumunun bir hayvan türüyle kendisini özdeşleştirerek onun soyundan geldiğini kabul etmesine ne ad verilir?

A
Senkretizm
B
Kült
C
Animizm
D
Totemcilik
E
Şamanizm
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Sapir - Whorf kuramının dil ve kültür ilişkisi hakkındaki görüşlerinden biri değildir?

A
Dilin yapısı, düşüncenin yapısını da belirler.
B
Bir dildeki tüm sözcük ve kavramlar başka bir dile tercüme edilebilir.
C
insanlar dil üzerinden dünyayı algılar.
D
Dilin kültür ve dünya görüşü üzerindeki etkisini açıklar.
E
Farklı dilleri konuşanların farklı düşünce dünyaları vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x