Antropoloji 2017-2018 Vize Sınavı

Antropoloji 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültürün içindeki üretim ve dağıtım araçlarının nasıl şekillendiğini ve nasıl değişim geçirdiğini inceleyen antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel-Ekoloji
B
Yeni işlevcilik
C
Etnobilim
D
Marksçı Antropoloji
E
Yeni Evrimcilik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi antropolojik yaklaşımın temel ilkelerinden biridir?

A
Kültürel ayrımcılık
B
Ulusalcılık
C
Kültürel gürecilik
D
insanmerkezcilik
E
Etnikmerkezcilik
Soru 3

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren antropologlar inceledikleri Batı-dışı toplumların “egzotik, değişmemiş, bozulmamış” olmadıklarını anladıklarında, alan araştırmalarına hangi yöntemi de eklemek durumunda kalmışlardır?

A
Doğa tarihi yöntemi
B
istatistik
C
Anket
D
Kültür tarihi yöntemi
E
Etnoğrafya
Soru 4

Kültürel evrimi aklın ilerleyişi olarak tanımlayan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alfred Radcliffe-Brown
B
Lewis Henry Morgan
C
Franz Boas
D
Edward Taylor
E
Bronislaw Malinowski
Soru 5

Bronislaw Malinowski’nin İşlevci Kuramı aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermekte yetersiz kalmıştır?

A
Kültürel öğelerin birbiriyle ilişkisi var mıdır?
B
Kültür ihtiyaçları nasıl karşılar?
C
Kültürel farklılığın kaynağı nedir?
D
Temel insani ihtiyaçlardan doğan ikincil (kültürel) ihtiyaçlar nelerdir?
E
Alan araştırması antropolojide kullanılabilir mi?
Soru 6

Yaşayan insan topluluklarının büyüme ve gelişme sorunlarını inceleyen antropoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paleoantropoloji
B
Fiziksel antropoloji
C
Biyoarkeoloji
D
Kalkınma antropolojisi
E
Tıbbi antropoloji
Soru 7

İnsanla diğer hayvanlar arasındaki ayrıma işaret eden “homo faber” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilinçli insan
B
Alet yapan insan
C
Düşünen insan
D
Sorgulayan insan
E
Konuşan insan
Soru 8

Yeni otomobil modellerinin kolayca kabul görmesine karşılık trafik kurallarına uyma davranışının aynı kolaylıkta kabullenilmemesi hangi kültrel süreçle açıklanabilir?

A
Kültür şoku
B
Zorla kültürleme
C
Kültürel özümseme
D
Kültürel değişme ve gelenek
E
Kültürel gecikme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A
Durağan olması
B
Uyarlanma tarzı olması
C
Değişmesi
D
Simgesel olması
E
Toplumsal olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?

A
Bazı kültürler neden diğerlerinden daha ileridir?
B
Hangi kültürler daha değerlidir?
C
Kültürler neden değişmezler?
D
Kültürler neden benzeşirler?
E
Bazı kültürler neden diğerlerinden daha üstündür?
Soru 11

Mezopotamya’da icat edilen yazının bugün tüm dünyada kullanılan bir iletişim yöntemi olması hangi kültürel süreçle açıklanabilir?

A
Kültürlerime
B
Kültürleme
C
Kültürel değişme
D
Kültürel özümseme
E
Kültürel yayılma
Soru 12

Teknolojik gelişmelerin kullanılan enerji miktarını arttırdığı ve artan enerji miktarıyla birlikte toplumsal karmaşıklığın da arttığını ösavunan antropoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksçı antropoloji
B
Kültürel maddecilik
C
Kültürel ekoloji
D
Yeni işlevcilik
E
Yeni evrimcilik
Soru 13

Evrim ile ilgili fikirlerin kökeni hangi döneme dayanmaktadır?

A
Antik Çağ
B
Ortaçağ
C
16. yüzyıl
D
17. yüzyıl
E
Aydınlanma Çağı
Soru 14

Primatlar takımının ayrıldığı iki alt takım aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Antropoidler - Prosimiyenler
B
Platiriniler - Katariniler
C
Lemurlar - Maymunlar
D
Maymunlar - insanlar
E
Yeni Dünya Maymunları - Eski Dünya Maymunları
Soru 15

Yeryüzünde sıcak bölgelerde yaşayan insan toplulukları nasıl bir vücut yapısıyla bulundukları ortama uyarlanmışlardır?

A
Kısa ve tıknaz
B
ince ve uzun
C
Küçük ve narin
D
iri
E
Kilolu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Homo cinsinin üyesi olan türlerden biri değildir?

A
Homo heidelbergensis
B
Homo habilis
C
Homo ramidus
D
Homo sapiens
E
Homo ergaster
Soru 17

Cins ve tür ayrımı yaparak ikili isimlendirmeyi biyolojik sınıflandırmaya dâhil eden doğa bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cari von Linne
B
Charles Darwin
C
Aristoteles
D
Jean-Baptiste Lamarck
E
Charles Lyell
Soru 18

Primatlarda önemi azalmış olan duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görme
B
Koklama
C
Dokunma
D
Tat alma
E
işitme
Soru 19

Primatların temel anatomik özellikleri nasıl bir çevreye uyarlanmayı yansıtır?

A
Denizel
B
Sıcak iklim
C
Kurak
D
Dağlık
E
Ağaç yaşamı
Soru 20

İlk primat benzeri memelilerin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eosen
B
Miyosen
C
Paleosen
D
Pleistosen
E
Oligosen
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x