AÖL Biyoloji 1 Deneme Sınavı 2

AÖL Biyoloji 1 Deneme Sınavı 2 testini çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

“Tüm canlılarda sentrozom organeli bulunur.” hipotezini kanıtlamaya çalışan bilim insanı yaptığı araştırma­ da bazı canlılarda sentrozom organe­ linin bulunmadığını göstermiştir.

Bu bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. İnorganik maddeleri oksitleme
II. Fotosentez yapma
III. Solunum yapma
yukarıda verilen öncüllerden han­gileri ototrof canlılara ait bir özeliktir?

 
 
 
 
Soru 3.

3. Bitki ve hayvan hücreleri için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremeye ait bir özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki canlılardan hangisi tek hücreli değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi prokaryot canlılara ait bir özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

7.Aşağıdaki organik moleküllerden hangisi enerji vermez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi baz özelliğine sahip değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Denatüre .olmuş bir protein ile ilgili
I.Aminoasitlerin sayısında azalma
II.Peptit bağlarının etkilenmesi
III.İşlevini yerine getirememe

 
 
 
 
Soru 10.

10. DNA molekülünün şeker sayısı bili­ niyorsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi organik molekül değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Enzimin vitamin yapılı olan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi glikozit bağı içermez?

 
 
 
 
Soru 14.

Karbonhidratların yapısında aşağı­ dakilerden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki yağ çeşitlerinden hangi­ si hücre zarının yapısına katılır?

 
 
 
 
Soru 16.

I.-ATP harcanması
II.-Taşıyıcı proteinler kullanılması
III.- Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş
verilenlerden hangileri aktif taşımaya aittir?
­

 
 
 
 
Soru 17.

I.Kloroplast
II. Mitokondri
III. Ribozom

yukarıda verilen organellerden hangisi ya da hangileri DNA mole­ külü içerir?

 
 
 
 
Soru 18.

I.Kloroplast
II.Çekirdek
III.Hücre duvarı

verilenlerden hangileri hem bitki­ lerde hemde mantarlarda ortak olarak bulunur?

 
 
 
 
Soru 19.

I.Hemoliz
II.Sentrozom
III.Kloroplast

yukarıda verilenlerden hangileri hayvan hücresine aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir bitki hücresi saf suda fazla bekle­tilirse su alıp şişer

yukarıda verilen bilgi aşağıdaki­lerden hangisine aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x