AÖL Biyoloji 1 Deneme Sınavı 5

AÖL Biyoloji 1 Deneme Sınavı 5 testini çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

I.Zarla çevrili organel
II. Çekirdek
III.Sitoplazma

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sadece ökaryot hücreler­ de bulunur?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıda verilen canlı alemlerinden,
I.Bitki
II.Arkeler
III.Protista
IV.Bakteri

hangileri prokaryot hücre yapısına sahiptirler?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi nitel göz­lem örneğidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi canlının ortak özelliği değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

“A bakterisi B hastalığı yapar.” hipote­zine karşılık “Eğer bu hipotez doğru ise A bakterisi, B hastalığına yakalan­mış insanların vücudunda bulunma­lıdır.”

diyen bilim adamının yaptığı iş nedir?

 
 
 
 
Soru 7.

Bütün canlılarda,

I.İnorganik maddeleri organik mad­deye dönüştürme
II.Protein sentezi yapma
III. Genetik yapıları ata canlı ile aynı olma

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 8.

I.Bitki köklerinin suya yönelmesi
II.Kaktüslerin iğne yapraklı olması
III.Göz bebeklerinin parlak ışıkta küçülmesi

yargılardan hangisi ya da hangileri tepki örneğidir?

 
 
 
 
Soru 9.

 
 
 
 
Soru 10.

Vitaminlerle ilgili,
I.Hücrenin yapısına katılma
II.Enerji kaynağı olarak kullanılma
III.Sindirilmeden hücre zarından geçebilme

verilenlerden hangileri vitaminlere ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi enzimin hızını etkileyen faktör değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

I.İyot minerali
II.Kalsiyum minerali
III.Demir minerali

yukarıda verilen minerallerin eksikli­ğinde bazı hastalıklar oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi verilen verilen minerallerin yaptığı hastalık değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hayvan hücrelerinde depo madde­ si olan glikojenin yıkımı sonucu aşağıdakilerden hangisi elde edile­ bilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?

 
 
 
 
Soru 15.

Glikoz hücre zarından kolayca geçer. Fakat protein gibi büyük moleküllerin geçmesi zordur.

Bu bilgiye göre büyük katı mole­ küllerin hücre içine taşınmasına ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisinde sen­trozom bulunur?

 
 
 
 
Soru 17.

Kloroplast organelinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 18.

– Ribozom
– Kloroplast
– Mitokondri

yukarıdaki organellerde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi izotonik ortama örnektir?

Hüçre içi / Madde yoğunluğu

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x