Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler 2017-2018 Final Sınavı

Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur?

A
içişleri Bakanlığı
B
Genelkurmay Başkanlığı
C
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
E
Başbakanlık Müsteşarlığı
Soru 2

Arama kurtarma standartlarının belirlendiği MYK (Meslekî Yeterlilik Kurumu) Kanunu aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,
B
AKUT (Arama Kurtarma Derneği)
C
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
D
UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)
E
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi depremin yarattığı ‘Cisim dalgaları’ndandır?

A
G dalgası
B
K dalgası
C
Q dalgası
D
A dalgası
E
S dalgası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi can ve mal kayıpları ile birlikte sosyo-ekonomik düzeni etkileyerek afetlere sebep olur?

A
Kaza
B
Tehlike
C
Risk
D
Olay
E
Doğal olay
Soru 5

Olası bir artçı şok, patlama, ikincil bir çökme ya da başka bir olağan dışı durum karşısında kurtarma elemanlarının kaçabileceği diğer tehlikelerden uzakta en az bir tane yer belirlemesine ne denir?

A
Toplanma alanı
B
Güvenli bölge
C
Kaçış rotası
D
Tehlikeli alan
E
Yasal alan
Soru 6

Kurtarma öncelik sırasına göre yangında ikinci öncelikle kurtarılacak malzeme işareti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mavi zemin üzerine kırmızı renkte ‘Y’ işareti
B
Yeşil zemin üzerine kırmızı ‘Y’ işareti
C
Kırmızı zemin üzerine siyah renkte ‘Y’ işareti
D
Sarı zemin üzerine kırmızı ‘Y’ işareti
E
Siyah zemin üzerine kırmızı ‘Y’ işareti
Soru 7

Selde kaybolan kişilerin aranmasına hangi bölgeden başlanır?

A
Sel bölgesinin tamamında
B
Kayıp kişinin en son görüldüğü bölgeden
C
Sel bölgesinin sonundan
D
Sel bölgesinin taşkın olan kollarında
E
Selin başladığı bölgeden
Soru 8

Sel suyuna maruz kalan bir kişide ilk 3-4 dakika içerisinde gelişen ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik, kalp atış hızı fazlalığı, tansiyon yüksekliği gibi sağlık sorunları yaşaması olayına ne ad verilir?

A
Hipotansiyon
B
Soğuk şok
C
Şok
D
Hipoglisemi
E
Hipotermi
Soru 9

Boğulmakta olan bir kişinin iyi yüzme bilen kurtarıcısı ile birlikte karaya çıkmasında uygulayacağı pozisyon hangisidir?

A
Yüzü yukarda, bileğinden veya saçından tutup çekerek
B
Koltuk altlarından taşıyarak
C
Tam sırt üstü yatırarak
D
Yüzü yan gelecek şekilde
E
Yüzü yukarı gelecek şekilde
Soru 10

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre 50 kişiden fazla insan bulunan her türlü binada söndürme ekibi en az kişiden oluşturulmalıdır?

A
2
B
3
C
5
D
6
E
10
Soru 11

Yangının meydana gelmesi için ________ , ________ - ve ________ ’nin birarada bulunması gerekir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
karbon monoksit/ yanıcı madde/ısı
B
karbondioksit/yanıcı madde/ısı
C
yanıcı madde/ısı/oksijen
D
köpük/yanıcı madde/ısı
E
kimyasal toz/ yanıcı madde/ısı
Soru 12

I. Boğulma nedeni ortadan kaldırılır.
II. Yaşam bulguları izlenir.
III. Temel yaşam desteği sağlanır.
IV. Bilinç kontrolü yapılır.
V. Derhal tıbbi yardım istenir.
Boğulmalarda uygulanacak genel ilkyardım adımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I-II-III-IV-V
B
I-II-III-V-IV
C
I-III-V-IV-II
D
I-IV-III-V-II
E
I-V-III-IV-II
Soru 13

Kısaltma
1. OCHA
2. INSARAG
3. USAR

Açılımı
K.Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
L. Kentsel Arama ve Kurtarma
M.Birleşmiş Milletler insani işler Koordinasyon Ofisi
Afete müdahale süreçlerinde insani yardım ve arama kurtarma görevleriyle ilgili oluşumların adlarıyla ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-L, 2-M, 3-K
B
1-K, 2-L, 3-M
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-M, 2-L, 3-K
E
1-M, 2-K, 3-L
Soru 14

Etik, uygulamaya dönük genel tanımlamayla, ________ birey ya da toplulukların davranışlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmelerine rehberlik eden değerler, ve standartlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde tamamlar?

A
Hareketler
B
Planlar
C
Kurallar
D
ilkeler
E
Faaliyetler
Soru 15

5176 sayılı Kanun kapsamında kamu çalışanları hangi belgeyi imzalamakla yükümlüdür?

A
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
B
Mesleki Yeterlilik Belgesi
C
Mal Bildirimi belgesi
D
Hediye alımı bildirimi
E
Etik dışı davranış bildirimi
Soru 16

İkazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sarı ikaz, saldırı ihtimali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesi ile duyurulur.
B
Saldırının kimyasal silahlarla yapılması halinde verilen ikaz, radyoaktif serpintide olduğu gibi 3 dakika süreli kesik siren sesi ile radyo ve televizyondan verilir.
C
Beyaz ikaz tehlike geçti işaretidir
D
Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret eden siyah ikaz, 3 dakika süreli kesik siren sesi ile duyurulur.
E
Tehlike işaretleri sarı, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti tehlikesi (siyah) ile kimyasal savaş maddeleri tehlikesi alarmı olmak üzere dörde ayrılır.
Soru 17

Nükleer enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uranyum vb. maddelerin fisyon tepkimesine girerek bölünmesi sonucu ortaya çıkan çok yüksek miktardaki enerjiye, nükleer enerji denir.
B
Nükleer santral, bir bomba gibi patlamaz.
C
Nükleer enerjiyi sürekli, kontrollü ve güvenli bir şekilde ısı enerjine dönüştüren sistemlere, nükleer santral (reaktör) adı verilir.
D
Nükleer radyasyon maruz kalındığında itfaiye aranmalıdır.
E
Nükleer bir silahta, milyarlarca atom bir anda parçalandığı ya da birleştiği için açığa çıkan enerji, astronomik rakamlarla ifade edilmektedir.
Soru 18

İnsani yardımda aciliyet bakımından en sıkıntılı dürümdakilere öncelik verilmesi, uluslararası kabul gören İnsani Yardım İlkeleri’nden hangisini ifade etmektedir?

A
Tarafsızlık
B
Ortak Sorumluluk
C
Ayrım Gözetmemek
D
insanlık
E
Bağımsızlık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal ajan değildir?

A
Salmonella
B
iperit
C
Levisit
D
Fenildiklorhidrin
E
G ajanları
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x