Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler 2017-2018 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

KBRN’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer
B
Koruma, Bakma, Radyasyon ve Nükleik
C
Kaza, Bitum, Radyo ve Nicel
D
Kontak, Bırak, Risk ve Nadir
E
Kim, Bakmış, Rica ve Nitel
1 numaralı soru için açıklama 
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer); kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden kaynaklanan zararlı ve tehlikeli durumların hepsini ifade etmektedir.
Soru 2

Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellik gösteren, sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı, gaz ve aerosol halindeki maddeler ile yapılan savaşa ne denir?

A
Endüstriyel
B
Kimyasal
C
Tarımsal
D
Biyolojik
E
Askeri
2 numaralı soru için açıklama 
Kimyasal özelliği nedeniyle öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellik gösteren, sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı, gaz ve aerosol halindeki maddeler ile yapılan savaşa, kimyasal savaş denir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sinir gazlarından değildir?

A
Tabun
B
Sarin
C
Soman
D
VX
E
Arsin
3 numaralı soru için açıklama 
Sinir ajanları, sinir sistemini etkileyerek kasları felce uğratır, solunum ve dolaşım sistemini durdurup ölüme neden olur. Tabun, sarin, soman, VX sinir gazlarıdır. Arsin bir kan zehirleyicidir.
Soru 4

Sinir gazına maruz kalınacağı önceden biliniyorsa 8 saatte bir hangi tablet alınır?
Sinir gazına maruz kalınca bu tabletin alımı kesilir ve Atropin uygulamasına geçilir.

A
Pridostigmin
B
Aspirin
C
Metpamid
D
Ercefully
E
Talcid
4 numaralı soru için açıklama 
Sinir gazına maruz kalınacağı önceden biliniyorsa 8 saatte bir Pridostigmin tablet alınır. Sinir gazına maruz kalınca bu tablet alımı kesilir ve Atropin uygulamasına geçilir.
Soru 5

Boğucu gazlar için belli bir panzehir yoktur. Gaza maruz kalan hastanın tüm vücudu 1dakika içerisinde bol sabunlu su ile yıkanır. Göz kirlenmiş ise gözler bol temiz su ile kaç dakika kadar yıkanır?

A
3
B
5
C
10
D
15
E
25
5 numaralı soru için açıklama 
Göz kirlenmiş ise gözler bol temiz su ile 15 dakika kadar yıkanır.
Soru 6

Kargaşa kontrol gazına maruz kalındığında acil müdahalede hastalar, gaz ortamından uzaklaştırılarak açık ve temiz havada istirahat ettirilir.
Kaç dakika kadar rüzgâra karşı gözler açık vaziyette tutulur?

A
5
B
10
C
30
D
45
E
90
6 numaralı soru için açıklama 
Hastalar, gaz ortamından uzaklaştırılarak açık ve temiz havada istirahat ettirilir. 10 dakika kadar rüzgâra karşı gözler açık vaziyette tutulur.
Soru 7

Kan zehirleyici gazlar, vücut hücrelerinin kandaki oksijeni kullanmalarına engel olarak kan ve dokular arasında hangi değişimi bloke eder?

A
O2 ve CO2
B
H20 ve CO2
C
C2H5 ve OH
D
CO2 ve Al2O3
E
O2 ve H20
7 numaralı soru için açıklama 
Kan zehirleyici gazlar, vücut hücrelerinin kandaki oksijeni kullanmalarına engel olarak kan ve dokular arasında O2 ve CO2 değişimini bloke eder.
Soru 8

Biyolojik silahlar; bakteri, protozoa, küf gibi mikroorganizmalar, virüsler, bitkiler veya hayvanlar tarafından üretilen neleri içeren kitle imha silahlarıdır?

A
Plazmayı
B
Akyuvarları
C
Alyuvarları
D
Trombositleri
E
Toksinleri
8 numaralı soru için açıklama 
Biyolojik silahlar; bakteri, protozoa, küf gibi mikroorganizmalar, virüsler, bitkiler veya hayvanlar tarafından üretilen toksinleri içeren kitle imha silahlarıdır.
Soru 9

Biyolojik ajanların savaşta kullanımına dair ilk kayıtlar, MÖ 6. yüzyıla kadar uzanır. Örneğin, Romalılar, ölülerini su kaynaklarına atarak düşmanlarını bu şekilde zehirlemeye çalışmış; kaçıncı yüzyılda Amerika’ya giden kâşifler, yerli halka çiçek, virüsü bulaşmış giyim eşyaları vermişlerdir?

A
6
B
8
C
15
D
17
E
18
9 numaralı soru için açıklama 
15 . yüzyılda Amerika’ya giden kâşifler, yerli halka çiçek, virüsü bulaşmış giyim eşyaları vermişlerdir.
Soru 10

Bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan ve bölünebilen en küçük parçasına ne denilmektedir?

A
Atom
B
Molekül
C
Bağ
D
İyon
E
Anyon
10 numaralı soru için açıklama 
Bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan ve bölünebilen en küçük parçasına atom denmektedir.
Soru 11

İnsanların ve toplumun hayatında hangi değer ve ilkeler önemli ve önceliklidir?

A
Etik
B
Manevi
C
Maddi
D
Nicel
E
Nitel
11 numaralı soru için açıklama 
İnsanların ve toplumun hayatında etik değer ve ilkeler önemli ve önceliklidir.
Soru 12

Ülkemizde kamu hizmetinde etik değer ve ilkelerin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanun hangi yılda yürürlüğe girmiştir?

A
1980
B
1988
C
1999
D
2004
E
2007
12 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde kamu hizmetinde etik değer ve ilkelerin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanun 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.
Soru 13

5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, hangi belgeyi imzalamakla yükümlüdürler?

A
İş Kazası
B
Etik sözleşme
C
İzin kâğıdını
D
Üst makamın isteklerini
E
Yürütmeyi kontrol listesini
13 numaralı soru için açıklama 
5176 sayılı Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, Etik Sözleşme belgesini imzalamakla yükümlüdürler.
Soru 14

Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hangi yıl yayınlanan Etik Rehberi’nde kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri etik ikilemler başlıca dört grupta ele alınmaktadır?

A
1999
B
2002
C
2007
D
2010
E
2017
14 numaralı soru için açıklama 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafuından yayınlanan Etik Rehberi’nde (2017) kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri etik ikilemler başlıca dört grupta ele alınmaktadır.
Soru 15

Kamu hizmetinde etik değer ve davranış ilkeleriyle ilgili mevzuat, bilgi, raporlar ve eğitim materyaline hangi web sayfasından ulaşılabilir?

A
www.turkiye.gov.tr
B
www.etik.gov.tr
C
www.basbakanlik.gov.tr
D
www.bimer.gov.tr
E
www.kamupersoneli.net
15 numaralı soru için açıklama 
Kamu hizmetinde etik değer ve davranış ilkeleriyle ilgili mevzuat, bilgi, raporlar ve eğitim materyaline www.etik.gov.tr web sayfasından ulaşılabilir.
Soru 16

Etik Platform ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve sendikaların etik kültürün geliştirilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekanizma kurulmuştur. 2017 yılı itibarıyla, Etik Platform’da kaç adet kamu kurumu ile kaç adet sendika, bulunmaktadır?

A
13 Kamu – 24 Sendika
B
5 Kamu – 10 Sendika
C
18 Kamu – 14 Sendika
D
26 Kamu – 9 Sendika
E
3 Kamu – 5 Sendika
16 numaralı soru için açıklama 
2017 yılı itibarıyla, Etik Platform’da 13 kamu kurumu ile 24 sendika, meslek ve sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 37 kuruluş temsil edilmektedir.
Soru 17

Türkiye’de Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi, ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı bir sistemdir. Bu sistemin koordinasyonu kim tarafından yapılmaktadır?

A
Sosyal Güvenlik Kurumu
B
Mesleki Yeterlilik Kurumu
C
Sosyal Hizmetler Kurumu
D
Milli Eğitim Bakanlığı
E
Başbakanlık
17 numaralı soru için açıklama 
Sistemin koordinasyonu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sağlanmaktadır.
Soru 18

Günümüzde Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
UN OCHA
B
UN
C
IFRC
D
UNICEF
E
UNESCO
18 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin kısaltması (UN OCHA) dır.
Soru 19

Farklı nedenlerle oluşan afet ve/veya kazalar sonucu kazazedenin yeri, durumu ve hasarın belirlenmesi, oluşan zararın azaltılabilmesi ve güvenli duruma getirilmesi için yapılan çalışmaların bütününe ne denilmektedir?

A
Arama Kurtarma
B
Afet Yönetimi
C
AFAD
D
Afet
E
Afet Veri Tabanı
19 numaralı soru için açıklama 
Farklı nedenlerle oluşan afet ve/veya kazalar sonucu kazazedenin yeri, durumu ve hasarın belirlenmesi, oluşan zararın azaltılabilmesi ve güvenli duruma getirilmesi için yapılan çalışmaların bütününe Arama Kurtarma denir.
Soru 20

INSARAG açılımı nedir?

A
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
B
Birleşmiş Milletler
C
Kentsel Arama Kurtarma
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması
20 numaralı soru için açıklama 
INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu)dur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x