Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Maastricht Kriterleri’nden biri değildir?

A
Kamu borcu
B
Fiyat istikrarı
C
Cari açık
D
Bütçe açığı
E
Faiz oranları
Soru 2

Genişleme Strateji Belgesi’ni hazırlayan ve açıklayan AB kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez Bankası
B
Parlamento
C
Komisyon
D
Sayıştay
E
Konsey
Soru 3

I. Koşulluluk (Conditionality)
II. iletişim (Communication)
III. Konsolidasyon (Consolidation)
Genişleme Strateji Belgesine göre, yukarıdakilerden hangileri AB’nin genişleme stratejisinin dayandığı temel ilkeler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Ive II
D
Ive III
E
I, II ve III
Soru 4

Türkiye’ye ilk vize uygulayan AB ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispanya
B
İngiltere
C
Fransa
D
Yunanistan
E
Portekiz
Soru 5

Türkiye ile AET arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’nın nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam üyelik
B
Serbest ticaret
C
Serbest dolaşım
D
Ortak üyelik
E
Gümrük birliği
Soru 6

Devletlerin imzaladıkları uluslararası antlaşmaya uymak zorunda olduklarını ifade eden ve söze bağlılık ilkesinden çıkan yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest kılma
B
Ayrımcılık yasağı
C
Sözleşmeye sadakat
D
Yasak koymama
E
izin verme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile AB arasında Ankara Anlaşması ile başlayan süreçte, ortaklık ilişkisinin koordinasyonunu yürütmüş kurumlardan biri değildir?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
Avrupa Birliği Bakanlığı
C
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
D
AET'den sorumlu Devlet Bakanlığı
E
içişleri Bakanlığı
Soru 8

Avrupa Toplulukları’ndan Avrupa Birliği’ne geçişi sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Lizbon Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
Maastricht Antlaşması
E
Schengen Antlaşması
Soru 9

AB’de telif haklarını koruyan müktesebat faslı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fikri Mülkiyet Hukuku
B
Şirketler Hukuku
C
Mali Hizmetler
D
Bilgi Toplumu ve Medya
E
Yargı ve Temel Haklar
Soru 10

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ilişkisinin Son Dönemi aşağıdaki belgelerden hangisi ile düzenlenmiştir?

A
Maastricht Anlaşması
B
10/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
C
Kopenhag Siyasi Kriterleri
D
1/95 ve 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları
E
Strateji Belgesi
Soru 11

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında gerçekleştirilen ve ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A
10 Temmuz 1961
B
12 Eylül 1963
C
1 Ocak 1973
D
1 Temmuz 1987
E
23 Kasım 1995
Soru 12

Adaylık ve katılma süreçleri ile AB’ye yeni bir devletin üye olması aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A
Kişilerin Serbest Dolaşımı
B
Derinleşme
C
Gümrük Birliği
D
Dış Politika ve Güvenlik Politikası
E
Genişleme
Soru 13

Avrupa Birliği’nde vize konusunda toplu bir düzenleme yapmaya yönelik oluşturulan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nice Antlaşması
B
Amsterdam Antlaşması
C
Maastricht Antlaşması
D
Lizbon Antlaşması
E
Schengen Antlaşması
Soru 14

I. Siyasal kriterler
II. Coğrafi kriterler
III. Ekonomik kriterler
IV. Mevzuat uyumu kriteri
Yukarıdakilerden hangisi Kopenhag Kriterlerinden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 15

Avrupa Birliği Adalet Divam’na göre, bulunduğu üye devlette asgari ücret için belirlenmiş minimum seviyenin altında olsa bile bir başkasının yönetimi altında gerçek bir işi yüklenmiş olan ve bunun için kendisine bir ödeme yapılan kişiye ne ad verilir?

A
işçi
B
Tüccar
C
Hizmetli
D
Memur
E
Bürokrat
Soru 16

Ulusal parlamentoların AB kurumsal mekanizması içindeki rolü aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile güçlendirilmiştir?

A
Brüksel Anlaşmasıyla
B
Amsterdam Anlaşmasıyla
C
Roma Anlaşmasıyla
D
Lizbon Anlaşmasıyla
E
Maastricht Anlaşmasıyla
Soru 17

AB’nin ilk genişlemesi kaç yılında gerçekleşmiştir?

A
1967
B
1973
C
1979
D
1982
E
1995
Soru 18

Türkiye'nin aşağıdakilerden hangisiyle yaşadığı sıkıntılar, AB üyelik müzakerelerinde Gümrük Birliği faslının askıya alınmasına neden olmuştur?

A
Uluslararası Finans Kurumu
B
Uluslararası Kalkınma Birliği
C
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
D
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi
E
Batı Trakya Türk Azınlığı
Soru 19

AB’nin üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği ortaklık ilişkisinin kurumsal yapısı aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?

A
Karşılıklılık
B
Özerklik
C
Oransallık
D
Ayrımcılık
E
Doğrudan etki
Soru 20

Türkiye ve Hırvatistan’ın AB’ye katılım müzakerelerine başlayacakları tarihin açıklandığı AB zirvesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nice Zirvesi
B
Helsinki Zirvesi
C
Sevilla Zirvesi
D
Brüksel Zirvesi
E
Amsterdam Zirvesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...