Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Antlaşmaların başında, antlaşma maddelerinden önce yer alan ve yapılan antlaşmanın anlam ve önemini vurgulayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subsidiarite
B
Pacta sund servanda
C
Preambul
D
Supranasyonalite
E
Sui generis
Soru 2

Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanması için yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu görevi 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A
AB Bakanlığı
B
Dışişleri Bakanlığı
C
Ekonomi Bakanlığı
D
TBMM
E
Cumhurbaşkanlığı
Soru 3

Devletlerin imzaladıkları uluslararası antlaşmalara uymak zorunda olduklarını ifade eden ve söze bağlılık ilkesinden çıkan yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşmeye sadakat
B
izin verme
C
Serbest kılma
D
Yasak koymama
E
Ayrımcılık yasağı
Soru 4

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran ve 2017'de 60. yılını kutlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amsterdam Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
Nice Antlaşması
E
Lizbon Antlaşması
Soru 5

Türk ekonomisinin Türkiye ile AET arasında kurulacak olan gümrük birliğine hazırlanacağı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bitiş dönemi
B
Hazırlık dönemi
C
Değerlendirme dönemi
D
Yükümlülük dönemi
E
Başlangıç dönemi
Soru 6

AB’nin 1973 yılında gerçekleşen ilk genişleme dalgası ile Birliğe üye olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hollanda, Fransa ve İtalya
B
ispanya, Portekiz ve Yunanistan
C
Almanya, Belçika ve Polonya
D
İsveç, Finlandiya ve Avusturya
E
İngiltere, İrlanda ve Danimarka
Soru 7

Kopenhag Kriterlerinin kabul edildiği Kopenhag Zirvesi kaç yılında düzenlenmiştir?

A
1993
B
1995
C
1997
D
1999
E
2001
Soru 8

Gümrük Birliği’nin ekonomik etkilerinden biri olan ticaret yaratıcı etki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üyeler arasındaki ticaret hacmi artar.
B
Gümrük vergilerinin yüksekliği nedeniyle ülkenin kendi ürettiği bir malı, Birlik sonrasında kendisinden daha etkin üreten Gümrük Birliği üyesi ülkeden ithal etmesidir.
C
Birlik üyeleri, daha ucuz kaynaktan daha fazla tüketim yapma olanağına sahip olur.
D
Yüksek maliyetli yerli üretim azalarak üretim kazancı oluşur.
E
Birlik içinde genel refahın düşmesine neden olmaktadır.
Soru 9

Avrupa Birliği’nde çalışma hakkı (istihdam) aşağıdaki haklardan hangisini kapsamaz?

A
ikamet
B
Aile üyeleriyle bir araya gelme
C
iş arama
D
AB ülkelerinin vatandaşı olma
E
Kalma
Soru 10

Türkiye ile AET arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’nın nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortak üyelik
B
Serbest ticaret
C
Serbest dolaşım
D
Tam üyelik
E
Gümrük birliği
Soru 11

AB tarihinde, Birlik üyeliğinden çekilme ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle gündeme gelmiştir?

A
Maastricht Antlaşmasıyla
B
Roma Antlaşmasıyla
C
Amsterdam Antlaşmasıyla
D
Lüksemburg Antlaşmasıyla
E
Lizbon Antlaşmasıyla
Soru 12

Gümrüklerle ilgili teknik konularda çalışan, Ortaklık Konseyi’ne bağlı komite aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel Kalkınma Komitesi
B
Karma Parlamento Komisyonu
C
Gümrük işbirliği Komitesi
D
Avrupa Komisyonu
E
Ortak Danışma Komitesi
Soru 13

Avrupa Birliği Adalet Divam’na göre, bulunduğu üye devlette asgari ücret için belirlenmiş minimum seviyenin altında olsa bile bir başkasının yönetimi altında gerçek bir işi yüklenmiş olan ve bunun için kendisine bir ödeme yapılan kişiye ne ad verilir?

A
işçi
B
Memur
C
Hizmetli
D
Tüccar
E
Bürokrat
Soru 14

Türkiye’nin AB ile tam üyelik müzakerelerinde, müzakereye açılan ilk başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergilendirme
B
Balıkçılık Politikası
C
Bilim ve Araştırma
D
Şirketler Hukuku
E
Taşımacılık Politikası
Soru 15

AB’nin kuruluşundan itibaren geçirdiği değişim ve gelişim boyunca kabul edilen ve tüm üye ülkeleri bağlayan ortak hukuki metinlerin tümüne ne ad verilir?

A
Antlaşma
B
Müktesebat
C
Sözleşme
D
Norm
E
Konvansiyon
Soru 16

Avrupa Birliği Anayasası taslağı hangi ülkelerde yapılan referandumlar sonucunda reddedilmiştir?

A
Fransa ve Almanya
B
ispanya ve Portekiz
C
Belçika ve Hollanda
D
İsveç ve Finlandiya
E
Fransa ve Hollanda
Soru 17

AB’nin aday ülkeden kısa ve orta vadedeki beklentilerini ortaya koyan ve katılım öncesi stratejilerden en önemlisi olarak kabul edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal Program
B
Genişleme Strateji Belgesi
C
ilerleme Raporu
D
Katılım Ortaklığı Belgesi
E
Müzakere Çerçeve Belgesi
Soru 18

Türkiye, Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine kaç yılında başlamıştır?

A
1997
B
1999
C
2002
D
2005
E
2009
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi AB’nin üçüncü ülkelerle kurduğu ortaklık ilişkisinin amaçlarından biri değildir?

A
Ekonomik işbirliği
B
Ortak güvenlik
C
Ekonomik kalkınma destekleri
D
Üyeliğe hazırlama
E
Serbest ticaretin geliştirilmesi
Soru 20

Avrupa Birliği’nde vize konusunda toplu bir düzenleme yapmaya yönelik oluşturulan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maastricht Antlaşması
B
Schengen Antlaşması
C
Lizbon Antlaşması
D
Nice Antlaşması
E
Amsterdam Antlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...