Balkanlar’da Siyaset 2015-2016 Final Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balkan ismi yazılı kaynaklarda, bölgesel bir isim olarak ilk defa kim tarafından kullanılmıştır?

A
Slovaj Zizek
B
Edward Said
C
August Zeune
D
Agatha Christie
E
G. Thomas Keppel
Soru 2

Kosova nüfusunun en geniş etnik grubu hangisidir?

A
Sırplar
B
Arnavutlar
C
Makedonlar
D
Bulgarlar
E
Hırvatlar
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başlamasıyla birlikte, büyük güçlerin Balkanlar başta olmak üzere Osmanlı coğrafyasına dönük emellerinin çatışması sonucu ortaya çıkan uluslararası diplomatik sorunları anlatmak üzere kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Filiki Eterya
B
Pax Ottomana
C
Pax Romana
D
Panslavizm
E
Doğu Sorunu
Soru 4

Balkanlar’da radikal popülist sağın destek bulmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalist rejim sonrası yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar ve kimlik arayışı
B
Çok partili sisteme geçiş
C
Azınlıklara haklar sağlamak
D
irredentist politikaları sona erdirmek
E
Yabancı düşmanlığını azaltmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinin küresel ekonomik krize karşı aldıkları önlemlerden biri değildir?

A
Vergi oranlarının artırılması
B
Devlet idaresi için yapılan harcamaların kısılması
C
IMF ile stand-by anlaşmasının imzalanması
D
Kredi ve faizlere yönelik sübvansiyonların kaldırılması
E
Maaşların dondurulması veya azaltılması
Soru 6

Yatırımlar açısından Türk firmalarının en yoğun faaliyet gösterdiği Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Yunanistan
C
Hırvatistan
D
Bosna-Hersek
E
Romanya
Soru 7

Kosova kaç yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir?

A
1991
B
1997
C
1999
D
2005
E
2008
Soru 8

Bulgaristan’ın Avrupa’daki en önemli ihracat ortağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ispanya
B
Hollanda
C
Almanya
D
İngiltere
E
Portekiz
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, “nükleer silahlardan arındırılmış alanlar” için ortak bir politika geliştirme amacıyla kurulan Altı Devlet İnisiyatifi'ne üye olan devletlerden biri değildir?

A
Arjantin
B
Hindistan
C
Bulgaristan
D
Yunanistan
E
Tanzanya
Soru 10

Eski Yugoslav Cumhuriyetleri içerisinde Avro-Atlantik kurumlan ile bütünleşme sürecini en kısa sürede tamamlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Slovenya
B
Makedonya
C
Sırbistan
D
Bosna-Hersek
E
Hırvatistan
Soru 11

Tuna nehri üzerinden gerçekleşen uluslararası taşımacılığın 2005 yılına kadar aksamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgeye yapılan yatırımların verimsiz olması
B
Balkan ülkelerindeki refahın düşük olması
C
Bölgede piyasa ekonomisinin çalışmasını sağlayacak olan kurumların yeterince geliştirilmemiş olması
D
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Sırbistan’a karşı ambargo uygulaması
E
NATO’nun Sırbistan’a karşı gerçekleştirdiği hava müdahalesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Şubat 2010’da ABD'nin, ülkesine füzesavar sistemler yerleştirme önerisini kabul etmiştir?

A
Türkiye
B
Romanya
C
Makedonya
D
Sırbistan
E
Yunanistan
Soru 13

Türkiye'nin iki dünya savaşı arasındaki dönemde izlediği Balkan politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayılmacılık
B
Tarafsızlık
C
itilaf devletlerine katılmak
D
Miğfer devletlerine katılmak
E
ittifak devletlerine katılmak
Soru 14

1954 Bled Antlaşması'na taraf olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Romanya-Yunanistan-Hırvatistan
B
Türkiye-Romanya-Bulgaristan
C
Arnavutluk-Türkiye-Sırbistan
D
Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya
E
Makedonya-Slovenya-Arnavutluk
Soru 15

Rusya Federasyonu’nun 2000 yılından bu yana Balkanlar politikasındaki temel itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Slav birliği kurma düşüncesi
B
Dışa kapalılık politikası
C
Enerji ve ekonomi alanlarında işbirliği
D
Avrasya Birliği kurma düşüncesi
E
Kosova’nın bağımsızlığını desteklemesi
Soru 16

Avrupa Birliği'nin ilk askeri operasyonu olan Concordia aşağıdaki ülkelerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Kosova
B
Bulgaristan
C
Sırbistan
D
Makedonya
E
Karadağ
Soru 17

Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Avrupa Birliği'ne tam üye değildir?

A
Slovenya
B
Sırbistan
C
Romanya
D
Bulgaristan
E
Hırvatistan
Soru 18

Aşağıdaki hangi ülkenin Anayasasına göre, hem Oğuz hem de Tatar Türklerinin ulusal mecliste birer milletvekili bulunmaktadır?

A
Romanya
B
Bulgaristan
C
Yunanistan
D
Bosna-Hersek
E
Hırvatistan
Soru 19

I. Boşnak-Hırvat Federasyonu
II. Sırp Cumhuriyeti
III. Kosova
Yukarıdakilerden hangileri Dayton Anlaşması sonucunda ortaya çıkan oluşumlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan’da Soya Dönüş Süreci olarak adlandırılır?

A
Türklerin siyasal hayata girmesi
B
Türklere zorunlu asimilasyon uygulanması
C
Azınlık haklarına yönelik anayasal düzenlemelerin yapılması
D
Doğu Bloğundan ayrılınması
E
Büyük Bulgaristan'ın kurulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...