Balkanlar’da Siyaset 2015-2016 Vize Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanların büyük bir bölümünde mutlak hakimiyet kurmayı başaran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Sovyetler Birliği
C
Türkiye
D
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 2

Romanya’daki en büyük azınlık grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkler
B
Bulgarlar
C
Ruslar
D
Romanlar
E
Macarlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Soğuk Savaş sonrası Balkanlar'da ortaya çıkan bağımsız devletlerden biri değildir?

A
Macaristan
B
Bosna-Hersek
C
Hırvatistan
D
Karadağ
E
Sırbistan
Soru 4

“Balkanlaşmak” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı'nın kendisinden farklı olan medeniyetleri ötekileştirmesidir.
B
Küreselleşmenin Balkan kimliği üzerindeki artan etkisidir.
C
Batı medeniyetinin oryantalizm ile uyum sürecine girmesidir.
D
Aynı bölgede yer alan medeniyetlerin huzur ve barış içinde yaşamasıdır.
E
Aynı bölgede yer alan, birbirine düşman birçok küçük ulus, devlet, halkın oluşturduğu siyasi yapıdır.
Soru 5

Balkanlar'da en fazla dış azınlığa sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırbistan
B
Bosna-Hersek
C
Hırvatistan
D
Arnavutluk
E
Kosova
Soru 6

I. Arnavutluk-Üsküp
II. Hırvatistan-Zagreb
III. Karadağ-Tiran
IV. Makedonya-Podgorica
V. Romanya-Sofya
Yukarıdaki ülke-başkent eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi etnik olarak Türk olmamalarına ve Türkçe konuşmamalarına rağmen gerek Balkan Müslümanları gerekse de bölgedeki diğer unsurlar tarafından “Türk” olarak tanımlanır?

A
Lehler
B
Makedonlar
C
Sırplar
D
Pomaklar
E
Hırvatlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan’ın komşularından biri değildir?

A
Makedonya
B
Sırbistan
C
Hırvatistan
D
Romanya
E
Türkiye
Soru 9

Balkan Paktı kaç yılında kurulmuştur?

A
1934
B
1930
C
1915
D
1908
E
1856
Soru 10

Bağımsızlığını ilan ettikten sonra Yunanistan ile isim sorunu yaşayan Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadağ
B
Sırbistan
C
Kosova
D
Slovenya
E
Makedonya
Soru 11

Rönesans ile başlayıp Yunan İhtilali sırasında etkisini arttıran ve Yunanistan’ın kurulmasını destekleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Megali idea
B
Strasserizm
C
Filhellenizm
D
Panslavizm
E
Uniyat
Soru 12

Ekonomik kriz ve banker krizinin 1997 yılında silahlı ayaklanmalara neden olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hırvatistan
B
Arnavutluk
C
Bulgaristan
D
Romanya
E
Yunanistan
Soru 13

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Yüzdeler Anlaşması’na göre İngiltere’nin en fazla yüzdeye sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Yunanistan
C
Romanya
D
Yugoslavya
E
Macaristan
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Arnavutluk siyasi hayatının en önemli figürü olan ve ülkeyi 41 yıl boyunca sosyalist bir rejimle yöneten lideridir?

A
Nikolay Çavuşesku
B
Voyislav Koştunitsa
C
Aliya izzetbegoviç
D
Ahmet Doğan
E
Enver Hoca
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Romanya siyasal hayatında yer alan partilerden biridir?

A
Yeni Demokrasi Partisi (ND)
B
Demokratik Güçler Birliği Partisi (DGB)
C
Panhelenik Sosyalist Hareketi(PASOK)
D
Sosyal Demokrat Parti (PSD)
E
Hak ve Özgürlükler Hareketi(HÖH)
Soru 16

Romanya, Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile bağımsızlığını elde etmiştir.
Yukarıdaki antlaşmalar hangi savaşın sonunda imzalanmıştır?

A
Birinci Dünya Savaşı
B
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C
Trablusgarp Savaşı
D
Birinci Balkan Savaşı
E
ikinci Balkan Savaşı
Soru 17

Yunanistan siyasal sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
4 yılda bir seçilen ve 300 üyeden oluşan tek meclisli parlamenter sisteme sahiptir.
B
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmektedir.
C
Yürütmenin başı, cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruludur.
D
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır.
E
Bir cumhurbaşkanı en fazla iki dönem görev yapabilmektedir.
Soru 18

- Ülkede anayasal düzen Dayton Anlaşmasıyla şekillendirilmiştir.
- 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.
- Ülkedeki önemli siyasal aktörlerden birisi de Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilciliği’dir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A
Sırbistan
B
Hırvatistan
C
Kosova
D
Bosna-Hersek
E
Slovenya
Soru 19

Balkanlar'da görülen ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hunlar
B
Kutrigurlar
C
Pomaklar
D
Cermenler
E
Avarlar
Soru 20

Herhangi bir devletin, kendisinden daha güçlü diğer bir devletin himayesini kabul edip üstünlüğünü tanıması, bu devlete askeri seferler esnasında asker vermesi ve haraç ödemesi durumuna ne ad verilir?

A
Otonomluk
B
Bağımsızlık
C
Vasallık
D
Egemenlik
E
Özerklik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...