Balkanlar’da Siyaset 2016-2017 Vize Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balkan ismi yazılı kaynaklarda, bölgesel bir isim olarak ilk defa kim tarafından tanımlanmıştır?

A
Slovaj Zizek
B
Thomas Eliade
C
Edward Said
D
Johann August Zeune
E
Edvard Benes
Soru 2

Yüzölçümü en büyük olan Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Bulgaristan
C
Hırvatistan
D
Romanya
E
Makedonya
Soru 3

Karadağ ve Bosna-Hersek’deki en büyük azınlık grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavut
B
Sloven
C
Sırp
D
Yunan
E
Hırvat
Soru 4

Balkanlar’a ait köprü imgesinin çok etkili bir şekilde işlendiği ve 1961’de Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Drina Köprüsü adlı roman aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
ivo Andriç
B
Srdjan Jovanovic Weiss
C
Maria Todorova
D
Slovaj Zizek
E
Aliya izzetbegoviç
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Balkanlar için kullanılan metaforlardan biri değildir?

A
Kavşak
B
Roma ülkesi
C
Barut fıçısı
D
Köprü
E
Kaynayan kazan
Soru 6

Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?

A
Ulahlar
B
Pomaklar
C
Sekeller
D
Sorblar
E
KorsikalIlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Balkan devletlerinden biri değildir?

A
Arnavutluk
B
Yunanistan
C
Macaristan
D
Bulgaristan
E
Romanya
Soru 8

Yakın ve Uzak Doğu kültürlerinin incelendiği Batı merkezli araştırma alanlarının tümüne ne ad verilir?

A
Oksidentalizm
B
Oryantalizm
C
Dekolonyalizm
D
Egzotizm
E
Postkolonyalizm
Soru 9

Andrej Grubacic’in sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri, dayanışmadan doğan gelenekleri öne çıkaran ve federatif hareketlerde kendisini gösterdiğini ifade ettiği Balkanlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yukarıdan Balkanlaşma
B
Anakronik Balkanlaşma
C
içeriden Balkanlaşma
D
Dışarıdan Balkanlaşma
E
Aşağıdan Balkanlaşma
Soru 10

Günümüzde etnik Arnavut nüfusun yaşadığı Antik Batı Balkanlar bölgesine ne ad verilir?

A
Sildavya
B
Voyvodina
C
Habsburg
D
Transilvanya
E
İllirya
Soru 11

Balkanlarda İslamiyetin ilk görünüşü aşağıdakilerden hangisi yoluyla olmuştur?

A
Atina Dükalığı
B
Vidin Prensliği
C
Bulgar Prensliği
D
Tınova Çarlığı
E
Altın Orda Hanlığı
Soru 12

Yunanistan siyasal hayatında 1967-1974 yılları arasında iktidar olan askeri yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albaylar Cuntası
B
Panhelenik Hareket
C
Teknokratlar Hükümeti
D
Kuzey Atlantik Paktı Barış Gücü
E
Avrupa Birliği Komisyonu
Soru 13

Belgrad hangi padişah döneminde fethedilmiştir?

A
Kanuni Sultan Süleyman
B
Fatih Sultan Mehmet
C
Yavuz Sultan Selim
D
I.Murat
E
Yıldırım Beyazıt
Soru 14

Bir devletin uluslararası ilişkilerdeki meselelere ve diğer devletlerle olan diplomatik, askeri ve siyasi ilişkilere en alt düzeyde katılımı ve kapılarını dış dünyaya kapatması durumuna ne ad verilir?

A
izolasyonizm
B
irrendentizm
C
Strasserizm
D
Popülizm
E
Şovenizm
Soru 15

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Yüzdeler Antlaşması’na göre, Sovyetler Birliği’nin en fazla yüzdeye sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macaristan
B
Romanya
C
Yunanistan
D
Bulgaristan
E
Yugoslavya
Soru 16

Soğuk Savaş döneminde Romanya’da mevcut olan siyasal model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest piyasa ekonomi modeli
B
Regüle edilmiş sosyalist sistem
C
Stalinist rejim
D
Ortodoks sosyalizm
E
izolasyonist rejim
Soru 17

27 Kasım 1919’da Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berlin Antlaşması
B
Bükreş Antlaşması
C
Küçük Kaynarca Antlaşması
D
Ohri Antlaşması
E
Neuilly Antlaşması
Soru 18

Kökeni 1999 yılındaki Kosova Kurtuluş Ordusu’nun politik kanadına dayanan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kosova Demokratik Birliği (LDK)
B
Yeni Kosova Koalisyonu (AKR)
C
Bağımsız Liberal Parti (SLS)
D
Kosova Demokrat Partisi (PDK)
E
Vakat Koalisyonu (KV)
Soru 19

Şubat 1997’de spekülasyonlarla paralarını kaybeden halkın isyan çıkarıp askeri depoları, devlet girişimlerini ve özel şirketleri yağmaladığı “banker krizi” olarak bilinen olayın yaşandığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karadağ
B
Bulgaristan
C
Arnavutluk
D
Romanya
E
Yunanistan
Soru 20

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’da uyguladığı istimalet siyaseti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hristiyan sipahilerin idareye katılması
B
Reayayı idareye ısındırmak için yumuşak siyaset uygulanması
C
Anadolu’dan Müslüman nüfusun Balkanlar’a yerleştirilmesi
D
Askeri ve ticari amaçlı yollar inşa edilmesi
E
Yerel yöneticilerden vergi alınması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...