Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balkan ülkelerinin en önemli dıs ticaret ortağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği
B
Rusya Federasyonu
C
Türkiye
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Çin
Soru 2

Makedonya’nın, AB ve NATO üyelik süreçlerini olumsuz şekilde etkileyen isim sorunu yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutluk
B
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
C
Bosna-Hersek
D
İtalya
E
Yunanistan
Soru 3

Soğuk Savaş döneminde kapılarını dünyaya kapatan ve Batı dünyasından kopuk, Doğu Bloku ile de mesafeli bir politika izleyen Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutluk
B
Yugoslavya
C
Bulgaristan
D
Sırbistan
E
Romanya
Soru 4

I. Tarımdaki en önemli ürünü buğdaydır.
II. Ürettiği tütün yüksek kaliteli olup ihracat ürünüdür.
III. Ormanlar, ülkenin %30’unu kaplamakta ve kerestecilikte kullanılmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A
Bulgaristan
B
Karadağ
C
Slovenya
D
Makedonya
E
Bosna Hersek
Soru 5

1933’te imzaladıkları Samimi Anlaşma (Entente Cordiale) ile ortak sınırlarını garanti altına alan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yunanistan ve Yugoslavya
B
Yunanistan ve Türkiye
C
Yugoslavya ve Türkiye
D
Bulgaristan ve Yunanistan
E
Bulgaristan ve Yugoslavya
Soru 6

Romanya’da Türklerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Transilvanya
B
Erdel
C
Besarabya
D
Dobruca
E
Varna
Soru 7

Ekim 1944’de gerçekleşen ve tarihte “Yüzdeler Anlaşması” olarak anılan antlaşma ile ________ SSCB’nin uydu devleti olma süreci başlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kosova’nın
B
Hırvatistan’ın
C
Türkiye’nin
D
Arnavutluk’un
E
Romanya’nın
Soru 8

Balkanlar'da kayıtlı işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arnavutluk
B
Bosna-Hersek
C
Kosova
D
Sırbistan
E
Makedonya
Soru 9

Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Strasserizm
B
Şovenizm
C
islamofobi
D
Oryantalizm
E
Anti-Semitizm
Soru 10

Rönesans ile başlayıp Yunan İhtilali sırasında etkisini arttıran ve Yunanistan’ın kurulmasını destekleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Panslavizm
B
Megali idea
C
Uniyat
D
Filhellenizm
E
Strasserizm
Soru 11

Balkanlar'da görülen ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avarlar
B
Hunlar
C
Osmanlılar
D
Göktürkler
E
Peçenekler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinin 2008 yılındaki küresel ekonomik krizin negatif etkilerine karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?

A
IMF ile olan stand-by anlaşmasının iptal edilmesi
B
Vergi oranlarının artırılması
C
Kamu şirketlerinde çalışanların sayısının azaltılması
D
Kredi ve faizlere yönelik sübvansiyonların verilmesi
E
Maaşların dondurulması veya azaltılması
Soru 13

Türklerin Balkanlar’dan tasfiyesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
93 Harbi
B
Karlofça Antlaşması
C
Bükreş Antlaşması
D
Pasarofça Antlaşması
E
Edirne Antlaşması
Soru 14

Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içerisinde yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanya
B
Türkiye
C
Yunanistan
D
Bulgaristan
E
Yugoslavya
Soru 15

Aşağıdaki Müslüman gruplardan hangisi Türk olmamalarına ve Türkçe konuşmamalarına rağmen “Türk” olarak tanımlanmaktadır?

A
Makedonlar
B
Hırvatlar
C
Pomaklar
D
Sekeller
E
Lehler
Soru 16

Brçko Özerk Bölgesi’nin bulunduğu Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makedonya
B
Romanya
C
Bosna-Hersek
D
Bulgaristan
E
Slovenya
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan’ın 1989 sonrasında Türkiye’ye yönelik dış politikasında değişikliğe gitmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

A
Batı kurumlarına entegre olmanın Türkiye ile sorunların çözülmeden gerçekleşemeyeceği inancı
B
NATO üyeliği için Türkiye’nin desteğini almak
C
Ekonomik gerekçeler
D
Türkiye’nin askeri gücünü dikkate alarak güvenlik bağlamında Türkiye’nin gerekliliğinin anlaşılması
E
Doğu Avrupa ülkeleri arasında büyük bir ittifak kurmak için Türkiye’den destek almak
Soru 18

İkinci Dünya Savaşı sırasında Arnavutluk topraklarını işgal eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İtalya
C
İngiltere
D
ispanya
E
Fransa
Soru 19

Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?

A
Kumanlar
B
Pomaklar
C
Sekeller
D
Bogomiller
E
Cermenler
Soru 20

Rusya Federasyonu ile ikili antlaşma imzalayan ilk eski Doğu Bloku üyesi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ukrayna
B
Macaristan
C
Bulgaristan
D
Romanya
E
Yugoslavya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...