Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Vize Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından sosyalist bir kimliğe bürünen ve Balkanlar'ın büyük bir bölümünde mutlak hâkimiyet kuran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Hırvatistan
C
Yugoslavya
D
Yunanistan
E
Romanya
Soru 2

Bölgesel kimliklerin nasıl oluştuğu ve nasıl bir evrim geçirdiğine ilişkin tartışmalar aşağıdaki kuramlardan hangisinin ilgilendiği başlıca konular arasında yer alır?

A
inşacı kuram
B
idealist kuram
C
Feminist kuram
D
Eleştirel kuram
E
Realist kuram
Soru 3

Romanya’daki Macar azınlığın Katolik olan grubuna ne ad verilir?

A
Cermenler
B
Pomaklar
C
Kumanlar
D
Bogomiller
E
Sekeller
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin resmi belgelerinde yer alan Batı Balkanlar kavramının kapsadığı ülkelerden biri değildir?

A
Slovenya
B
Bosna-Hersek
C
Arnavutluk
D
Kosova
E
Makedonya
Soru 5

Sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmadan doğan gelenekleri destekleyen Balkanlaşma olgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkanizm
B
Aşağıdan Balkanlaşma
C
Yugonostalji
D
Oryantalizm
E
Yukarıdan Balkanlaşma
Soru 6

Slovenya ve Hırvatistan kendilerini Balkanlar’dan ayıran önemli bir özellik olarak ________ ön plana çıkarmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Siyasal sistemlerini
B
Katolikliği
C
Ekonomik sistemlerini
D
Folkloru
E
Dillerini
Soru 7

1878 Berlin Kongresi’nden sonra büyük güçlerin yardımı ile özerkliğini kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanya
B
Arnavutluk
C
Yunanistan
D
Sırbistan
E
Bulgaristan
Soru 8

__________ ile yaşadığı isim sorunu nedeniyle Makedonya, Birleşmiş Milletler teşkilatına Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti adıyla üye olabilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bosna-Hersek
B
Slovenya
C
Yunanistan
D
Kosova
E
Karadağ
Soru 9

Aşağıdaki ülke-başkent eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Sırbistan - Belgrad
B
Arnavutluk - Zagreb
C
Romanya - Atina
D
Makedonya - Saraybosna
E
Bulgaristan - Tiran
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bulgaristan’daki popülist radikal partilerden biridir?

A
Stranka Srpskog Jedinstva (SSJ)
B
Front Line (FL)
C
Elliniko Metopo (EM)
D
Partiya Ataka (Ataka)
E
Balli Kombetar (BK)
Soru 11

Soğuk Savaş döneminde kapılarını dünyaya kapatan ve Batı dünyasından kopuk, Doğu Bloku ile de mesafeli bir politika izleyen Balkan ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanya
B
Yugoslavya
C
Bulgaristan
D
Sırbistan
E
Arnavutluk
Soru 12

Herhangi bir devletin, kendisinden daha güçlü diğer bir devletin himayesini kabul edip üstünlüğünü tanıması, bu devlete askeri seferler esnasında asker vermesi ve haraç ödemesi durumuna ne ad verilir?

A
Otonomluk
B
Vasallık
C
Özerklik
D
Bağımsızlık
E
Egemenlik
Soru 13

Balkanlar’daki ilk milliyetçi isyan kimler tarafından başlatılmıştır?

A
Yunanlar
B
Bulgarlar
C
Arnavutlar
D
Sırplar
E
Rumenler
Soru 14

İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan Yüzdeler Anlaşması’na göre İngiltere’nin en fazla yüzdeye sahip olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Macaristan
C
Romanya
D
Yunanistan
E
Yugoslavya
Soru 15

Karadağ siyasal hayatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyalist Demokratik Parti (DPS) sol görüşlü bir partidir.
B
Parlamento üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir.
C
Karadağ Sosyalist Halk Partisi (SNP) azınlık ve birleşme taraftarı partilerden biridir.
D
Yüzde 3 seçim barajı uygulanmaktadır.
E
Değişim Hareketi (PZP) son seçimlere göre ülkenin en güçlü siyasi partisidir.
Soru 16

Yunanistan siyasal hayatında 1967-1974 yılları arasında iktidar olan askeri yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Panhelenik Hareket
B
Avrupa Birliği Komisyonu
C
Albaylar Cuntası
D
Kuzey Atlantik Paktı Barış Gücü
E
Teknokratlar Hükümeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Doğu Krizi'nin ardından 1876 yılında İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda, Büyük Güçler’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan bulundukları taleplerden biri değildir?

A
Bulgaristan’ı doğu ve batı olmak üzere ikiye taksim ederek özerklik tanıması
B
Sırbistan’dan aldığı toprakları iade etmesi
C
Osmanlı imparatorluğu’nun Rusya’ya savaş ilan etmesi
D
Bosna-Hersek’e özerklik tanınması
E
Karadağ’ın kazandığı toprakları Karadağ’a bırakılması
Soru 18

Bosna Savaşı’nı sona erdiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neuilly Anlaşması
B
Dayton Anlaşması
C
Yüzdeler Anlaşması
D
Berlin Anlaşması
E
Versay Anlaşması
Soru 19

MÖ 197’de Makedonya Krallığı’nı mağlup ettikten sonra Teselya bölgesinden başlayarak tüm Yunanistan’da hâkimiyet kuran medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Traklar
B
Getler
C
Bulgarlar
D
Romalılar
E
Misiyalılar
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...