Balkanlar’da Siyaset 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Balkanlar’ı Tahayyül Etmek adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Agatha Christie
B
Maria Todorova
C
ivo Andriç
D
Edward Said
E
Brem Stoker
Soru 2

Soğuk Savaş döneminde Romanya’da mevcut olan siyasal model aşağıdakilerden hangisidir?

A
izolasyonist rejim
B
Stalinist rejim
C
Ortodoks sosyalizm
D
Regüle edilmiş sosyalist sistem
E
Serbest piyasa ekonomi modeli
Soru 3

Eski Yugoslavya’da ________ yönetimi, ulus statüsü tanıdığı halklara Federe Cumhuriyet hakkı vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
Josip Broz Tito
B
Franjo Tudjman
C
Aliya izzetbegoviç
D
Enver Hoca
E
Fatos Nano
Soru 4

Aliya İzzetbegoviç aşağıdaki hangi ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır?

A
Hırvatistan
B
Arnavutluk
C
Bosna-Hersek
D
Karadağ
E
Makedonya
Soru 5

I. 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.
II. Ülkede yaşayan Arnavutlar nüfusun %25'ini oluşturmaktadır.
III. 2005 yılından beri AB’ye aday ülke statüsündedir.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

A
Kosova
B
Romanya
C
Slovenya
D
Makedonya
E
Bulgaristan
Soru 6

27 Kasım 1919’da Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşması
B
Neuilly Antlaşması
C
Bükreş Antlaşması
D
Ohri Antlaşması
E
Berlin Antlaşması
Soru 7

Balkanlarda İslamiyetin ilk görünüşü aşağıdakilerden hangisi yoluyla olmuştur?

A
Vidin Prensliği
B
Atina Dükalığı
C
Altın Orda Hanlığı
D
Tınova Çarlığı
E
Bulgar Prensliği
Soru 8

Yakın ve Uzak Doğu kültürlerinin incelendiği Batı merkezli araştırma alanlarının tümüne ne ad verilir?

A
Oryantalizm
B
Dekolonyalizm
C
Postkolonyalizm
D
Egzotizm
E
Oksidentalizm
Soru 9

Türkiye’nin Balkanlar'daki en önemli dış ticaret ortakları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Romanya, Slovenya ve Hırvatistan
B
Bulgaristan, Kosova ve Makedonya
C
Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya
D
Bosna Hersek, Romanya ve Yunanistan
E
Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan
Soru 10

Paris Barış Konferansı’nda, Arnavutluk’u parçalanmaktan ve ilhak edilmekten kurtaran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
ABD
C
İtalya
D
Sovyetler Birliği
E
Fransa
Soru 11

Eski Yugoslav Cumhuriyetleri içerisinde Avro-Atlantik kurumlan ile bütünleşme sürecini en kısa sürede tamamlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırbistan
B
Slovenya
C
Hırvatistan
D
Makedonya
E
Bosna-Hersek
Soru 12

Rusya Federasyonu ile ikili antlaşma imzalayan ilk eski Doğu Bloku üyesi ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bulgaristan
B
Macaristan
C
Ukrayna
D
Romanya
E
Yugoslavya
Soru 13

Tuna nehri üzerinden gerçekleşen uluslararası taşımacılığın 2005 yılına kadar aksamasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balkan ülkelerindeki refahın düşük olması
B
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin Sırbistan’a karşı ambargo uygulaması
C
Bölgeye yapılan yatırımların verimsiz olması
D
Bölgede piyasa ekonomisinin çalışmasını sağlayacak olan kurumların yeterince geliştirilmemiş olması
E
NATO’nun Sırbistan’a karşı gerçekleştirdiği hava müdahalesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Balkan ülkelerinin küresel ekonomik krize karşı aldıkları önlemlerden biri değildir?

A
Devlet idaresi için yapılan harcamaların kısılması
B
Vergi oranlarının artırılması
C
Maaşların dondurulması veya azaltılması
D
Kredi ve faizlere yönelik sübvansiyonların kaldırılması
E
IMF ile stand-by anlaşmasının imzalanması
Soru 15

Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi’nin içerisinde yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanistan
B
Türkiye
C
Yugoslavya
D
Bulgaristan
E
Romanya
Soru 16

Bosna Savaşı sırasında Ankara’nın tüm etkisini kullanarak harekete geçirmeye çalıştığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İslam Konferansı Örgütü
B
BM Güvenlik Konseyi
C
Avrupa Birliği
D
Balkan Paktı
E
Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü
Soru 17

Fransa öncülüğünde başlatılan, temel amacı Balkan milletleri arasında istikrar ve dostane ilişkileri teşvik etmek olan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Royaumont Girişimi
B
Güneydoğu Avrupa istikrar Paktı
C
Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı
D
Güneydoğu Avrupa için Çokuluslu Barış Koruma Gücü
E
Sofya Süreci
Soru 18

1933’te imzaladıkları Samimi Anlaşma (Entente Cordiale) ile ortak sınırlarını garanti altına alan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bulgaristan ve Yugoslavya
B
Yunanistan ve Yugoslavya
C
Yugoslavya ve Türkiye
D
Bulgaristan ve Yunanistan
E
Yunanistan ve Türkiye
Soru 19

14 Aralık 2005’te oluşturulan ________ , Makedonya'da Haziran 2006’ya kadar sınır polisi, yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadele gibi öncelikli konularda orta ve üst düzey yönetim seviyelerinde gözlem ve danışmanlık hizmeti vermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
EUFOR/AIthea operasyonu
B
istikrar ve Ortaklık Süreci
C
EUPOL/Proxima polis misyonu
D
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi
E
AB Polis Danışmanlık Ekibi (EUPAT)
Soru 20

Aşağıdaki ülkelerden hangisi eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nden ayrılan ülkeler arasında yer almaz?

A
Sırbistan
B
Bosna-Hersek
C
Makedonya
D
Arnavutluk
E
Karadağ
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...