Balkanlar’da Siyaset 2018-2019 Vize Sınavı

Balkanlar’da Siyaset 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karadağ’da yaşayan en büyük azınlık grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hırvat
B
Boşnak
C
Arnavut
D
Sırp
E
Türk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi on dördüncü yüzyıldan on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar Balkanlar'ın büyük bir bölümünde hakimiyet kurmuştur?

A
Osmanlı imparatorluğu
B
Roma imparatorluğu
C
Avusturya-Macaristan
D
Lehistan
E
Almanya
Soru 3

Aşağıdaki Müslüman gruplardan hangisi Türk olmamalarına ve Türkçe konuşmamalarına rağmen “Türk” olarak tanımlanmaktadır?

A
Pomaklar
B
Sekeller
C
Lehler
D
Hırvatlar
E
Makedonlar
Soru 4

________ , Balkanlaşma olgusunu, biri “yukarıdan” diğeri de “aşağıdan” olmak üzere iki yönlü olarak değerlendirmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Brem Stoker
B
Andrej Grubacic
C
Maria Todorova
D
G. Thomas Keppel
E
İvo Andriç
Soru 5

Yunanistan’da resmi din aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortodoks Hristiyanlık
B
Protestanlık
C
Kalvenizm
D
Katolik Hristiyanlık
E
Evangelizm
Soru 6

ikinci Dünya Savaşı’nın ardından Balkanlar bölgesi sosyalist bir kimliğe bürünmüş ve ________ bölgenin büyük bir bölümünde mutlak hâkimiyet kurmayı başarmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çin Halk Cumhuriyeti
B
Fransa
C
Latin Amerika ülkeleri
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
Soru 7

Günümüz ________ tarihî ve coğrafi kökenleri Orta Çağ’da kurulmuş Eflak, Boğdan ve Erdel (Transilvanya) hospodarlıklarına/beyliklerine dayanmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Karadağ’ının
B
Bulgaristan’ının
C
Romanya’sının
D
Kosova’sının
E
Hırvatistan’ının
Soru 8

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Yunanistan’ın komşusu değildir?

A
Bulgaristan
B
Hırvatistan
C
Makedonya Cumhuriyeti
D
Arnavutluk
E
Türkiye
Soru 9


Yukarıdaki Balkan haritasında yer alan harf-ülke eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
a - Sırbistan
B
b - Arnavutluk
C
c - Kosova
D
d - Karadağ
E
e - Hırvatistan
Soru 10

Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar-Doğu Balkanlar ayrımına göre aşağıdakilerden hangisi Doğu Balkan ülkelerinden biridir?

A
Slovenya
B
Bosna-Hersek
C
Yunanistan
D
Makedonya
E
Bulgaristan
Soru 11

Bir ülkede örgütlü şiddetin toplumsal denetim altında olmadığı, kolluk kuvvetlerinin temel misyonunun muhalefeti bastırmak olduğu, yargısal denetimin olmadığı, siyasal otoritenin yönetilenlere karşı hiçbir hukuk kuralıyla bağlı olmadığı yönetim sistemini tanımlamak için kullanılan kavrama ne ad verilir?

A
Polis devleti
B
Siyasal elit
C
Popülizm
D
Pragmatizm
E
Şovenizm
Soru 12

- Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloğunda yer almış ve Varşova Paktı’nın bir üyesi olmuştur.
- 2004 yılında NATO’ya, 2007 yılında da Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.
- 2009 yılında AB Komisyonu, AB fonlarının usulsüz kullanımı nedeniyle ülkeye yapılan yardımları dondurma kararı almıştır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisine aittir?

A
Slovenya
B
Yunanistan
C
Bulgaristan
D
Hırvatistan
E
Romanya
Soru 13

Balkanlar'da görülen ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pomaklar
B
Hunlar
C
Göktürkler
D
Karahanlılar
E
Gazneliler
Soru 14

Osmanlı imparatorluğu’nun Balkanlar’dan tasfiyenin tamamlanması ________ gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Almanya’nın, Yunanistan’a saldırmasıyla
B
1912-13 Balkan Savaşları’yla
C
Yüzdeler Anlaşması’nın imzalanmasıyla
D
Filiki Eterya’nın kurulmasıyla
E
Almanya’nın, Yugoslavya’ya saldırmasıyla
Soru 15

İkinci Dünya Savaşı sürerken yapılan Yüzdeler Anlaşması’nın tarafları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ABD ve Sovyetler Birliği
B
ABD ve İngiltere
C
Almanya ve Sovyetler Birliği
D
Almanya ve İngiltere
E
İngiltere ve Sovyetler Birliği
Soru 16

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda yapılan Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları ile ________ bağımsız hâle geldi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kosova
B
Bulgaristan
C
Romanya
D
Yunanistan
E
Arnavutluk
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Yunanistan’daki popülist radikal partilerden biridir?

A
Ulusal Birlik Partisi
B
Partiya Ataka
C
Ulusal Cephe
D
Altın Şafak
E
Self-Determinasyon Partisi
Soru 18

Aliya İzzetbegoviç aşağıdaki hangi ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır?

A
Hırvatistan
B
Arnavutluk
C
Bosna-Hersek
D
Karadağ
E
Makedonya
Soru 19

Ekonomik kriz ve banker krizinin 1997 yılında silahlı ayaklanmalara neden olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romanya
B
Hırvatistan
C
Yunanistan
D
Arnavutluk
E
Bulgaristan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde sosyalist bir yönetime sahip değildir?

A
Arnavutluk
B
Romanya
C
Bulgaristan
D
Yunanistan
E
Yugoslavya Federal Cumhuriyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...