Bankacılık Hizmet ürünleri 2012-2013 Vize Sınavı

Bankacılık Hizmet ürünleri 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vadeli hesapların bozulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Faiz koşulu değişmez.
B
Ceza faiz uygulanır.
C
Bakanlığın ön onayı gerekir.
D
Vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır.
E
Hesap tamamen kapatılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi parasını bankada tutanların doğrudan elde ettikleri başlıca avantaj ve kolaylıklardan biri değildir?

A
Faiz ya da benzeri kazançlarla enflasyon aşındırmasından korunup getiri elde edilmesi
B
Ekonomiye katkıda bulunulması
C
Çeşitli ödeme ve tahsilatların kolaylıkla ve güvenle gerçekleştirilebilmesi
D
Banka kartı, kredi ve benzeri ürünlerden öncelikle yararlanılması
E
Birikimlerin ve duran paraların güvence altında saklanması
Soru 3

Mevduat hesaplarındaki bakiye sıfırlandığında ek bir limitin kullanım için devreye girdiği hesaplara ne ad verilir?

A
Banka mevduat hesabı
B
Kredili mevduat hesabı
C
Borçlu mevduat hesabı
D
Dövizli mevduat hesabı
E
Limitli mevduat hesabı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mevduat hesaplarının kapatılma biçimlerinden biri değildir?

A
Zaman aşımı
B
Mudinin ölümü
C
Mudinin ülkeden ayrılması
D
Hesap sahibinin isteği
E
Mudinin iflası
Soru 5

Alt limitli (yatırıma yönelik) vadesiz mevduat hesaplarında, her gün sonunda limiti aşan tutar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüksek getirili herhangi bir yatırıma yönlendirilir.
B
Kredi borcuna mahsup edilir.
C
Repoda değerlendirilir.
D
Günlük vadeli mevduata aktarılır.
E
Likit bir fona yatırılır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bankaların doğrudan gerçekleştirebildikleri sermaye piyasası faaliyetlerinden değildir?

A
Borsada tahvil – bono alım satımı yapmak
B
Repo – ters repo yapmak
C
Altın ve kıymetli maden alım satımı yapmak
D
Türev araçların alım satımına aracılık yapmak
E
Pay senedi alım satımına aracılık yapmak
Soru 7

Bankaların hazine birimlerinde uluslararası para piyasalarında işlem yapmak üzere hazırlanan yerlere ne ad verilir?

A
Kasa dairesi
B
Piyasa bağlantı noktası
C
Chambre Forte
D
Risk yönetim birimi
E
Dealing Room
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İMKB pay senedi piyasasındaki pazarlardan biri değildir?

A
Gözaltı pazarı
B
Toptan satışlar pazarı
C
Ulusal Pazar
D
Kapalı tahtalar pazarı
E
Serbest işlem platformu
Soru 9

İMKB pay senedi piyasasında işlemler hangi esasa göre yapılmaktadır?

A
Çoklu fiyat – sürekli müzayede
B
Tek fiyat – çok taraf
C
Pazarlık
D
Çok seans
E
Ortalama fiyat
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların bir sermaye piyasası aracı kurumunun acentası olarak yapabileceği işlemlerden biri değildir?

A
Acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek
B
Acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek
C
Acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak
D
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmek
E
Gayrimenkul değerleme ve danışmanlığı yapmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde biçimsel ciro türleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tam ciro - beyaz ciro
B
Tahsil cirosu - rehin cirosu
C
Temlik cirosu - rehin cirosu
D
Açık ciro - beyaz ciro
E
Tahsil cirosu - hizmet cirosu
Soru 12

Bir kıymetli evrakın devredilebilmesi için uygun bir cironun yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de gereklidir?

A
Vadesinin dolmuş
B
Ödeyecek kişinin rızası
C
Temlik sözleşmesi
D
Zilyetliğinin devri
E
Muhatap bankanın onayı
Soru 13

Ticari senetlerin kendilerini ortaya çıkaran ticari borç-alacak ilişkisinden bağımsız olarak işlevlerini sürdürebilmeleri hangi özelliklerine dayanmaktadır?

A
Emre yazılı senet sayılma
B
Resmi evrak hükmünde sayılma
C
Soyutluk
D
Özel icra usulüne bağlı olma
E
Müteselsil sorumluluk esasına dayanma
Soru 14

Bir ticari senet için “ödemeden men” kararı aşağıdaki durumlardan hangisi için gereklidir?

A
Senedin iptalinin gerekmesi
B
Senedin protesto edilmesi
C
Senedin ciro zincirinde kopukluk olması
D
Senet borcuna itiraz edilmesi
E
Senedin hamilin elinden rızası olmaksızın çıkması, yitirilmesi, çalınması, yanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Maliye bakanlığının onayını taşıması
B
Senet üzerindeki imzaların birbirinden bağımsızlığı
C
TTK’da belirtilen biçim koşullarında olmak
D
Ödenmesi için borçluya sunum zorunluluğu
E
İptal edilmeleri için mahkemeye başvurma gerekliliği
Soru 16

Adına ihbar çıkarılmış ya da hesabına alacak kaydedilmiş bir havalenin lehtarının ölümü durumunda ne yapılır?

A
Amire iade edilir.
B
Mirasçılarına ödenir.
C
TMSF’ye aktarılır.
D
Şubeye iade edilir.
E
TCMB’ye aktarılır.
Soru 17

Havalenin tarafları aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru verilmiştir?

A
Amir - lehtar - ciranta
B
Gönderen - lehtar - alacaklı
C
Amir - lehtar - aracı
D
Amir - muhatap - keşideci
E
Keşideci - lehtar - aracı
Soru 18

Aynı bankadaki hesaplar ya da şubeler arasında para aktarımına ne denir?

A
Havale
B
Ödeme talimatı
C
EFT
D
Ödeme emri
E
SWIFT
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi havale uygulaması biçimlerinden biri değildir?

A
Hesaptan isme
B
Kasadan isme
C
Hesaptan adrese
D
Hesaptan hesaba
E
Kasadan hesaba
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ödeme sistemlerinin amaçlarından biri değildir?

A
Parasal hareketlerin izlenebilmesine ve kanıtlanabilmesine olanak sağlanması
B
Taraflar arasında karşılıklı güvenin sağlanması ve ödeşmelerin kesinleştirilmesi
C
Ödeme risklerinin ve işlem yanlışlıklarının en aza indirgenmesi
D
Para gereksinimi olan ekonomik birimlere kaynak sağlanması
E
Fon hareket ve yönetiminde hız ve kolaylık sağlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x