Bankacılık Hizmet ürünleri 2013-2014 Final Sınavı

Bankacılık Hizmet ürünleri 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemlerinden biri değildir?

A
Kurumsal finansman desteği
B
Bireysel finansman desteği
C
Senet karşılığı kredi
D
Kâr zarar ortaklığı yatırımı
E
Finansal kiralama
Soru 2

Kalkınma ve yatırım bankaları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapamaz?

A
Repo işlemlerine aracılık
B
Borsada pay senedi alım satımına aracılık etmek
C
Tahvil alım satımına aracılık
D
Türev araçların alım satımına aracılık
E
Ters repo işlemlerine aracılık
Soru 3

Kambiyo senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıymetli evrak niteliğindedir.
B
Finansal yatırım aracı olarak kullanılamaz.
C
Ödeme aracı olarak kullanılabilir.
D
Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleri içerisindedir.
E
Parasal bir alacak hakkını ifade eder.
Soru 4

Aynı bankanın yurt içindeki farklı şubeleri arasındaki para aktarım hizmetine ne ad verilir?

A
Virman
B
Elektronik fon transferi
C
Döviz transferi
D
Posta bankacılığı
E
Havale
Soru 5

Yatırım fonlarının, çok sayıda varlığa yatırım yaparak, bireylerin kendi olanaklarıyla sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları aşağıdaki niteliklerden hangisine uymaktadır?

A
Portföy oluşturmak
B
Profesyonel yönetim kullanmak
C
Menkul değer portföyü işletmek
D
İnançlı mülkiyet esasına dayanmak
E
Türev piyasaların kaldıracından yararlanmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bankacılıktaki saklama hizmeti türleri arasında yer almaz?

A
Emanet kıymet saklaması
B
Kiralık kasa hizmetleri
C
Antrepo hizmetleri
D
Yedi eminlik uygulaması
E
Mevduat hesapları yoluyla para saklaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların yatırım fonu ile ilgili işlemlerinin altında yatan sebepler arasında sayılamaz?

A
Müşterinin getiri beklentisinin karşılanabilmesi
B
Fon katılım belgesi alım-satımlarının bankalara komisyon geliri sağlaması
C
Ticari banka için, bir yatırım fonu kurup yönetmenin piyasada saygınlık kazandırması
D
Müşterilerine mevduat getirisine ilave getiri sağlaması
E
Müşterilerinin sadakatini kazanmak
Soru 8

Kasa kiralama süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kasa kira ücreti bir nüshası makbuz olan fişlerle her ay tahsil edilir.
B
Büyüklüklerine göre farklı tutarlardaki ücretlerle yıllık olarak kiralanırlar.
C
Müşterinin ölümü halinde, kasa mirasçılar ve bir vergi dairesi yetkilisi huzurunda açılır.
D
Müşteri kasayı istediği zaman bırakabilir.
E
Kiralık kasalar için 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi şube bankacılığı uygulamasının devam etmesini zorunlu kılan sebeplerden biri değildir?

A
Banka şubelerine gidilmeden bankacılık hizmetlerinden yararlanma olanakları
B
Islak imza gerektiren işlemler
C
Yüksek tutarlı nakit hareketleri
D
Belge teslimatları
E
Ticari senet teslimatları
Soru 10

Biyokimlik konusundaki düzenlemeler ülkemizde hangi kurum tarafından yapılmaktadır?

A
Kalkınma Bakanlığı
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C
Sermaye Piyasası Kurulu
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
E
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Soru 11

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriye ne denir?

A
Mail–order sistemi
B
Mobil bankacılık
C
Otomatik ödeme makinaları (ATM) bankacılığı
D
Elektronik imza
E
İnternet Bankacılığı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi banka tarafından doğrudan hizmet dağıtımı seçenekleri arasında gösterilemez?

A
Şubeler yoluyla hizmet dağıtımı
B
Elektronik olanaklarla hizmet dağıtımı
C
Şube dışı bankacılık
D
Şube bankacılığı
E
Bankalararası ortak noktalar aracılığıyla ürün sunumu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda yer alan sigorta türleri arasında gösterilemez?

A
Zarar sigortaları
B
Mal sigortaları
C
Sosyal sigortalar
D
Sorumluluk sigortaları
E
Can sigortaları
Soru 14

Hiçbir sigorta şirketiyle bağlantılı olmayıp sadece sigorta yaptırmak isteyen müşterilere danışmanlık veren ve kendilerine sigorta yaptırmak için başvuran kimselere çeşitli sigorta şirketlerinden teklifler alarak en iyi seçeneği oluşturan, böylece müşterinin gereksinimini karşılayacak en iyi poliçeyi temine çalışan özel ya da tüzel kişilere ne ad verilir?

A
Sigorta Eksperi
B
Reasürans
C
Çifte sigorta
D
Sigorta Brokerleri
E
Müşterek sigorta
Soru 15

Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözümleyecek olan sigorta hakemliği işlevi için oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu hangi kuruma bağlıdır?

A
Emeklilik Gözetim Merkezi
B
Sosyal Güvenlik Kurumu
C
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
D
Sermaye Piyasaları Kurulu
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Soru 16

Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılıklı sigorta
B
Aşkın sigorta
C
Eksik sigorta
D
Kısmi sigorta
E
Çifte sigorta
Soru 17

Ülkemizde Bankacılık Etik İlkeleri’ni hangi kurum hazırlamaktadır?

A
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
C
Türkiye Bankalar Birliği
D
Sermaye Piyasaları Kurulu
E
Hazine Müsteşarlığı
Soru 18

Türkiye’de karapara ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketiciler Birliği
B
Türkiye Bankalar Birliği
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
E
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK)
Soru 19

Aşağıdaki kurumlardan hangisi bankalardan alınan hizmetlere ilişkin uygulamalar sırasında etik ilkelere aykırılık olması durumunda başvurulabilecek kurumlardan biridir?

A
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
C
Maliye Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
E
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi banka çalışanlarının faaliyetleri sırasında uyması gereken etik ilkeler arasında gösterilemez?

A
Görevlerini yerine getirirken yürürlükteki mevzuata uymak
B
Aynı hizmeti alan müşterilerden kendi banka müşterilerine öncelikli davranmak
C
Müşterileri, sunulan ürün ve hizmetlerin yarar ve riskleri konusunda bilgilendirmek
D
Müşteri sırlarını, yetkili mercilerden başkasına açıklamamak
E
Potansiyel müşterileri öncelikle kendi bankalarına yönlendirmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x