Bankacılık Hizmet ürünleri 2013-2014 Vize Sınavı

Bankacılık Hizmet ürünleri 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zorunlu karşılık oranlarını hangi kurum belirler?

A
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
B
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
C
Sermaye Piyasası Kurulu
D
Merkez Bankası
E
Maliye Bakanlığı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tasarruf sahiplerinin paralarını bankalarda mevduat hesaplarında tutmalarının faydalarından biri değildir?

A
Birikimler ve duran paralar güvence altında saklanır.
B
Çeşitli ödeme ve tahsilatlar, bankaların teknik desteği ile kolaylıkla ve güvenle gerçekleştirilir.
C
Mevduat hesabı açtırmakla sosyal güvencesini de sağlamış olur.
D
Banka kartı, kredi ve benzeri ürünlerin kolaylıklarından öncelikle yararlanılır.
E
Faiz ya da benzeri kazançlarla hem enflasyon aşındırmasından korunur hem de getiri elde edilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sınırlaması olmayan kredi işlemlerinden biri değildir?

A
Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli madenler olan işlemler
B
Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılan bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler
C
Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredi toplamı
D
Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları
E
BDDK’ca belirlenecek esaslar dahilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler
Soru 4

Vadesiz mevduat sahiplerine hesaplarında para bulunmadığı zaman, önceden belirlenmiş bir limite kadar para çekme ya da hesapları üzerinden çeşitli ödeme işlemlerini gerçekleştirme olanağı sunan özel olarak tasarlanmış hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kredili mevduat hesabı
B
Açık hesap
C
Açık kredi
D
Repo
E
Katılım hesabı
Soru 5

Çekileceği tarihten yedi gün öce yazılı bilgi verilmek suretiyle çekilebilecek mevduata ne denir?

A
Vadeli mevduat
B
ihbarlı mevduat
C
Özel cari hesap
D
Vadesiz Mevduat
E
Birikimli mevduat
Soru 6

İMKB kotasyon koşullarını tümüyle karşılayan şirketlerin işlem gördüğü Pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fon Pazarı
B
Kurumsal ürünler pazarı
C
Kesin Alım - Satım Pazarı
D
Ulusal Pazar
E
Gözaltı pazarı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Repo ve Ters repoya konu olabilecek finansal varlıklar arasında yer almaz?

A
Hazine müsteşarlığı tarafından çıkarılan dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler
B
Anonim şirketlerce çıkarılan pay (hisse) senetleri
C
Banka bonoları
D
TCMB’ce ihraç edilen likidite senetleri
E
Hazine bonoları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bankalar tarafından müşterilerine sunulan alternatif finansal yatırım hizmetlerinden biri değildir?

A
Repo -Ters repo işlemleri yaptırmak
B
Yabancı para alım satımı; arbitraj yapmak ya da yabancı paraya yatırım yapmak
C
Mevduat toplamak
D
Pay senedi portföyü oluşturmak ve borsada pay senedi alım satımı yapmak
E
Birikimli hayat sigortaları ve bireysel emeklilik seçeneklerini değerlendirmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bankaların gerçekleştirebilecekleri finansal faaliyetler arasında sayılamaz?

A
Bankalardaki mevduatı sigortalamak
B
Kıymetli maden ve taşların alım satımı
C
Efektif dahil para piyasası araçlarının alım satımı
D
Portföy işletmeciliği ve yönetimi
E
Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ile geri alım ya da tekrar satım taahhüdü işlemleri
Soru 10

Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlanma aracı
B
Devlet iç Borçlanma Senetleri
C
Ticari senet
D
Kıymetli evrak
E
Menkul kıymet
Soru 11

Ticari senetler açısından düşünüldüğünde senet üzerindeki hakların devredilmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ciro
B
Varant
C
Kambiyo
D
muhatap
E
Lehdar
Soru 12

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrakların özellikleri arasında sayılamaz?

A
Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür.
B
Kıymetli evrak niteliğindeki ticari bir senedin, varlığı, ibraz edilmesi ve teslim edilmesi gerekmektedir.
C
Ticari senetler üzerindeki imzaların elle atılmış olması gerekmez.
D
Borçlu, vade geldiğinde, senedin alacaklısı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.
E
Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişiler, ticari senetlerle borçlanmaya da ehildirler.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde pay senedi sahiplerinin elde edeceği kazanımlardan biri değildir?

A
Tasfiye bakiyesine katılma hakkı
B
Kâr payı hakkı
C
Rüçhan hakkı
D
Şirket yönetimine katılma hakkı
E
Dönemlik faiz getirisi alma hakkı
Soru 14

Bankaların iskonto, iştira işlemlerinde; faktoring, forfaiting işlemlerinde geçerli olan, senedin tümüyle devredilmesi amaçlanan ciro çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temlik cirosu
B
Tam ciro
C
Beyaz ciro
D
Rehin cirosu
E
Tahsil cirosu
Soru 15

Kambiyo senetleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

A
Borçlar Kanunu
B
Medeni kanun
C
Bankacılık Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
E
Sigortacılık Kanunu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi EFT sisteminin amaçları arasında yer almaz?

A
Ödemelerin güvenli, hızlı ve risksiz gerçekleşmesini sağlamak
B
Bankalararasında sağlıklı ve hızlı bilgi iletişimini sağlamak
C
Elektronik bankacılık hizmetleri alanında bütünsellik sağlamak
D
Piyasadaki nakit dolaşımını azaltmak
E
Bankaların iş yükünü azaltmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette kullanılan başlıca ödeme biçimleri arasında yer almaz?

A
Peşin Ödeme
B
Vesaik karşılığı ödeme
C
Mal Karşılığı Ödeme
D
İşyerinde Ödeme
E
Akreditifli ödeme
Soru 18

Banka tarafından yazılı bildirime karşın 10 yıl boyunca aranmayan havalelerin zaman aşımına uğraması sonucunda gelir kaydedilmek üzere hangi kuruma aktarılır?

A
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
B
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
C
Sermaye Piyasası Kurulu
D
Merkez Bankası
E
Maliye Bakanlığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi para aktarım türleri arasında sayılamaz?

A
Virmanlar
B
Havaleler
C
Elektronik Fon Transferleri
D
Döviz Transferleri
E
Merkezi transfer
Soru 20

Aynı bankadaki/şubedeki ve aynı kişiye ait hesaplar arasında para aktarımı işlemlerine ne ad verilir?

A
Havale
B
Elektronik fon transferi
C
Döviz transferi
D
Western Union
E
Virman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x