Bankacılık Hizmet ürünleri 2014-2015 Vize Sınavı

Bankacılık Hizmet ürünleri 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ticari bankaların aşağıdaki sermaye piyasası işlemlerinden hangisini gerçekleştirmesi için acentelik gerekmez?

A
Halka arza aracılık
B
Borsada pay senedi alım-satımına aracılık
C
Repo-ters repo
D
Yatırım danışmanlığı
E
Portföy yöneticiliği
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde cari işlemler hesabı içinde yer almaz?

A
Dış ticaret dengesi
B
Net hata ve noksan
C
Hizmetler dengesi
D
Gelir dengesi
E
Cari transferler
Soru 3

Vadeli mevduat hesapları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Faize karşı duyarlılığı vadesiz mevduata göre düşük olması
B
Kırık vade ile açılabilmesi
C
Vadenin bozulup, paranın vadesinden önce çekilmesi bankanın rızasına bağlı olması
D
Vade boyunca faiz oranı değişikliklerinden etkilenmemesi
E
Bankalar için işlem maliyeti düşük, faiz maliyeti yüksek olması.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun gelir kaynaklarından biri değildir?

A
Mevduat sigortası primleri
B
Zaman aşımına uğrayan mevduatlar
C
Kıyı bankacılığı yapan bankalardan alınan komisyon
D
Banka kurucularının yatırdığı sisteme giriş payları
E
Adli para cezalarının yüzde ellisi
Soru 5

Kambiyo faaliyetleri içinde, bir ticari mal alışverişi olmamasına rağmen genellikle hizmet karşılığı ödemelere dayanan ve uluslararası para hareketi doğuran işlemler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örtülü işlemler
B
Görünmeyen işlemler
C
Tevdiat işlemleri
D
Depo işlemleri
E
Kazanan işlemler
Soru 6

Bankaların bir ücret ya da komisyon karşılığında, bir malın teslimi ile ilgili müşteri lehine garanti verdiği kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teminatlı kredi
B
İhtisas kredisi
C
Gayri Nakdi kredi
D
Kefalet kredisi
E
Kurumsal kredi
Soru 7

Münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan, mevduat bankaları nezdinde açtırılan mevduat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankalar mevduatı
B
Tasarruf mevduatı
C
Katılım mevduatı
D
Ticaret mevduatı
E
Birikimli mevduat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan banka ödeme sistemlerinden biri değildir?

A
Çek takas sistemi
B
Posta İşletmesi
C
Elektronik fon transferi sistemi
D
Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi
E
Akreditif sistemi
Soru 9

Bir yatırımcının “nitelikli yatırımcı” sayılabilmesi için hesabında en az olması gereken sermaye piyasası aracı ya da para tutarı kaç Türk Lirasıdır?

A
1000000
B
2000000
C
5000000
D
10000000
E
20000000
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mal senedidir?

A
Poliçe
B
Bono
C
Çek
D
Rehin senedi
E
Pay senedi
Soru 11

Bankaların ödeme hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düzenli ödemelerde ödemenin kaç ay boyunca sürdürüleceği mutlaka belirtilmelidir.
B
Kira ödemeleri ile ilgili olarak tüm işyeri kira ödemeleri bankalar ya da PTT belgeleri ile yapılmalıdır.
C
Firma ve kurumların maaş ödemeleri bankalarca yapılmalıdır.
D
Emekli maaşları emeklilerin diledikleri bankalar tarafından ödenebilmektedir.
E
Otomatik fatura ödemeleri müşterinin istediği her kuruma ait ödemeleri içerir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi VOB’da işlem görecek sözleşmelerin içermesi gereken asgari unsurlarından biri değildir?

A
Dayanak varlık
B
Uzlaşma fiyatı
C
Teslim Tarihi
D
Sözleşmenin vadesi
E
Kullanım fiyatı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bankaların finansal hizmet sunmada kullandığı yatırım ürünlerinden biri değildir?

A
Repo- ters repo
B
Eurobond
C
Pay senedi
D
Bireysel krediler
E
Türev ürünler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir poliçenin üzerinde bulunması zorunlu olan unsurlardan biri değildir?

A
Vade
B
Ödeme yeri
C
Düzenlenme tarihi ve yeri
D
Düzenleyenin imzası
E
Muhatabın TC numarası
Soru 15

En az beş yıl vade ile açılan ve sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerle hesaba para yatırmaya olanak tanıyan mevduat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel cari mevduat
B
ihbarlı mevduat
C
Vadeli mevduat
D
Birikimli mevduat
E
Banka mevduatı
Soru 16

Para, altın ve para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kambiyo
B
Varant
C
Sigorta
D
Swap
E
Ciro
Soru 17

Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kıymetli evrak borçlusu vadede ödemede bulunarak borcundan kurtulur.
B
Kıymetli evrak borçlusu ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlü olur.
C
Kıymetli evrak esasen bir senettir.
D
Kıymetli evrak üzerindeki hakkın başkalarına devri mümkündür.
E
Kıymetli evrak üzerindeki hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez.
Soru 18

Borsada vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu almak için gerekli olan teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürdürme teminatı
B
Pozisyon teminatı
C
Başlangıç teminatı
D
Olağanüstü durum teminatı
E
Teslim teminatı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bankalarca sunulan finansal yatırım hizmetlerinden biri değildir?

A
Finansman bonosu ihracı
B
Kıymetli maden alım satımı
C
Portföy yönetimi
D
Halka arzda satışa aracılık
E
Bankalar arası piyasada para alım satımı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi EFT sisteminin amaçlarından biri değildir?

A
Piyasada nakit dolaşımını azaltmak
B
Elektronik bankacılık hizmetlerinde bütünlük sağlamak
C
Bankalar arası bilgi iletişimini hızlandırmak
D
Ödemelerin güvenli ve hızlı yapılmasını sağlamak
E
Banka çalışanlarının daha az yorulmasını sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x