Bankacılık Hizmet ürünleri 2017-2018 Vize Sınavı

Bankacılık Hizmet ürünleri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bankalarda tutulan paralara ne ad verilir?

A
Mevduat
B
Kredi
C
Nakit
D
Havale
E
Ciro
Soru 2

Portföy yöneticiliği hizmeti yapabilmek için gerekli olan yatırım danışmanlığı belgesinin alındığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
TC Merkez Bankası
C
Borsa İstanbul
D
Takas ve Saklama Bankası
E
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Soru 3

Hesap üzerinde hesap sahiplerinin ayrı ayrı tasarrufta bulunabildiği ve her bir hesap sahibi tarafından tek başına kullanılabilen ortak hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımlı ortak hesap
B
Vadeli ortak hesap
C
Özel ortak hesap
D
ihbarlı ortak hesap
E
Teselsüllü ortak hesap
Soru 4

Vadesi boyunca, istendiği zaman, istenen farklı bir para birimine geçiş olanağı sunan, dolayısıyla para birimleri arasında alım-satım yapılarak getiri elde edilmesine fırsat tanıyan mevduat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek mevduat hesabı
B
Serbest mevduat hesabı
C
Saklama mevduat hesabı
D
Kredili mevduat hesabı
E
Arbitrajlı mevduat hesabı
Soru 5

Lehdarın ölümü durumunda hesabına alacak kaydedilmiş ya da adına ihbarname çıkarılmış havaleler usulü çerçevesinde ________ geçer.
Yukırdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
TMSF’ye
B
amire
C
mirasçılarına
D
şubeye
E
TCMB’ye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kullanılan ödeme sistemlerinden biri değildir?

A
Çek takas sistemi
B
Kredi kartları takas sistemi
C
Posta işletmesi sistemi
D
Elektronik virman sistemi
E
Elektronik fon transferi sistemi
Soru 7

Görüldüğünde ödenecek poliçeler için ibraz süresi poliçenin düzenlenme tarihinden itibaren kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi katılım fonu türlerinden biri değildir?

A
Ticari katılım fonu
B
Gerçek kişi katılım fonu
C
Tasarruf katılım fonu
D
Bankalar katılım fonu
E
Resmi katılım fonu
Soru 9

Ticari senetler, ortaya çıkmalarına neden olan ticari borç-alacak ilişkisinden bağımsızdırlar. Başka bir ifadeyle, asıl borç ilişkisindeki olası sakatlıklar ticari senetleri etkilemez.
Yukarıdaki ifade ticari senetlerin aşağıdaki özellerinden hangisini açıklar?

A
Yasal iptal koşulu
B
Müteselsil sorumluluk
C
Özgürlük
D
Soyutluk
E
Sunum zorunluluğu
Soru 10

Bir ticaret senedini elinde bulunduran son kişinin, borcun tamamının ödenmesi için senette imzası bulunanlardan herhangi birine başvurabileceği duruma ne ad verilir?

A
Bağımsız sorumluluk
B
ibraz zorunluluğu
C
Yasal iptal
D
Müteselsil sorumluluk
E
Soyutluk
Soru 11

Havale işleminde kendi nam ve hesabına, bir başka gerçek ya da tüzel kişiye, nakit, kıymetli evrak ya da bunlara benzer misli şeyler vermek üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiyi yetkili kılan tarafa ne ad verilir?

A
Aracı
B
Lehtar
C
Amir
D
Muhatap
E
Keşideci
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bankacılıkta uygulanan saklama hizmetlerinden biri değildir?

A
Kiralık kasa hizmetleri
B
Havale hizmetleri
C
Antrepo hizmetleri
D
Rehin amaçlı nakit blokajları
E
Çek karşılıklarının bloke edilmesi
Soru 13

iş Kanunu hükümleri uygulanan işverenlerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az ________ olması durumunda, işçilere yapacakları her türlü aylık ödemenin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olduklarını belirlemektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
5
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 14

Bankanın sakladığı şeyi bilmediği durumda kullandığı saklama hizmeti türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapalı saklama
B
Gizli saklama
C
Örtülü saklama
D
Nitelikli saklama
E
Belirsiz saklama
Soru 15

Bir bankada açtırılan 22 günlük vadeli mevduat hesabı hangi kapsamda değerlendirilir?

A
Repo
B
Kırık vade
C
Ters repo
D
Günlük vade
E
Özel vade
Soru 16

Sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı ya da sözlü bilgiye ne ad verilir?

A
Servet yönetimi
B
Yatırım danışmanlığı
C
Finansal bilgi
D
Antrepo hizmetleri
E
Mevduat bilgisi
Soru 17

Bankaların kendi kullanımlarına ayrılmış olan kasalarında ya da kasa dairelerinde, müşterilerine ait zarf ya da çıkınları kapalı olarak saklamaları, aşağıdaki saklama türlerinden hangisidir?

A
Çek karşılıklarının bloke edilmesi
B
Kasa kiralama hizmeti
C
Mevduat hesapları yoluyla para saklanması
D
Emanet kıymet saklaması
E
Rehin amaçlı nakit ve mevduat blokajları
Soru 18

Aynı bankadaki/şubedeki ve aynı kişiye ait hesaplar arasında para aktarımı işlemlerine ne ad verilir?

A
Takas
B
Aval
C
Ciro
D
Havale
E
Virman
Soru 19

Poliçeyi kabul edip üzerini imzalayarak borçlu durumuna geçen kişiye ne ad verilir?

A
Borçlu
B
Keşideci
C
Lehtar
D
Banka temsilcisi
E
Muhatap
Soru 20

Karşılığında kredi kullanılmak üzere bankalara teminat olarak verilen senetler için geçerli olan, kredi veren bankanın alacağına bir güvence oluşturan ciroya ne ad verilir?

A
Beyaz ciro
B
Rehin cirosu
C
Temlik cirosu
D
Tahsil cirosu
E
Ödeme cirosu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x