Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2012-2013 Final Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vadesi bir yılı aşan fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir?

A
Birincil piyasa
B
İkincil piyasa
C
Organize piyasa
D
Para piyasası
E
Sermaye Piyasası
Soru 2

Hazine bonoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genellikle 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olarak ihraç edilirler.
B
Hamiline yazılıdır.
C
Hazine bonoları kuponsuzdur.
D
Hazine bonoları nominal değerle satılır.
E
Devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak üzere çıkarılan borç senetleridir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif nitelikli faaliyetleri arasında yer almaz?

A
Gayrinakdi krediler
B
Mevduatlar
C
Kullanılan krediler
D
Tahvil ihracı
E
Bono ihracı
Soru 4

Türkiye’de katılım bankaları hangi adla faaliyetlerine başlamıştır?

A
Finans Kuruluşu
B
İslami Finans Kuruluşu
C
Finansman Kuruluşu
D
Özel Finans Kurumu
E
Finansman Kurumu
Soru 5

ABD tarihinde yaşanmış olan en yıkıcı kriz hangi tarihte olmuştur?

A
1920
B
1924
C
1929
D
1932
E
1933
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde para basma ayrıcalığı verilen banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Bankası
B
Osmanlı Bankası
C
Ziraat Bankası
D
Memleket Sandıkları
E
Emniyet Sandığı
Soru 7

Takibe dönüşüm oranı formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan krediler / Toplam aktifler
B
Anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan krediler / Toplam pasifler
C
Anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan krediler / Yakın izlemedeki krediler
D
Anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan krediler / Sorunlu krediler
E
Anapara ve faizinin tahsilinde sorun yaşanan krediler / Toplam krediler
Soru 8

Şube başına aktif ve kâr tutarı daha yüksek olan banka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevduat Bankaları
B
Katılım bankaları
C
Kıyı bankaları
D
Kalkınma - yatırım bankaları
E
Uluslararası bankalar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta riskin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Yasalara uygun olmalıdır.
B
Ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olmalıdır.
C
Gelecekte gerçekleşme olasılığı bulunmalıdır.
D
Risk sonucu oluşan zarar, sigortalanmış olmalıdır.
E
Tarafların iradesi dışında olmalıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Aktüer Birliği sınıflandırmasına göre, sigortacılık açısından teknik risklerden biri değildir?

A
Likidite Riski
B
Prim yazım süreci riski
C
Hasar riski
D
Rezerv riski
E
Net konservasyon riski
Soru 11

Risk yönetiminde sigortacılık daha çok aşağıdaki işlevlerden hangisini görür?

A
Riski azaltma
B
Riski ortadan kaldırma
C
Riski transfer etme
D
Riski analiz etme
E
Riski belirsizleştirme
Soru 12

‘‘Sigortalı teminat altına aldığı nesneye ilişkin tüm bilgileri doğru olarak vermek; aynı şekilde sözleşmeye aracılık eden kişi de neyi, ne şartlar altında aldığı konusunda doğru ve gerçek bilgileri sigortalıya beyan etmek zorundadır” ifadesi sigortanın aşağıdaki ilkelerinden hangisini açıklar?

A
Tazminat ilkesi
B
Halefiyet ilkesi
C
Mutlak iyiniyet ilkesi
D
Sigortalanabilir menfaat ilkesi
E
Yakın neden ilkesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta hasara katılımın söz konusu olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Birden fazla sigorta poliçesi bulunmalıdır.
B
Bütün poliçelerde hasara katılmayı engelleyecek bir hüküm olmamalıdır.
C
Bütün poliçelerde sigortalı, karşı tarafın hasarını da karşılamayı taahhüt etmelidir.
D
Bütün poliçeler, hasara yol açan tehlikeyi teminat altına almalıdır.
E
Bütün poliçeler aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır.
Soru 14

Devlet destekli tarım sigortaları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından sunulmaktadır?

A
Tarım Kredi Kooperatifleri
B
Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi
C
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
D
Ziraat Bankası
E
Tarım Bakanlığı
Soru 15

Sigortanın bilinen ilk hukuki şekline aşağıdakilerden hangisinde rastlanmıştır?

A
Babil
B
Hindistan
C
İngiltere
D
Yunanistan
E
Mısır
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 19ncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan sigorta türlerinden biri değildir?

A
Hayat sigortaları
B
Emeklilik sigortaları
C
Deniz sigortaları
D
Eşya sigortaları
E
Yangın Sigortaları
Soru 17

Türk-İslam Âleminin sigortaya bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı ticaret geleneğindeki Ahilikte “Esnaf Kesesi”nin amacı, kişinin zararını karşılamaya yönelikti.
B
Anadolu Selçuklu Devleti’nde savaşlardan elde edilen ganimetler, yağmaya uğrayan kervanların zararlarını tazmin etmek için kullanılmaktaydı.
C
Osmanlı’da Anadolu köylerinde, halkın uğrayacağı maddi zararı karşılamak için, bütün köy halkının belirli miktarlarla katkısıyla oluşan teşekkülleri bulunmaktaydı.
D
Osmanlı’da mahallenin sosyal dayanışma sandığı olarak Avarız Vakıfları ve Loncalar hizmet vermekteydi.
E
Geleneksel toplumsal yapısı ve dini inançların, Osmanlı Devleti’nin sigortayı benimsemesinde olumlu etkileri olmuştu.
Soru 18

Türkiye’de hayat sigortacılığında en çok primin üretildiği prim üretim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Banka
B
Merkez
C
Acente
D
Broker
E
Sigorta kooperatifleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin finansal göstergeleri içinde yer almaz?

A
Teknik karşılık rasyosu
B
Cari Oran
C
Prim / Öz sermaye
D
Prim alacakları / Öz sermaye
E
Asit test oranı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) dağıtım kanallarından biri değildir?

A
Bireysel direkt satış
B
Ticari direkt satış
C
Kurumsal satış
D
Banka
E
Acente
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x