Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2012-2013 Vize Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Fon talep edenler
B
Yatırım ve finansman araçları
C
Kooperatifler
D
Yardımcı kuruluşlar
E
Fon arz edenler
Soru 2

Faaliyetleri doğrudan küçük ölçekli işletme sahiplerine ve tüketicilere yönelik olan bankalara ne ad verilir?

A
Toptancı bankalar
B
Perakendeci bankalar
C
Evrensel bankalar
D
Yerel bankalar
E
Uluslararası bankalar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri faaliyetlerden biri değildir?

A
Mevduat hesabı açmak
B
Kredi kullandırmak
C
Mevduatları sigortalamak
D
Forfaiting yapmak
E
Portföy yönetimi
Soru 4

Bankaların ve özel kanunla kurulmuş mevduat kabulüne izin verilmiş kurumların birbirlerine yatırdıkları mevduatlara ne ad verilir?

A
Ticari mevduat
B
Bankalararası mevduat
C
Tasarruf mevduatı
D
Resmi mevduat
E
Özel mevduat
Soru 5

Repo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Repo, sahip olunan menkul kıymetlerin belirli bir tarihte, bugünden belirlenmiş bir fiyatla geri alınacağı taahhüdü ile satıldığı bir işlemdir.
B
Repoda vade genellikle 1 gece, 1 gün gibi çok kısa olabileceği gibi bir yıla kadar da olabilir.
C
İşlem gününde menkul kıymetler teslim edilerek para alınırken, vade tarihinde aynı menkul kıymetler geri alınır.
D
Menkul kıymetler geri alınırken, satış fiyatına repo faizi ilave edilerek ödemede bulunulur.
E
Repo işlemi yalnızca bankalar tarafından yapılabilmektedir.
Soru 6

“Borç Piyasaları” finansal piyasaların aşağıdakilerden hangisi açısından sınıflandırılmasında yer alır?

A
Finansal varlığın niteliğine göre
B
Finansal varlığın ilk kez alınıp satılmasına göre
C
Finansal varlığın süresine göre
D
Ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre
E
Piyasanın örgütlenme durumuna göre
Soru 7

Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç günden fazla geciken krediler sorunlu kredi sayılır?

A
90
B
75
C
60
D
45
E
30
Soru 8

Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?

A
Katılım bankaları
B
Yatırım bankaları
C
Ticari Bankalar
D
Kalkınma bankaları
E
Merkez Bankası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Planlı Döneme ilişkin özelliklerden biri değildir?

A
İthal edilen malların yurt içinde üretilmesi politikasına geçilmiştir.
B
Ekonomi dışa kapalı bir biçimde yönetilmiştir.
C
Döviz kurları hükümet tarafından belirlenmiştir.
D
Liberal ekonomi anlayışından karma ekonomi uygulamasına geçilmiştir.
E
Faiz oranları piyasa tarafından belirlenmiştir.
Soru 10

Osmanlı Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bankaya, daha sonra Fransız ve Avusturya sermayesi katılmıştır.
B
Bankaya kaime basma yetkisi verilmiştir.
C
Banka İngiliz sermayeli olarak kurulmuştur.
D
Osmanlı Bankası’na devlet bütçesini denetleme yetkisi verilmiştir.
E
Banka dışında diğer bazı yabancı bankalara da para basma yetkisi verilmiştir.
Soru 11

Türk bankacılık sektöründe sayıca en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılım bankaları
B
Kalkınma bankaları
C
Yatırım bankaları
D
Kıyı bankaları
E
Mevduat Bankaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal bankadır?

A
Türkiye Vakıflar Bankası
B
İş Bankası
C
Pamukbank
D
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
E
Türkiye Öğretmenler Bankası
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?

A
Mevduat kabulü
B
Kredi verme işlemleri
C
Fon transferi işlemleri
D
Opsiyon sözleşmelerinin alım-satımı
E
Garanti işleri
Soru 14

Bankalardaki mevduatın kaç Türk Liralık kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesindedir?

A
50000
B
40000
C
30000
D
20000
E
10000
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde bankacılık sistemimiz ile ilgili sorunlardan biri değildir?

A
Çok kısa vadeli kaynak yapısı
B
Düşük kur riski
C
Likidite ve faiz riskinin varlığı
D
Vade uyumsuzluğu
E
Öz kaynak yetersizliği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif banka şeklinde kurulmuş bankalardan biridir?

A
Ziraat Bankası
B
Vakıflar Bankası
C
İş Bankası
D
Türkiye Halk Bankası
E
Akbank
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamada kullandığı finansal araçlardan biridir?

A
Mevduat sertifikası
B
Finansman Bonosu
C
Hazine Bonosu
D
Hisse senedi
E
Varlığa dayalı menkul kıymet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluş yasasıyla belirlenen görevlerinden biri değildir?

A
Paranın değerini korumak
B
Ekonominin genel likidite düzeyini ayarlamak
C
Bankalara ödünç vermek
D
Tüccarlara ödünç vermek
E
Para basmak
Soru 19

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kaç banka vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Öz sermaye yeterliliği rasyosu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski)
B
Öz kaynaklar / (Piyasa riski + Operasyonel risk)
C
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski + Operasyonel risk)
D
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Operasyonel risk)
E
Öz kaynaklar / Kredi riski
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x