Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2013-2014 Final Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak üzere çıkarmış olduğu, likidite ve ödenmeme riski sıfır olarak kabul edilen finansal varlığa ne ad verilir?

A
Hazine Bonosu
B
Devlet tahvili
C
Finansman Bonosu
D
Varlığa dayalı menkul kıymet
E
Özel sektör tahvili
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, müşterilerin niteliğine göre uzman banka türleri arasında yer alır?

A
Tarım bankası
B
İpotek bankası
C
Toptancı banka
D
Kalkınma bankası
E
Yatırım bankası
Soru 3

İlk merkez bankası aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
Amerika
E
Hollanda
Soru 4

Katılım bankaları aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yerine getiremez?

A
Saklama hizmetleri
B
Katılım fonu kabulü
C
Mevduat toplama
D
Garanti işleri
E
Kredi verme işlemleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi riskin tanımlama yöntemlerinden biri değildir?

A
Amaç odaklı belirleme
B
İyimser bazlı değerleme
C
Uzman görüşüne dayalı belirleme
D
Ankete dayalı belirleme
E
Risk matrisine bağlı değerleme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yönetmelikte tanımlanan bankacılık risk türlerinden biri değildir?

A
Kredi riski
B
Piyasa riski
C
Operasyonel risk
D
Likidite Riski
E
Ticari risk
Soru 7

Bankaların maruz kaldığı kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk için tutmaları gereken asgari sermaye oranını gösteren Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) yüzde kaç olmalıdır?

A
5
B
6
C
8
D
10
E
16
Soru 8

Sigortacılıkta, beklenmeyen dava veya mevzuattan kaynaklanan bir hukuki takip, düzenleme otoritesi tarafından alınan yeni bir karar sonucunda şirket gelirlerinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek olay riski türüne ne ad verilir?

A
Hukuki risk
B
İmaj riski
C
Doğal afet riski
D
Politik risk
E
Likidite Riski
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel işlevlerinden biri değildir?

A
Tasarrufların azalmasına yol açması
B
Aynı amaca yönelik dayanışma sağlaması
C
Risklerin etkin yönetimini sağlaması
D
Zararın karşılanması
E
Riske karşı güvencenin uluslararası boyuta dağıtımı
Soru 10

Sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen uzman kişilere ne ad verilir?

A
Broker
B
Banker
C
Danışman
D
Sigorta Eksperi
E
Aktüer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Emeklilik Gözetim Merkezi’nin kurucu hissedarları arasında yer alır?

A
Maliye Bakanlığı
B
Hazine Müsteşarlığı
C
Merkez Bankası
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sigorta acenteliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aranan niteliklerden biri değildir?

A
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması
B
Teknik personel vasıflarını taşıması
C
Asgari malvarlığı şartının yerine getirilmiş olması
D
Yurt dışında yerleşik olması
E
İflas etmemiş olması
Soru 13

Osmanlı Devletinden önceki Türk devletlerinde görülen sigorta benzeri uygulamaya ne ad verilmekteydi?

A
Avarya
B
Müşterek avarya
C
Dostluk toplumları
D
Esnaf kesesi
E
Deniz ödüncü
Soru 14

Dünyada sigortacılığın gelişimi açısından kilometre taşı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyoğlu Yangını
B
Giritlilerin kadırga gemisini icat etmeleri
C
Büyük Londra Yangını
D
Hammurabi Kanunları
E
Rodoslu tüccarların genel ortalama yöntemini bulması
Soru 15

Sigortanın tarihte bilinen ilk hukuki şekline nerede rastlanmaktadır?

A
Mısır
B
Çin
C
Hindistan
D
İngiltere
E
Babiller
Soru 16

Osmanlı devletinde ilk akla gelen sigorta dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz sigortası
B
Yangın sigortası
C
Tarım sigortası
D
Kaza sigortası
E
Hayat sigortası
Soru 17

Türkiye’de sigortacılık sektöründe en fazla şirketin faaliyet gösterdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayat sigortası
B
Emeklilik sigortası
C
Reasürans
D
Diğer sigortacılık
E
Hayat dışı sigortacılık
Soru 18

1999 depreminden sonra meskenler için zorunlu hale getirilen deprem sigortalarını yürütmek üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
B
Hayat sigortası
C
Zorunlu Deprem Sigortaları Kurumu
D
Bireysel Emeklilik Sistemi Kurumu
E
Deprem Gözetim Merkezi
Soru 19

Bireysel emeklilik sistemi aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamaz?

A
Sosyal güvenliğin kapsamının artmasına
B
Bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına
C
Uzun vadeli yatırımlara kaynak oluşturarak sistemin yeni iş ve istihdam olanakları oluşturmasına
D
Mali sektörde kısa vadeli fonların artmasına
E
Enflasyonla mücadeleye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sistemi dağıtım kanalları arasında yer almaz?

A
Acente
B
Banka
C
Bireysel direkt satış
D
Broker
E
Kurumsal satış
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x