Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2013-2014 Vize Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığın süresine göre yapılan sınıflandırmalardan biridir?

A
Organize piyasalar
B
Para piyasaları
C
Borç piyasaları
D
Birincil piyasalar
E
Vadeli piyasalar
Soru 2

Daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?

A
Spot piyasalar
B
Vadeli piyasalar
C
Sermaye piyasaları
D
ikincil piyasalar
E
Birincil piyasalar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden biri değildir?

A
Bölünememesi
B
Getirisinin olması
C
Riskin tahmin edilebilirliği
D
Paraya çevrilebilirliği
E
Vade uzadıkça riskin artması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?

A
Yatırım bankaları
B
Kalkınma bankaları
C
Ticari Bankalar
D
Sigorta Kurumları
E
Aracı kurumlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar arasında yer almaz?

A
Hazine Müsteşarlığı
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
E
Maliye Bakanlığı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri işlemlerden biri değildir?

A
Tasarruf sahiplerinin bankada tuttukları mevduatlarına uygulanacak garanti limitini belirleme
B
Portföy yönetimi ve danışmanlığı hizmeti verme
C
Hisse senedi takası, saklaması ve yönetim hizmetleri verme
D
Müşterilerin kredibilitesi hakkında referans hizmeti verme
E
Saklama (kiralık kasa) hizmeti verme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi fon kabul şekline göre banka sınıflamasında yer alır?

A
Tarım bankası
B
Kalkınma bankası
C
Yatırım bankası
D
Mevduat bankası
E
Perakendeci banka
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yatırım bankalarının işlevlerinden biri değildir?

A
Menkul kıymet çıkaracak işletmelerle tasarrufçu kurumlar arasında aracılık yapmak
B
Danışmanlık yapmak
C
Menkul kıymet ihraç eden işletmelerin satış ajanı olarak hareket etmek
D
Mevduat toplamak
E
işletmelere ticaret bankalarından orta ve uzun vadeli kredi sağlamaları hususunda yardımcı olmak
Soru 9

Finansal piyasa aktörleri arasında gerçekleşen menkul kıymet alım-satım işlemlerinde, işleme konu menkul kıymeti satın alan tarafa teslim, onun adına saklama hizmeti veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Borsa İstanbul
D
Ticari Bankalar
E
Takas-Saklama Bankası
Soru 10

Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından katılım fonlarına sağlanan güvence miktarı kaç Türk Lirasıdır?

A
50000
B
75000
C
100000
D
150000
E
250000
Soru 11

Avrupa’da modern bankacılığın aşağıdaki bankalardan hangisinin kurulmasıyla başlamış olduğu kabul edilir?

A
Londra Bankası
B
Amsterdam Bankası
C
Paris Bankası
D
Roma Bankası
E
Münih Bankası
Soru 12

Günümüzdeki bankacılık faaliyetlerine benzer ilk uygulamalar aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde görülmüştür?

A
Lidya
B
İngiltere
C
Eski Roma
D
Sümer
E
Eski Yunan
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarda küreselleşmenin nedenlerinden biri değildir?

A
Ülkelerdeki finansal politikaların liberalleşmesi
B
Bilgi teknolojilerinin gelişmesi
C
Ülkelerde finansal korumacılıkla ilgili düzenlemeler yapılması
D
Ülkeler arası ticaretin yaygınlaşması
E
Ülkelerdeki hukuki mevzuatın birbirine yakınlaşması
Soru 14

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönemde ticaretin finansmanına yönelik olarak kurulan ilk ulusal banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziraat Bankası
B
Halk Bankası
C
Emlak Bankası
D
Sümerbank
E
İş Bankası
Soru 15

Türkiye’de esnek döviz kuru ve pozitif reel faiz politikasının uygulanmaya başladığı, finansal piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden yapılandırma dönemi
B
Planlı dönem
C
Serbestleşme ve dışa açılma dönemi
D
Kamu bankaları dönemi
E
Özel bankalar dönemi
Soru 16

Bireysel krediler içinde en yüksek paya sahip olan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhtiyaç kredileri
B
Taksitsiz kredi kartı alacakları
C
Konut kredileri
D
Taksitli kredi kartı alacakları
E
Taşıt kredileri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif değerlerinden biri değildir?

A
Mevduat ve katılım fonu
B
Menkul kıymet ihraçları
C
Özkaynaklar
D
Yurtdışı bankalardan temin edilen borçlar
E
Kredi kullandırımı
Soru 18

Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) hesaplamasındaki en ağırlıklı risk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa riski
B
Kredi riski
C
Operasyonel risk
D
işletme riski
E
Finansal risk
Soru 19

Bir kredinin yakın izlemeye alınabilmesi için anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç gün geçmesi gerekir?

A
30
B
45
C
60
D
75
E
90
Soru 20

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranının en yüksek olduğu banka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevduat Bankaları
B
Katılım bankaları
C
Kalkınma ve yatırım bankaları
D
Kıyı bankaları
E
Uluslararası bankalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x