Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Final Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tezgâhüstü piyasaların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkincil piyasa
B
Borç piyasası
C
Öz sermaye piyasası
D
Vadeli piyasa
E
Örgütlenmemiş piyasa
Soru 2

Türkiye’de son yıllarda aşağıdaki finansal varlıklardan hangisi ihraç edilmemektedir?

A
Hazine Bonosu
B
Devlet tahvili
C
Mevduat sertifikası
D
Banka bonosu
E
Hisse senedi
Soru 3

Ödenmiş sermayede sahip oldukları pay oranlarına ya da aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak hissedarların - kamu, özel ya da yabancı sermayeyi temsil eden - aralarında yaptıkları sözleşme uyarınca bankanın faaliyetleri ile ilgili stratejik kararları oy birliği ile almaları esasına dayalı olarak yönetilen bankalara ne ad verilir?

A
Yabancı sermayeli banka
B
Özel sermayeli banka
C
Kamu sermayeli banka
D
Müşterek kontrol edilen banka
E
Off-shore banka
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi toptancı bankanın özelliğidir?

A
Yaygın şube ağı vardır.
B
Bireysel müşterileri hedef alır.
C
Küçük tutarlı kredi kullandırır.
D
Tüketici kredisi kullandırır.
E
Müşterileri orta ve büyük ölçekli işletmelerdir.
Soru 5

Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memleket Sandıkları
B
Menâfi Sandıkları
C
İstanbul Bankası
D
Osmanlı Bankası
E
Emniyet Sandığı
Soru 6

Kaç yılında yaşanan kriz sonrası tasarruf mevduatına %100 devlet garantisi getirilmiştir?

A
1929
B
1950
C
1980
D
1994
E
2001
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi piyasa riskini oluşturan bileşenlerden biri değildir?

A
Genel piyasa riski
B
Spesifik risk
C
Kredi riski
D
Kur riski
E
Emtia riski
Soru 8

Türk Bankacılık Sisteminin pasif toplamı içerisinde en büyük paya sahip kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
İhraç edilen menkul kıymetler
B
Sendikasyon kredileri
C
Mevduatlar
D
Ülke kredileri
E
Öz sermaye
Soru 9

Bankacılık düzenlemelerinde; bir işleme ya da faaliyete ilişkin bir parasal kaybın ortaya çıkması veya bir giderin ya da zararın oluşması halinde, ekonomik faydanın azalması ihtimaline ne ad verilir?

A
Belirsizlik
B
Olasılık
C
Tehdit
D
Kayıp
E
Risk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta yatırım risklerinden biri değildir?

A
Firmanın karşılaştığı ve kaybın olma olasılığı olan saf riskler
B
Yetersiz teminat alma veya koruma nedeniyle oluşan reasürans riski
C
Kâr veya zarar olasılığının bulunduğu spekülatif riskler
D
Firmanın mali hedef ve amaçlarıyla ilgili belirsizliği ifade eden stratejik riskler
E
Firmanın işiyle ilgili riskler
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Aktüerler Birliği’nin raporuna göre, sigorta şirketlerinin karşılaşabileceği risklerden biri değildir?

A
Öz kaynak riski
B
Teknik risk
C
Piyasa riski
D
Likidite Riski
E
Kredi riski
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sigortanın temel işlevlerinden biri değildir?

A
Riske karşı güvenceyi uluslararası boyuta taşır.
B
Riski ortadan kaldırır.
C
Riskleri etkin yönetir.
D
Tasarruf artışı sağlar.
E
Aynı amaca yönelik dayanışma sağlar.
Soru 13

“Sigortacı, ödediği tazminat tutarı kadar bir meblağ için sigortalının yerine geçer ve hasara sebep olanlara rücu ederek, ödediği tazminat miktarını geri ister” ifadesi aşağıdaki sigortacılık ilkelerinden hangisini açıklar?

A
Halefiyet ilkesini
B
Mutlak iyiniyet ilkesini
C
Sigortalanabilir menfaat ilkesini
D
Yakın neden ilkesini
E
Tazminat ilkesini
Soru 14

Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan kişiye ne ad verilir?

A
Sigortalı
B
Sigorta ettiren
C
İpotekli alacaklı
D
Lehtar
E
Zarar gören üçüncü şahıs
Soru 15

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara aşağıdakilerden hangisinde rastlanılmıştır?

A
Kuzey Avrupa
B
Güney Amerika
C
Afrika
D
Avustralya
E
Çin ve Babil
Soru 16

Ortaçağda sigortacılığın gelişimine en fazla katkı sağlayan sigortacılık branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz sigortaları
B
Hayat sigortaları
C
Sorumluluk sigortaları
D
Taşıt sigortaları
E
Sağlık sigortaları
Soru 17

Deniz sigortası bir tarafa bırakıldığında Osmanlı piyasasına sigorta fikrini getiren ve kısa sürede oldukça hızlı bir gelişme gösteren sigortacılık dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayat sigortaları
B
Sorumluluk sigortaları
C
Taşıt sigortaları
D
Yangın sigortası
E
Sağlık sigortaları
Soru 18

Türkiye’de bireysel emeklilik şirketleri kaç yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir?

A
1989
B
1997
C
2003
D
2007
E
2011
Soru 19

Türkiye’de en az şirket aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinde faaliyet göstermektedir?

A
Hayat
B
Reasürans
C
Emeklilik
D
Hayat dışı
E
Hayat / Emeklilik
Soru 20

Türkiye’de sigorta şirketleri en fazla aşağıdaki yatırım araçlarından hangisine yatırım yapmaktadır?

A
Özel sektör tahvilleri
B
Kamu borçlanma senetleri
C
Hisse senetleri
D
Yabancı yatırım araçları
E
Sabit değerler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x