Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletlerin kısa vadeli kamu harcamalarını karşılamak üzere çıkarmış olduğu, likidite ve ödenmeme riski sıfır olarak kabul edilen finansal varlığa ne ad verilir?

A
Devlet tahvili
B
Finansman bonosu
C
Varlığa dayalı menkul kıymet
D
Özel sektör tahvili
E
Hazine bonosu
Soru 2

“Spot piyasalar” aşağıdaki finansal piyasa sınıflandırmalarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Finansal varlığın ilk kez alınıp satılmasına göre
B
Finansal varlığın süresine göre
C
Piyasanın örgütlenme durumuna göre
D
Ödemelerin hemen ya da gelecekte yapılmasına göre
E
Finansal varlığın niteliğine göre
Soru 3

Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?

A
Katılım bankaları
B
Yatırım bankaları
C
Ticari bankalar
D
Kalkınma bankaları
E
Merkez bankası
Soru 4

Faaliyetleri doğrudan küçük ölçekli işletme sahiplerine ve tüketicilere yönelik olan bankalara ne ad verilir?

A
Toptancı bankalar
B
Evrensel bankalar
C
Yerel bankalar
D
Perakendeci bankalar
E
Uluslararası bankalar
Soru 5

ABD tarihinde yaşanmış olan en yıkıcı kriz hangi tarihte olmuştur?

A
1920
B
1924
C
1929
D
1932
E
1 933
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde bankacılık sistemimiz ile ilgili sorunlardan biri değildir?

A
Düş ük kur riski
B
Çok kısa vadeli kaynak yapısı
C
Likidite ve faiz riskinin varlığı
D
Vade uyumsuzluğu
E
Öz kaynak yetersizliği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?

A
Mevduat kabulü
B
Opsiyon sözleşmelerinin alım-satımı
C
Kredi verme işlemleri
D
Fon transferi işlemleri
E
Garanti işleri
Soru 8

Öz sermaye yeterliliği rasyosu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski)
B
Öz kaynaklar / (Piyasa riski + Operasyonel risk)
C
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski + Operasyonel risk)
D
Öz kaynaklar / (Kredi riski + Operasyonel risk)
E
Öz kaynaklar / Kredi riski
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Aktüer Birliği sınıflandırmasına göre, sigortacılık açısından teknik risklerden biri değildir?

A
Prim yazım süreci riski
B
Hasar riski
C
Rezerv riski
D
Net konservasyon riski
E
Likidite riski
Soru 10

Risk yönetiminde sigortacılık daha çok aşağıdaki işlevlerden hangisini görür?

A
Riski azaltma
B
Riski ortadan kaldırma
C
Riski analiz etme
D
Riski transfer etme
E
Riski belirsizleştirme
Soru 11

Banka yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesi sonucu oluşan hatalar aşağıdaki risk gruplarından hangisinde yer alır?

A
Piyasa riski
B
Operasyonel risk
C
Kontrol riski
D
Kredi riski
E
Kanunlardan kaynaklanan risk
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılıkta hasara katılımın söz konusu olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A
Birden fazla sigorta poliçesi bulunmalıdır.
B
Bütün poliçelerde hasara katılmayı engelleyecek bir hüküm olmamalıdır.
C
Bütün poliçelerde sigortalı, karşı tarafın hasarını da karş ılamayı taahhüt etmelidir.
D
Bütün poliçeler, hasara yol açan tehlikeyi teminat altına almalıdır.
E
Bütün poliçeler aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır.
Soru 13

Devlet destekli tarım sigortaları aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından sunulmaktadır?

A
Tarım Kredi Kooperatifleri
B
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
C
Ziraat Bankası
D
Tarım Bakanlığı
E
Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sigorta acenteliği faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aranan niteliklerden biri değildir?

A
İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması
B
Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması
C
Merkezlerinin Türkiye’de bulunması
D
Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması
E
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan sigorta türlerinden biri değildir?

A
Emeklilik sigortaları
B
Hayat sigortaları
C
Deniz sigortaları
D
Eşya sigortaları
E
Yangın sigortaları
Soru 16

Osmanlı devletinde ilk akla gelen sigorta dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz sigortası
B
Tarım sigortası
C
Kaza sigortası
D
Yangın sigortası
E
Hayat sigortası
Soru 17

İlk sigorta poliçesi kabul edilen sözleşme aşağıdaki alanlardan hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Kara araçları sigortaları
B
Deniz sigortaları
C
Hayat sigortası
D
Sorumluluk sigortaları
E
Mesleki sorumluluk sigortaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketlerinin finansal göstergeleri içinde yer almaz?

A
Teknik karş ılık rasyosu
B
Asit test oranı
C
Cari oran
D
Prim / Öz sermaye
E
Prim alacakları / Öz sermaye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) dağıtım kanallarından biri değildir?

A
Ticari direkt satış
B
Bireysel direkt satış
C
Kurumsal satış
D
Banka
E
Acente
Soru 20

Türk sigortacılık sektöründe 2011 yılı verilerine göre en fazla şirket sayısına sahip sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayat dışı sigorta
B
Hayat / emeklilik sigortası
C
Hayat sigortası
D
Reasurans şirketleri
E
Bireysel emeklilik şirketleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x