Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Vize Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Para ve sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vadesi en fazla bir yıl olan fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara para piyasası denir.
B
Vadesi bir yılı aşan fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalara sermaye piyasası denir.
C
Para piyasası finansal araçlarının likiditesi, sermaye piyasası finansal araçlarına göre daha yüksektir.
D
Sermaye piyasasının temel araçları devlet tahvilleri, şirket tahvilleri gibi orta ve uzun vadeli menkul kıymetlerle, vadesi sonsuz olarak varsayılan hisse senetleridir.
E
Para piyasasında risk, sermaye piyasasına göre daha fazladır.
Soru 2

Belirli bir fiziki mekânın olduğu, belirli kurallar, ilkeler çerçevesinde işlemlerin yapıldığı, araçlarının ve kurumlarının olduğu piyasalara ne ad verilir?

A
İkincil piyasa
B
Borç piyasası
C
Öz sermaye piyasası
D
Organize piyasa
E
Vadeli piyasa
Soru 3

Belirli bir vade sonunda veya istenildiği zaman geri alınmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından bankalara yatırılan paralara ne ad verilir?

A
Yatırım
B
Yatırım fonu
C
Mevduat
D
Plasman
E
Havale
Soru 4

Banka bonolarının vadesi en çok kaç yıl olabilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı oluşacak zararları azaltmak ya da tamamen karşılamak üzere faaliyette bulunan kurumlardır?

A
Aracı kurumlar
B
Sigorta şirketleri
C
Faktoring şirketleri
D
Bankalar
E
Varlık yönetim şirketleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi banka türlerini belirleyen kriterlerden biri değildir?

A
Müşteri sayısı
B
Fon kabul şekli
C
Faaliyet türü
D
Tabi olunan düzenleme
E
Faaliyet gösterilen coğrafya
Soru 7

İstenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri alınabilme ve karşılığında herhangi bir getiri ödenmeme koşuluyla ya da herhangi bir getiri oranı belirlenmeksizin ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeksizin belli bir vade ile yapılacak yatırımdan elde edilecek kâr veya zarara katılma taahhüdü ile toplanan fonlara ne ad verilir?

A
Yatırım fonu
B
Sigorta fonu
C
Vadesiz fonlar
D
Vadeli fonlar
E
Katılım fonu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alana göre uzman bankalardan biri değildir?

A
Evrensel banka
B
Tarım bankası
C
Kooperatif bankası
D
İpotek bankası
E
Kalkınma bankası
Soru 9

Faaliyetleri kurulu olunan ülke harici ile sınırlı tutulan, kurulu olunan ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden mevduat veya bir başka şekilde fon kabul etme yetkisine sahip olmayan ve bu ülkede uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi tutulmayan bankalara ne ad verilir?

A
On-shore bankalar
B
Sınır içi bankalar
C
Off-shore bankalar
D
Evrensel bankalar
E
Mevduat kabul eden bankalar
Soru 10

Bir bankanın kamu bankası sayılabilmesi için sermayesinin yüzde kaçtan fazlasının hükümetlere ya da hükümetlere ait kuruluşlara ait olması gerekir?

A
30
B
50
C
70
D
90
E
100
Soru 11

Osmanlı Devleti döneminde kurulan bankaların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti Hazinesine kaynak bulmak
B
Bireysel tüketicileri desteklemek
C
Kurumsal şirketleri desteklemek
D
Dış ticarete aracılık etmek
E
Para basmak
Soru 12

Osmanlı Devleti döneminde para basma yetkisi aşağıdaki bankalardan hangisine verilmiştir?

A
İstanbul Bankası
B
Ziraat Bankası
C
Osmanlı Bankası
D
Selanik Bankası
E
Merkez Bankası
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

A
Ekonomik kalkınma için bankacılığın geliştirilmesi
B
Yabancı bankaların teşvik edilmesi
C
Özel sektörün yetersiz olan sermaye birikiminin devlet tarafından desteklenmesi
D
Bir ana ticaret bankası kurulması ve bu bankaya bağlı özel ticaret bankalarından oluşan bir sistem kurulması
E
Devletin ve özel bankaların iştirakinin olduğu bir sanayi bankasının kurulması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1933-1944 döneminde kurulan kamu bankalarından biri değildir?

A
Etibank
B
Ziraat Bankası
C
Sümerbank
D
Halk Bankası
E
Belediyeler Bankası
Soru 15

Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

A
1924
B
1935
C
1946
D
1957
E
1962
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bankaların bankacılık faaliyetlerinden biri değildir?

A
Mevduat kabulü
B
Kredi verme işlemleri
C
Fon transferi işlemleri
D
Finansal kiralama işlemleri
E
Saklama hizmetleri
Soru 17

Türleri itibarıyla bir değerlendirme yapıldığında, 2011 yılında tahsilinde gecikme yaşanma potansiyeli en yüksek olan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletme kredileri
B
İhtisas kredileri
C
İhracat kredileri
D
Tüketici kredileri
E
Yatırım kredileri
Soru 18

Türk Bankacılık Sisteminin aktif toplamı içerisinde en büyük paya sahip varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likit aktifler
B
Menkul kıymetler
C
Bina ve araçlar
D
Demirbaşlar
E
Krediler
Soru 19

Belli bir süre içinde vadesi gelecek varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farka ne ad verilir?

A
Yabancı para pozisyonu
B
Operasyonel risk
C
Likidite açığı ya da fazlası
D
Öz kaynak yeterliliği
E
Takas riski
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosu dışında izlenir?

A
Mevduatlar
B
Krediler
C
Duran varlıklar
D
Teminat mektupları
E
Banka bonoları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x