Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2015-2016 Final Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

2011 yılında aktif büyüklüğü en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel mevduat bankaları
B
Yabancı mevduat bankaları
C
Kamu mevduat bankaları
D
Kalkınma bankaları
E
Yatırım bankaları
Soru 2

Avrupa’da modern bankacılık aşağıdakilerden hangisinin kurulması ile başlamıştır?

A
Almanya Bankası
B
İsviçre Bankası
C
Amsterdam Bankası
D
Fransa Bankası
E
İngiliz Bankası
Soru 3

Genel ve katma bütçeli daire ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, kanunla kurulmuş döner sermayeli kuruluşlara, mahkemelere, savcılıklara, icra ve iflas dairelerine, tereke hâkimlerine ve kanunla kurulmuş sosyal kurumlara ait mevduatlara ne ad verilir?

A
Bankalararası mevduat
B
Özel mevduat
C
Tasarruf mevduatı
D
Ticari mevduat
E
Resmi mevduat
Soru 4

İstenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri alınabilirle ve karşılığında herhangi bir getiri ödenmeme koşuluyla ya da herhangi bir getiri oranı belirlenmeksizin ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeksizin belli bir vade ile yapılacak yatırımdan elde edilecek kâr veya zarara katılma taahhüdü ile toplanan fonlara ne ad verilir?

A
Emeklilik fonu
B
Yatırım fonu
C
Kalkınma fonu
D
Birikim fonu
E
Katılım fonu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık düzenlemelerinde yer alan ana sermayenin unsurlarından biri değildir?

A
Hisse senedi ihraç primleri
B
Genel karşılıklar
C
Maddi olmayan duran varlıklar
D
Yedek akçeler
E
Ödenmiş sermaye
Soru 6

Günümüzde Türkiye’de sigortacılık sektöründe denetleme görevini yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsız denetleme kurumlan
B
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
C
Sigorta Denetleme Kurulu
D
Maliye Bakanlığı
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi reasüransın işlevlerinden biri değildir?

A
Sigorta şirketinin üstlendiği rizikoyu tamamen ortadan kaldırması
B
Sigorta şirketinin mali yapısını desteklemesi
C
Sigortacının iş kabul kapasitesini güçlendirmesi
D
Birikim (kümül) fazlasının yol açabileceği doğal afet hasarlarını kontrol etmesi
E
Sigortacının iş kabul esnekliğini artırması
Soru 8

Aşağıdaki risk türlerinden hangisi Basel II ile bankacılık düzenlemelerine girmiştir?

A
Kanunlardan kaynaklanan risk
B
Likidite Riski
C
Operasyonel risk
D
Kredi riski
E
Piyasa riski
Soru 9

Gelecekte gerçekleşecek eylem ve alınacak kararların muhtemel sonuçlarını tespit ederek yapılan risk tanımlama yöntemine ne ad verilir?

A
Uzman görüşe dayalı belirleme
B
Senaryo bazlı belirleme
C
Amaç odaklı belirleme
D
Ankete dayalı belirleme
E
Risk matrisine dayalı belirleme
Soru 10

Sigortanın en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarruf artışı sağlaması
B
Kişisel ilişkileri geliştirmesi
C
Kişiler arasında aynı amaca yönelik dayanışma sağlaması
D
Gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik ve sosyal hayatta güvende olmalarını sağlaması
E
Risklerin etkin yönetimi ve zararı karşılaması
Soru 11

Bir bankanın asgari sermaye yükümlülüğü %8 ve piyasa riski tutarı 200 milyon TL ise, piyasa riskine esas tutar kaç TL’dir?

A
500 bin
B
16 milyon
C
100 milyon
D
1 milyar
E
2,5 milyar
Soru 12

Sigortacının üstlendiği sorumluluğun bir kısmını veya tamamını diğer bir sigortacıya devretmesine ne ad verilir?

A
Riziko
B
Hasarın tasfiyesi
C
Reasürans
D
Birikim (kümül) fazlası
E
Sedan şirket
Soru 13

Sigortacılık sektöründe hayat ve hayat dışı sigortacılıkta yer alacak sigorta branşlarının neler olacağına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Maliye Bakanı
B
Hâzineden sorumlu Bakan
C
Kalkınma Bakanı
D
Sermaye Kurulu Başkanı
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı
Soru 14

Türk sigorta sisteminde yer alan şirketlerin 2010 yılı verilerine göre, varlık toplamları içinde en az varlığa sahip sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reasürans
B
Sağlık sigortası
C
Zorunlu trafik sigortası
D
Hayat / emeklilik sigortaları
E
Hayat dışı sigorta
Soru 15

İlk itfaiye teşkilatının kurulmasına ve yabancı şirketlerin Osmanlı piyasasına girmesine vesile olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli iktisat Politikası
B
Baltalimanı Anlaşması
C
Düyun-u Umumiye idaresi’nin faaliyete geçmesi
D
Osmanlı Bankası’nın kurulması
E
Beyoğlu Yangını
Soru 16

XVII. yüzyılda İngiltere’de sigortacılık başlamadan önce insanların acil durumlarda kullanması amacıyla yaptıkları bağışlardan oluşan sisteme ne ad verilirdi?

A
Dayanışma toplumları
B
Tontines sistemi
C
Avarya sistemi
D
Dostluk toplumları
E
Santerna sistemi
Soru 17

Osmanlı Devleti’nde sigorta piyasasını düzenlemeye yönelik İttihat ve Terakki Partisi’nin uyguladığı Milli İktisat politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkede faaliyette bulunan bütün yabancı şirketlere, ticaret siciline tescil ve teminat gösterme zorunluluğu getirilmiştir.
B
Osmanlı sigorta piyasası, tam rekabet koşullarında işleyen bir piyasa yapısına sahiptir.
C
Osmanlı topraklarında faaliyette bulunan bütün şirketler Temettü Vergisi Hakkında Kanun-u Muvakkat ile gelir vergisine tabi tutulmuştur.
D
Osmanlı topraklarında yaşayan yabancılara tanınan bütün mali, iktisadi, adli ve idari ayrıcalıklar, kapitülasyonla kaldırılmıştır.
E
Sigorta şirketlerine yangın ve deniz nakliyat sigortası poliçelerinde %3 ve hayat sigortası poliçelerinde %2 oranında ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.
Soru 18

Kara taşıtları sigortasının ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisi daha etkin olmuştur?

A
Hayat sigortalarının ortaya çıkması
B
Acil hasarların ödeme güçlüğü
C
Motorlu araçların yollarda görülmeye başlaması
D
Korsan saldırıların gemileri zarar uğratması
E
Göçebe toplumlardan yerleşik hayata geçilmesi
Soru 19

Türk sigortacılık sektöründe 2010 yılı verilerine göre en fazla personel sayısına sahip sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysel emeklilik sistemi
B
Hayat sigortası
C
Seyahat Sigortası
D
Hayat dışı sigorta
E
Reasürans şirketleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörü prim üretiminde kullanılan kaynaklardan biri değildir?

A
Broker
B
Merkez
C
Banka
D
Acente
E
Maliye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x