Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2017-2018 Final Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bankaların özelliklerinden biri değildir?

A
Merkezin bulunduğu ülke dışında şubesinin olması
B
Merkezinin bulunduğu ülke dışında bankasının olması
C
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere de hizmet sunması
D
Merkezin bulunduğu ülke dışında finansal kuruluş niteliğinde bağlı ortaklığının olması
E
Sadece merkezinin bulunduğu ülkenin düzenlemelerine tabi olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların alacaklarını tahsil etmek, varlıklarını yeniden yapılandırmak ve satılmasını sağlamak gibi amaçlarla oluşturulmuş kurumlardır?

A
Leasing şirketleri
B
Faktoring şirketleri
C
Risk sermayesi şirketleri
D
Varlık yönetim şirketleri
E
Finansman şirketleri
Soru 3

Döviz kurlarının yükseldiği bir durumda kısa döviz pozisyonu taşıyan bir mevduat bankası için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A
Zarar eder.
B
Kâr elde eder.
C
Önce kâr, sonra zarar eder.
D
Önce zarar, sonra kâr eder.
E
Kâr ve zarar durumu için bir şey söylenemez.
Soru 4

Osmanlı İmparatorluğu’nda devlete ait paraların korunduğu yerlere ne ad verilirdi?

A
Mudarabe
B
Taş bedesten
C
Mahsen
D
Darphane
E
Hazine-i hümayun
Soru 5

Bir yıl içerisinde temerrüt olasılığı %1,5 olarak tahmin edilen bir firmaya verilen 500.000 TL tutarındaki kredi için firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi ihtimali nedeniyle, bankanın maruz kalacağı bütünleşik etki tutarı kaç TL'dir?

A
500.000
B
150.000
C
15.000
D
7.500
E
1.500
Soru 6

Risk kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bankacılıkta risk hesaplamasına ilişkin yöntemler Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından belirlenir.
B
Çeşitli yönetmelerle risk tamamen yok edilebilir.
C
Bankacılıkta kredi riski, piyasa riski ve operasyonel riske düzenlemeler yapılmıştır. ilişkin detaylı
D
Çeşitli maliyetlerle mümkündür. riskin transferi
E
Finansal kuruluşlar bireylerin risklerini üstlenerek bunları yönetir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi risk tanımlama sürecinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Risk matrisine dayalı belirleme
B
Senaryo bazlı belirleme
C
Uzman görüşüne dayalı belirleme
D
Ankete dayalı belirleme
E
Süreç odaklı belirleme
Soru 8

Bir bankacının müşterisinden aldığı bir emri yanlış girerek bankayı zarara uğratması aşağıdaki temel operasyonel risklerden hangisine bir örnektir?

A
Personel uygulamaları
B
Uygulama ve süreç yönetimi
C
Faaliyetlerin durması
D
Müşteri, ürün ve faaliyet uygulamaları
E
Banka içi yolsuzluk
Soru 9

Trafik kazalarında, sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A
Güvence Hesabı
B
Sigorta Tahkim Komisyonu
C
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
D
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
E
Sigorta Acenteleri icra Komitesi
Soru 10

Sigorta ve reasürans şirketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Faaliyet göstermek istedikleri her branş için Müsteşarlıktan ruhsat alırlar.
B
Reasürans şirketleri sigortacının elde tutamayacağı kadar büyük rizikoları devralır.
C
Türkiye’de anonim şirket ya da komandit şirket olarak kurulurlar.
D
Genel müdür ve yardımcılarının en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması gerekir.
E
Sigortacılık ve bununla bağlantılı işler dışında başka işle iştigal etmezler.
Soru 11

Sigortacının poliçe koşullarına göre hasarı ödedikten sonra, aynı hasardan dolayı herhangi bir nedenle sorumlu olan diğer sigortalıları hasarı paylaşmaya davet etmesine ne ad verilir?

A
Hakların devri ilkesi
B
Halefiyet ilkesi
C
Sigortalanabilir çıkar ilkesi
D
Hasara katılım ilkesi
E
Tazminat ilkesi
Soru 12

A şahsı kaşkolü aracını B şahsının balkonun altına park etmiş, B şahsının da çürüyen balkon demirleri A şahsının arabasının üzerine düşmüştür. A şahsı sigorta şirketinden hasarını tazmin ettirdikten sonra B şahsı hakkında şikâyette bulunmuş ve tazminat talep etmiştir.
Bu durum aşağıdaki sigortacılık ilkelerinden hangisi ile ters düşer?

A
Yakın neden ilkesi
B
Hasara katılım ilkesi
C
Mutlak iyiniyet ilkesi
D
Tazminat ilkesi
E
Halefiyet ilkesi
Soru 13

I. Osmanlı Bankası
II. Sarraflar Topluluğu
III. Tütün Rejisi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilk sigorta şirketi olarak kurulan Osmanlı Umum Sigorta Şirketinin ortaklarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14

1. Dostluk toplumları
2. Lloyd’s topluluğu
3. Tontines sistemi
X. Hayat sigortasına geçişin ilk aşaması olduğu tahmin edilmektedir.
Y. 17. yy İngiltere'sinde yer almıştır.
Z. Bir kahvehaneden çıkıp dünya çapında nakliyat konusunda uzmanlaşmış bir sigorta borsasıdır.

Yukarıdaki sigortacılığın gelişiminde yer alan kurumlar ve bunlara ait bilgilerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-X, 2-Y, 3-Z
B
1-X, 2-Z, 3-Y
C
1-Y, 2-Z, 3-X
D
1-Z, 2-X, 3-Y
E
1-Z, 2-Y, 3-X
Soru 15

Tarihte ilk defa halklarını sigortalayan ve resmi kayda alan hükümdarlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Babil Hükümdarları
B
Achaemenian Hükümdarları
C
Çin Hanedanları
D
Roma Kralları
E
Rodos Şövalyeleri
Soru 16

Osmanlı ticaret geleneğinde Ahilikteki görevi “kişinin zararını karşılamak” olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnaf Kesesi
B
Tabhaneler
C
Sarraflık
D
imaret
E
Orta sandıkları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektörünün temel fon kaynağıdır?

A
Katkı payları
B
Gayrimenkul gelirleri
C
Prim üretimi
D
Kamu borç senetleri
E
Katılım payları
Soru 18

2010-2011 yılı verlerine göre Türk sigortacılık sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplam personel sayısında emeklilik şirketleri ilk sıradadır.
B
Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı branşlardan sadece birinde faaliyet gösterebilirler.
C
Hayat dışı, hayat, emeklilik ve reasürans şeklinde dört gruba ayrılır.
D
En fazla şirketin olduğu alan hayat dışı sigortacılıktır.
E
Yabancı şirket sayısı, yerli şirket sayısından daha fazladır.
Soru 19

I. Hayat dışı sigorta
II. Hayat/ Emeklilik
III. Reasürans
Yukarıdaki şirketlerin 2010 yılı verileri ile toplam aktiflerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
II-III-I
E
III-I-II
Soru 20

Gelişmiş ülkelerin dünya genelinde sigortacılık sektörü toplam prim üretimindeki payı yüzde kaçtır?

A
95
B
85
C
75
D
60
E
50
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x