Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mal ya da hizmet alıntılarını kredilendirmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir?

A
Finansman şirketleri
B
Varlık yönetim şirketleri
C
Risk sermayesi şirketleri
D
Faktoring şirketleri
E
Yatırım ortaklıkları
Soru 2

“Ali bir yıllığına 20.000 TL borç aramaktadır. Fakat çevresinden kime sorduysa en fazla altı aylığına borç verebileceklerini söylemişlerdir, ihtiyaç karşılanamamıştır.”
Buna göre, bu problemi çözen temel banka fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak kullanımından etkinliği sağlama fonksiyonu
B
Kaynaklara akıcılık sağlama fonksiyonu
C
Para politikasının etkinliğini artırma fonksiyonu
D
Transformasyon fonksiyonu
E
Kaydi para yaratma fonksiyonu
Soru 3

Bankaların varlık, yükümlülük ve öz kaynak olarak nitelendir ilemeyen işlemlerinin kaydı için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço altı bankacılık
B
Risk sermayesi yönetimi
C
Faktoring
D
Türev ürün
E
Leasing
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kurumların uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullandıkları borçlanma araçlarından biridir?

A
Varlığa dayalı menkul kıymetler
B
Tahviller
C
Mevduat sertifikaları
D
Hisse senetleri
E
Bonolar
Soru 5

1. Para piyasaları
2. Borç piyasaları
3. Vadeli piyasalar
X. Finansal varlığın niteliğine göre
Y. Ödemelerin hemen ya da qelecekte yapılmasına qöre
Z. Finansal varlığın süresine göre

Yukarıdaki finansal piyasalar ve finansal piyasa sınıflandırma türünün doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-X, 2-Y, 3-Z
B
1-X, 2-Z, 3-Y
C
1-Y, 2-X, 3-Z
D
1-Z, 2-X, 3-Y
E
1-Z, 2-Y, 3-X
Soru 6

Avrupa Birliğinin bankacılık ile ilgili direktiflerinde banka yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

A
Kredi kuruluşu
B
Finansman kuruluşu
C
Fon kuruluşu
D
Kalkınma bankası
E
Mevduat bankası
Soru 7

I. Kalkınma bankaları
II. Katılım bankaları
III. Yatırım bankaları
IV. Mevduat bankaları
Yukarıdaki banka türlerinden hangilerinde mevduatın belli bir tutarı TMSF güvencesine tabidir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
II ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri işlemlerden biri değildir?

A
Portföy yönetimi ve danışmanlığı hizmeti verme
B
Halka arza aracılık hizmeti verme
C
Finansal kiralama işlemleri yapma
D
Gelecekte olabilecek tehlikelere karşı zararları karşılama
E
Para transfer işlemlerini yapma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tabi oldukları düzenlemelere göre banka türlerinden biridir?

A
Kıyı bankası
B
Evrensel banka
C
Takas-saklama bankası
D
ihracat ithalat bankası
E
Mevduat bankası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toptancı bankanın özelliklerinden biridir?

A
Bireysel müşterileri hedef alması
B
Müşterileri orta ve büyük ölçekli işletmeler olması
C
Tüketici kredisi kullandırması
D
Küçük tutarlı kredi kullandırımı sağlaması
E
Yaygın şube ağına sahip olması
Soru 11

Osmanlı İmparatorluğu’nda bankanın fonksiyonlarını yerine getiren, taraflardan birinin sermaye, diğerinin ise emek ve tecrübe ortaya koyduğu mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
İcare
B
Müşaraka
C
Sarraflık
D
Sukuk
E
Mudaraba
Soru 12

24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan ekonomik istikrar politikası en cok aşağıdakilerden hangisine ağırlık vermiştir?

A
Planlama
B
Kamu teşebbüsleri
C
Piyasa mekanizması
D
Kontrol
E
Düzenleyici otorite
Soru 13

Contadi di Banka Sistemi aşağıdaki şehirlerden hangisinde geliştirilmiştir?

A
Paris
B
Zürih
C
Amsterdam
D
Venedik
E
Londra
Soru 14

Tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin yapıldığı dini yapılara ne ad verilirdi?

A
Banker
B
Sarraf
C
Mudaraba
D
Para vakıfları
E
Maket
Soru 15

Modern bankacılığın ilk örneği olarak kabul edilen banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
New York Bankası
B
Zürih Bankası
C
Amsterdam Bankası
D
Londra Bankası
E
Venedik Bankası
Soru 16

Sermaye yeterlilik oranı (SYR) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
BDDK’nın öngördüğü hedef SYR %12’dir.
B
Uluslararası uygulamalarda SYR'nin asgari %8 olması öngörülür.
C
Özkaynağı, ana ve katkı sermaye olmak üzere iki bileşenden hesaplar.
D
Operasyonel risk Basel II ile getirilmiştir.
E
SYR hesaplamasında en ağırlıklı risk unsuru, piyasa riskidir.
Soru 17

Türkiye’de 2002-2011 dönemi banka ve şube sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yabancı sermayeli banka sayısında artış görülmüştür.
B
Katılım bankalarının şube sayısındaki artış sektör ortalamasının altında kalmıştır.
C
Kamu bankalarının sayısında bir değişim olmamıştır.
D
Şube sayısında özel sermayeli bankalar en yüksek paya sahiptir.
E
Özel sermayeli banka sayısında azalış görülmüştür.
Soru 18

Bankaların diğer bankacılık faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış ticarete yönelik akreditif işlemleri ağırlık olarak ikinci sırada yer alır.
B
Türev işlemlerin büyük çoğunluğu sınır içi statüdeki kuruluşlar ile yapılmıştır.
C
işlemlerin 2/3’ünden fazlasını teminat mektupları yoluyla verilen garanti ve kefaletler oluşturur.
D
Türev işlemlerin yarıdan fazlası swap işlemleridir.
E
Türev işlemlerin yapıldığı kuruluşların büyük çoğunluğu banka dışı finansal kuruluşlardır.
Soru 19

Türkiye’de özkaynak getirisi en düşük banka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılım bankaları
B
Uzman bankalar
C
Kalkınma-yatırım bankaları
D
Mevduat bankaları
E
Ticari bankalar
Soru 20

Türkiye’de 2002-2011 dönemi bankaların faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mevduat bankaları, finansal kiralama dışında tüm işlemleri yapmaktadır.
B
Bankalarda likit aktiflerin toplam aktifler içindeki payı küresel krizden sonra sürekli artmıştır.
C
Bankaların aktif büyüklüğü GSYH’yı aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır.
D
Bankaların aktiflerinde en büyük oranlı pay kredilere aittir.
E
Bankaların aktiflerinde menkul kıymetlerin payı zamanla azalmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x