Bankalarda Kredi Yönetimi 2012-2013 Final Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Taraflardan birinin finansal işlemle ilgili olarak diğerine göre daha fazla bilgiye sahip olduğu ve bundan yola çıkarak kendisine maddi bir kazanç sağlayabildiği duruma ne ad verilir?

A
Simetrik bilgi
B
Finansal bilgi
C
Değerli bilgi
D
Asimetrik Bilgi
E
Üssel bilgi
Soru 2

Yeni ihraç edilen bir menkul kıymetin alıcısıyla ilk defa buluştuğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil piyasa
B
Türev piyasa
C
Nakit piyasa
D
İkincil piyasa
E
Müzayede piyasası
Soru 3

Kredi müşterisinin itibar ve kredibilitesine güvenilerek, hiçbir teminat alınmadan açılan kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şahsi teminatlı kredi
B
Maddi teminatlı kredi
C
Reeskont kaynaklı kredi
D
Teminatlı kredi
E
Teminatsız kredi
Soru 4

Kredi tahsisi Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen kredilere ne ad verilir?

A
Otorize Kredi
B
Eximbank kredisi
C
Gayrinakdi kredi
D
Şube Yetkisinde Kredi
E
Münakale Kredisi
Soru 5

Üye mali kurumlar arasında, bireysel kredi ve kredi kartı müşterilerine ait tüm bilgilerin gönüllü olarak paylaşılmasını sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkez Bankası
B
Kamu ihale Kurumu
C
Kredi Kayıt Bürosu
D
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
E
Türkiye Bankalar Birliği
Soru 6

Kredi talep edenin borcunu geri ödeme konusundaki niyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakter
B
Kapasite
C
Kapital
D
Kefalet
E
Koşullar
Soru 7

İhracatçıları, imalatçı ihracatçıları ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaları desteklemek amacıyla ihracat kredileri veren kamu bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış ticaret bankası
B
Ziraat Bankası
C
Halkbank
D
Vakıfbank
E
Eximbank
Soru 8

Ticari bankalar iskonto ettikleri senetleri reeskont için Merkez Bankası’na götürdüklerinde Merkez Bankası’nın senetleri reeskonta kabul etmesi için senedin üzerinde yazan vadenin en fazla kaç ay olması gerekir?

A
3
B
6
C
12
D
18
E
36
Soru 9

Mortgage sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Değişken oranlı mortgage kredilerinde faiz oranları sabit tutulurken geri ödeme tutarları değiştirilmektedir.
B
Klasik mortgage kredi tipinde faiz oranı değişkenlik gösterirken geri ödeme tutarları sabit olarak belirlenmektedir.
C
Son dönemde inşaat sektöründeki canlanma mortgage sisteminin gündeme gelmesine neden olmuştur.
D
Azalan geri ödeme tutarlı mortgage kredileri bir diğer mortgage kredi türüdür.
E
Artan geri ödeme tutarlı mortgage kredilerinde ise geri ödeme tutarı vadeye bağlı olarak zaman içerisinde artış göstermektedir.
Soru 10

Taksitli ihtiyaç kredileri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bireyin aylık gelirinin % 80’ine kadar kredi kullandırılmaktadır.
B
Kredi kullanan bireye kredi kuruluşu tarafından en az 100000 TL karşılığı hayat sigortası kullandırılmaktadır.
C
Şahsi taahhütname, kefalet, birinci dereceden gayrimenkul ipoteği ve nakit ya da mevduat ipoteği ile kullandırılmaktadır.
D
Kredi kuruluşları her kredi işlemi için sabit dosya ve haberleşme masrafı almaktadır.
E
Kredi inceleme işlemi taksitli ihtiyaç kredisi kullanımında kredi kuruluşlarının isteğine bağlı olarak yapılmaktadır.
Soru 11

Teminat mektuplarında bankaların yurt içinde ve yurt dışında, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi benzer konularda, lehine mektup tanzim ederek kefil oldukları kişiye ne ad verilir?

A
Kontrgaranti
B
muhatap
C
Keşideci
D
Üçüncü taraf
E
Lehtar
Soru 12

Banka, gayrinakdi kredilerde girdiği riske karşılık aşağıdaki gelir kazandırıcı işlemlerinden hangisini talep etmektedir?

A
Faiz
B
Ücret
C
Rant
D
Komisyon
E
Kâr
Soru 13

Bir bankanın para ödemesi yapmadan müşterisine belli bir süre için satın alma gücü sağladığı kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketici kredileri
B
işletme kredileri
C
Nakdi krediler
D
Gayrinakdi krediler
E
Ticari Krediler
Soru 14

Akreditif ilişkisinde, akreditif şartlarına göre lehtara akreditifi teyit eden ve akreditif şartlarına uygun vesaikin ibraz edilmesi halinde, akreditif bedelini ödemeyi veya poliçeyi kabul edeceğini taahhüt eden taraf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teyit Bankası
B
Akreditif amiri
C
İhbar Bankası
D
Rambursman
E
Akreditif Bankası
Soru 15

Vadesi henüz gelmemiş kredilerin erken istenmesine ne ad verilir?

A
Müteselsil
B
Muaccel
C
Memzuc
D
Riziko
E
Temerrüt
Soru 16

Bir kredinin tahsil imkânı sınırlı kredi olarak kabul edilmesi için, borçlunun anapara ya da faiz ödemesinin en az kaç gün gecikmesi gerekmektedir?

A
30
B
60
C
90
D
120
E
365
Soru 17

Sorunlu kredilerin çözümünde en mantıklı ve sağlıklı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanuni takip
B
Tasfiye
C
Kredinin yeniden yapılandırılması
D
Mevcut ilişkinin devam ettirilmesi
E
Yakın izleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kredi risk analizinde kullanılan en önemli finansal araçlardan biridir?

A
Gazeteler
B
Mali Tahlil
C
Muhtelif Alacaklar
D
Yönetim sistemleri
E
Arkadaş Görüşleri
Soru 19

Ekonominin ve bankanın yaşadığı olağanüstü durumlarda bankanın karşı karşıya kalabileceği zarar büyüklüğünü önceden ölçebilme ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piyasa
B
Basel I
C
Temerrüt
D
Risk yönetimi
E
Kur riski
Soru 20

Bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama getirmesi ya da talebi tamamen reddetmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali Tahlil
B
Kredi tayınlaması
C
Risk
D
Temerrüt
E
aktif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x