Bankalarda Kredi Yönetimi 2012-2013 Vize Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A
Fon arz ve talep edenleri buluşturmak
B
Finansal riski dağıtmak
C
Finansal rekabeti sağlamak
D
Likiditeyi sağlamak
E
Finansal bilgiyi temin etmek
Soru 2

Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları duruma ne ad verilir?

A
Asimetrik Bilgi
B
Çapraz bilgi
C
Simetrik bilgi
D
Doğru bilgi
E
Üssel bilgi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi gayri-nakdi kredilere örnek olarak gösterilebilir?

A
Finansal kiralama
B
Lombard kredisi
C
Faktoring
D
Kefalet kredisi
E
Sabit vadeli para ödüncü
Soru 4

Fon arz ve talep edenlerin fon transferini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştirebildikleri finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı finansman
B
Alternatif finansman
C
Doğrudan finansman
D
Oto finansman
E
İç finansman
Soru 5

Yeni ihraç edilen bir menkul kıymetin alıcısıyla ilk defa buluştuğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türev piyasa
B
Birincil piyasa
C
Nakit piyasa
D
İkincil piyasa
E
Müzayede piyasası
Soru 6

Kredilerin geri dönüşü için gerekli tedbirlerin ve kredi türlerine uygun teminatların alınması, teminatların noksansız tesis edilmesi gibi hususları kapsayan kredi kullandırım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akışkanlık
B
Riske girmeme
C
Yan risklerden kaçınma
D
Güvenlik
E
Teminat almadan riske girmeme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şahsi teminatlı kredi türüne örnektir?

A
Hisse senedi
B
Ticari işletme rehini
C
Kambiyo senetleri rehini
D
Taşınmaz ipoteği karşılığı kredi
E
Kefalet karşılığı kredi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi firmalarda sorunlu kredilerin göstergelerinden biri değildir?

A
Kısa süreli borç kullanımının hızla artması
B
Alacak devir hızının düşmesi
C
Limite yakın kredi kullanımının sabitleşmesi
D
Stokların hızla azalması
E
Kullanılan kredide hareketsizlik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, banka dışı kaynaklardan kullandırılan kredilere örnek olarak gösterilebilir?

A
Nakit kredi
B
Eximbank kredisi
C
Şahsi kredi
D
Teminatsız kredi
E
Münakale Kredisi
Soru 10

Müşteri tarafından kredi başvurusunun yapılmasıyla başlayan, kredi kullandırma, kredinin anaparası ile tüm masraflarının ödenmesi ve ilişkinin tasfiye edilmesiyle sona eren sürece ne ad verilir?

A
Görüşme süreci
B
Teminatlandırma süreci
C
Temerrüt süreci
D
Kredilendirme süreci
E
Değerlendirme süreci
Soru 11

Kredi talep edenin ticari ilişki içerisinde bulunduğu firmalardan, aynı sektördeki diğer firmalardan, komşularından ve çalışanlardan firmanın moralitesi hakkında bilgi toplanmasına ne ad verilir?

A
Gizli istihbarat
B
Piyasa istihbaratı
C
Mali istihbarat
D
Resmî istihbarat
E
Yarı resmî istihbarat
Soru 12

Tüm bankalar nezdinde firmalara açılan ve kullandırılan kredilerin izlenebildiği Merkez Bankası tarafından hazırlanan liste aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memzuç listesi
B
Protestolu senetler listesi
C
Karşılıksız çekler listesi
D
Negatif nitelikli krediler listesi
E
Kara liste
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ön inceleme aşamasında tespit edilebilecek ve kredinin reddedilmesini gerektirecek nedenlerden biridir?

A
Kredi talep edenin öz kaynaklarının yetersiz olması
B
Kredi talep edenin sürekli olarak zarar etmesi
C
Kredi talep edenin aşırı borçlu olması
D
Kredi talep edenin likidite durumunun krediyi geri ödemeye uygun olmaması
E
Kredi talep edenin borçlanma ehliyetine sahip olmaması
Soru 14

Yıllık enflasyon oranının %8 olduğu bir ortamda, %12 nominal faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bir bankanın yıllık reel getiri oranı yüzde kaç olur?

A
1,5
B
3,7
C
4
D
4,2
E
5
Soru 15

Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâlinde sunulmasına ne ad verilir?

A
Aktarma
B
Arındırma
C
Düzeltme
D
Makyajlama
E
Konsolidasyon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir markanın isim hakkının kullanılarak o ürün ya da hizmetin dağıtılmasına yönelik verilen taksitli ticari kredi türüdür?

A
Franchising
B
Patent
C
Dağıtım
D
Leasing
E
iştira kredisi
Soru 17

Eximbank kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kredinin vadesi, faiz oranı, kredilendirme oranı herkes için sabittir.
B
Kredinin döviz cinsi kredi isteyenler tarafından belirlenir.
C
Ticari bankalar doğabilecek riskleri üstlenmezler.
D
İhracata dönük üretim finansman kredisi mutlaka ticari bankalar aracılığıyla kullandırılır.
E
Firmalar bu kredi için başvuruyu aracı ticari bankaya yaparlar.
Soru 18

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?

A
İhracat kredileri
B
İhtisas kredileri
C
Kabul Kredileri
D
Fon kaynaklı krediler
E
Kıymetli maden kredileri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi verebilmeleri için kullandıkları yabancı kaynaklardan biri değildir?

A
Rezervler
B
Mevduatlar
C
Tahvil ihracı ile sağlanan fonlar
D
Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E
T.C. Merkez Bankası’ndan alınan reeskont kredileri
Soru 20

Firmanın elinde atıl para zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan ve vadesi 12 ile 18 ay arasında değişen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçlu cari hesap kredisi
B
Franchising kredisi
C
Spot kredi
D
Ticari kredili mevduat
E
Sendikasyon kredisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x