Bankalarda Kredi Yönetimi 2014-2015 Final Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kredilerin firmaya sermaye olarak verilmemesi, kredi dönüşlerinin kısa vadelerde sağlanması ve taşınmaz malların satın alınmasında kısa vadeli kredi kullandırılmaması aşağıdaki kredi kullandırım ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?

A
Emniyet ilkesi
B
Verimlilik ilkesi
C
Dağılımın uygunluk ilkesi
D
Temdit ilkesi
E
Akışkanlık ilkesi
Soru 2

Bir işletmenin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi kaçıncı piyasa işlemidir?

A
İkincil piyasa
B
Birincil piyasa
C
Üçüncül piyasa
D
Dördüncül piyasa
E
Beşincil piyasa
Soru 3

Akreditifin lehdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İthalatçı
B
İhracatçının bankası
C
ithalatçının bankası
D
Muhabir banka
E
ihracatçı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bankanın, müşterisinin diğer bankalarla ilgili işlemlerinden elde ettiği; sorunlu kredi ihtimaline dair bazı erken uyarı sinyalleri veren faktörlerden biri değildir?

A
Teminat senetlerinin temdit edilmesi
B
Firmanın iş konusundaki değişmeler
C
Önemli boyutlarda kısa vadeli kredi kullanımı
D
Kredi taleplerindeki miktar artışları
E
Kredi taleplerinin sıklaşması
Soru 5

Bilanço denkliğini bozmaksızın aktif ya da pasifte yer alan bir kalemden düşülen değerin diğer bir kaleme eklenmesine ne ad verilir?

A
Arındırma
B
Konsolidasyon
C
Birleştirme
D
Ayıklama
E
Aktarma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kredi kartlarının sağladığı faydalar arasında yer almaz?

A
Bireylere taksitli satış ve promosyon imkanı sağlar.
B
Bankaların müşteri portföyünü artırır.
C
Düşük faiz oranlarına sahip olması bireylere avantaj sağlar.
D
Üye işyerlerine satışları artırma imkanı tanır.
E
Üye işyerlerini hesap hatası ya da sahte para riskinden korur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap şeklinde işleyen kredilerde faiz devrelerinden biri değildir?

A
31 Mart
B
31 Mayıs
C
30 Haziran
D
30 Eylül
E
31 Aralık
Soru 8

Bankaların, tahsili şüpheli krediler için ayırması gereken özel karşılık oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

A
10
B
20
C
30
D
50
E
100
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kredi yönetiminde yapılan hatalardan biri değildir?

A
Yetersiz finansal analiz yapılması
B
Sektörel gelişmelerin dikkate alınmaması
C
Yüksek teminat alınması
D
Kredinin geri ödeme şeklinin belirli olmaması
E
Belirlenen kredi limitinin aşılması
Soru 10

Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin bireysel kredi verme yetkisi yoktur?

A
Aracı kurumlar
B
Bankalar
C
Tüketici Finansman Şirketleri
D
Tasarruf ve kredi kurumları
E
Taksitli satış finansman şirketleri
Soru 11

Bankanın müşterisinin talimatı üzerine; üçüncü bir kişiye, belirli bir süre içinde belirli dokümanları kendisine iletmesi halinde, tespit edilen para birimi üzerinden belirli bir tutarın ödenmesinin taahhüt edilmesine ne ad verilir?

A
Teminat mektubu
B
Akreditif
C
Referans mektubu
D
Niyet mektubu
E
Kontrgaranti
Soru 12

Uzun vadeli fon arz ve talebinin buluştuğu piyasalara ne ad verilir?

A
Sermaye Piyasası
B
Para piyasası
C
Vadeli piyasa
D
Türev piyasa
E
Tezgâhüstü piyasa
Soru 13

İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirlerle, aynı dönemde katlandığı tüm maliyet ve giderleri tasnifli bir şekilde sunan ve bunun sonucunda işletmenin elde ettiği net dönem kârını ya da zararını gösteren mali tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço
B
Kâr dağıtım tablosu
C
Gelir tablosu
D
Öz kaynak değişim tablosu
E
Nakit Akış Tablosu
Soru 14

I. Eximbank kredileri II. İhracat kredileri III. Teminat mektupları IV. Referans mektupları V. Niyet mektupları Yukarıdakilerden hangileri gayrinakdi kredi değildir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 15

Rotatif kredilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1 yıla kadar vadeli kullanılabilir.
B
Faiz tahakkukları 3 aylık dönem sonlarında yapılır.
C
Faiz oranları, ticari kredi genel faiz oranına göre daha düşüktür.
D
Faiz oranı sabittir.
E
Faiz oranları, spot faiz oranlarına göre daha yüksektir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bireysel kredi talebinin artmasına yol açar?

A
Kredi maliyetlerinin yükselmesi
B
Daraltıcı para politikası
C
Tüketici güven endeksinin düşmesi
D
Harcanabilir kişisel gelirdeki düşüş
E
Kredi faizlerinden alınan vergilerin yükselmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri stratejilerden biri değildir?

A
Kredi çeşitlendirmesi yapmak
B
Yabancı para cinsinden kredi kullandırmamak
C
Kredi - risk analizi yapmak
D
Teminat istemek
E
Müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak
Soru 18

Kişinin, kaç adet, tutar ve sıklıkta kredi/kredi kartı kullandığı bilgisinin elde edildiği kredi talebi değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derecelendirme
B
istihbarat
C
Mali Tahlil
D
Karşılıksız çek
E
Skorlama - Puanlama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bankaların maruz kaldığı finansal risklerden biri değildir?

A
Faiz oranı riski
B
Kur riski
C
Doğal afet riski
D
Ülke Riski
E
Likidite Riski
Soru 20

Anapara ve faiz ödemelerinde sorun olmayan, ancak olumsuz gelişme gözlemlenmesi ya da tahmin edilmesi durumu söz konusu krediler hangi grupta yer almaktadır?

A
Standart nitelikli krediler
B
Tahsil imkanı sınırlı krediler
C
Tahsili şüpheli krediler
D
Yakın izlemedeki krediler
E
Zarar niteliğindeki krediler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x