Bankalarda Kredi Yönetimi 2014-2015 Vize Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların kredi kullandığı uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A
Avrupa Yatırım Bankası (EIB)
B
Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
C
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)
D
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
E
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Soru 2

Yıllık enflasyon oranının %8 olduğu bir ortamda, %12 nominal faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bir bankanın yıllık reel getiri oranı yüzde kaç olur?

A
1,5
B
3,7
C
4
D
4,2
E
5
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi verebilmeleri için kullandıkları yabancı kaynaklardan biri değildir?

A
Mevduatlar
B
Rezervler
C
Tahvil ihracı ile sağlanan fonlar
D
Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E
T.C. Merkez Bankası’ndan alınan reeskont kredileri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi firmalarda sorunlu kredilerin göstergelerinden biri değildir?

A
Kısa süreli borç kullanımının hızla artması
B
Alacak devir hızının düşmesi
C
Stokların hızla azalması
D
Limite yakın kredi kullanımının sabitleşmesi
E
Kullanılan kredide hareketsizlik
Soru 5

Üye mali kurumlar arasında, bireysel kredi ve kredi kartı müşterilerine ait tüm bilgilerin gönüllü olarak paylaşılmasını sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kredi Kayıt Bürosu
B
Merkez Bankası
C
Kamu ihale Kurumu
D
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
E
Türkiye Bankalar Birliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bankalarda istihbarat işlemleri gerçekleştirilirken uyulması gereken ilkelerden biridir?

A
Akışkanlık
B
Tarafsızlık
C
Kapasite
D
Riske girmeme
E
Temdit-Tecdit
Soru 7

Müşteri tarafından kredi başvurusunun yapılmasıyla başlayan, kredi kullandırma, kredinin anaparası ile tüm masraflarının ödenmesi ve ilişkinin tasfiye edilmesiyle sona eren sürece ne ad verilir?

A
Görüşme süreci
B
Teminatlandırma süreci
C
Kredilendirme süreci
D
Temerrüt süreci
E
Değerlendirme süreci
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi banka dışı kaynaklardan kullandırılan kredilerden biridir?

A
Nakit kredi
B
Şahsi kredi
C
Teminatsız kredi
D
Eximbank kredisi
E
Münakale Kredisi
Soru 9

İşletmelere, bina ve tesislerin yapımı ile sabit kıymetlerin finansmanı amacıyla açılan orta ve uzun vadeli kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım kredileri
B
işletme kredileri
C
Yapı kredileri
D
Özel krediler
E
Donatım kredileri
Soru 10

İhracatçıları, imalatçı ihracatçıları ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaları desteklemek amacıyla ihracat kredileri veren kamu bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış ticaret bankası
B
Eximbank
C
Ziraat Bankası
D
Halkbank
E
Vakıfbank
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası’nın temel yetkilerinden biri değildir?

A
Para politikasını uygulamak
B
Bankalara kredi vermek
C
Para politikası araçlarını belirlemek
D
Bireysel finansman desteği sağlamak
E
Faiz oranlarını belirlemek
Soru 12

Kredi tahsisi banka genel müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kredilere ne ad verilir?

A
Eximbank kredisi
B
Gayrinakdi kredi
C
Şube Yetkisinde Kredi
D
Münakale Kredisi
E
Otorize Kredi
Soru 13

Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların; mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâline getirmelerine ne ad verilir?

A
Aktarma
B
Arındırma
C
Konsolidasyon
D
Düzeltme
E
Makyajlama
Soru 14

Yeni ihraç edilen bir menkul kıymetin alıcısıyla ilk defa buluştuğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türev piyasa
B
Nakit piyasa
C
İkincil piyasa
D
Birincil piyasa
E
Müzayede piyasası
Soru 15

Eximbank kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kredinin vadesi, faiz oranı, kredilendirme oranını aracı banka belirler.
B
Kredinin döviz cinsi kredi isteyenler tarafından belirlenir.
C
Ticari bankalar doğabilecek riskleri üstlenmezler.
D
İhracata dönük üretim finansman kredisi mutlaka Merkez Bankası aracılığıyla kullandırılır.
E
Firmalar bu kredi için başvurularını aracı ticari bankaya yaparlar.
Soru 16

Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları duruma ne ad verilir?

A
Asimetrik Bilgi
B
Çapraz bilgi
C
Doğru bilgi
D
Simetrik bilgi
E
Üssel bilgi
Soru 17

Kredi talep edenin borcunu geri ödeme konusundaki niyetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karakter
B
Kapasite
C
Kapital
D
Kefalet
E
Koşullar
Soru 18

Vadesi bir yıldan az olan kısa vadeli borç senetlerinin alınıp-satıldığı piyasalara ne ad verilir?

A
Türev piyasa
B
Nakit piyasa
C
Para piyasası
D
Sermaye Piyasası
E
Müzayede piyasası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A
Finansal rekabeti sağlamak
B
Fon arz ve talep edenleri buluşturmak
C
Finansal riski dağıtmak
D
Likiditeyi sağlamak
E
Finansal bilgiyi temin etmek
Soru 20

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?

A
İhracat kredileri
B
İhtisas kredileri
C
Fon kaynaklı krediler
D
Kıymetli maden kredileri
E
Kabul Kredileri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x