Bankalarda Kredi Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sorunlu kredilerle ilgili erken uyarı göstergelerinden biri değildir?

A
Kullanılan kredide hareketsizlik
B
Firmanın iştiraklerini ve maddi duran varlıklarını satısı
C
Kredilerin taksitli krediye çevrilme isteği
D
Personel devir hızının artması
E
Finansman giderlerinin satışlara oranının düşmesi
Soru 2

Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu finansal işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dağıtılmış bilgi
B
Yarı-etkin bilgi
C
Simetrik bilgi
D
Eşit bilgi
E
Etkili bilgi
Soru 3

Bankalarda kredilendirme süreci aşağıdakilerin hangisi ile başlar?

A
Müşterinin tespiti
B
Müşterinin kredi talebi
C
Ön görüşme
D
Kredi tahsisi
E
Derecelendirme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi daha önce ilk kez alıcısıyla buluşan bir menkul kıymetin, bu kez söz konusu ilk alıcı tarafından başka bir aktöre satıldığı piyasalara verilen addır?

A
İkincil piyasa
B
Birincil piyasa
C
Tezgâh üstü piyasa
D
Üçüncül piyasa
E
Dördüncül piyasa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nakdi kredilerden biri değildir?

A
Senet karşılığı kredi
B
iştira kredisi
C
Kabul kredisi
D
iskonto kredisi
E
Borçlu cari hesap
Soru 6

Finansal bir kurum tarafından, ismi geçen lehtara, belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında, gene belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenlenmiş belgeye ne ad verilir?

A
Teminat mektubu kredisi
B
Gayri-nakdi krediler
C
Kefalet kredisi
D
Akreditif Kredisi
E
Ciro kredisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımcının sahip olduğu varlıkların toplamını ifade eder?

A
Portföy
B
Opsiyon
C
Kot
D
Endeks
E
Swap
Soru 8

Sahip olunan varlığın, diğer malları ya da hizmetleri satın almak için paraya dönüştürülebilme kolaylığına ne ad verilir?

A
Finansal istikrar
B
Finansal sürdürülebilirlik
C
Çeşitlendirme
D
Likidite
E
Volatilite
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kredi kullandırma ilkelerinden biri değildir?

A
Verimlilik
B
Dağılımın uygunluğu
C
Emniyet
D
Akışkanlık
E
Eşitlik
Soru 10

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nda; bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler nasıl adlandırılmaktadır?

A
Şüpheli kredi
B
Riskli kredi
C
Büyük kredi
D
Açık kredi
E
Temerrüt kredisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Eximbank’ın kullandırdığı kısa vadeli ihracat kredilerinden biri değildir?

A
ihracata hazırlık kredisi
B
İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi
C
Sevk öncesi ihracat kredisi
D
Kur riskinden korunma kredisi
E
Dış ticaret şirketleri kredisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi taksitli kredilerin geri ödeme çeşitlerinden biri değildir?

A
Periyodik ara ödemeli
B
Değişken ara ödemeli
C
Eşit taksitli
D
Belirli dönem ödemesiz
E
Sabit getirili
Soru 13

Kullandırılan kredilerin anapara ve faizlerinin geri ödenememesi ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke Riski
B
İş riski
C
Ekonomik risk
D
Sistemik risk
E
Kredi riski
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kredilendirmede kredi riskini azaltarak doğru kredi kararını vermek amacı ile uygulanan kredilendirme ilkeleri arasında yer almaz?

A
Devir Hızı
B
Sermaye
C
Karakter
D
Kapasite
E
Kefalet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kredi taleplerinin değerlendirilmesinde gerçekleştirilen mali tahlil kapsamında incelenen faktörlerden biri değildir?

A
Firmanın likiditesi
B
Firmanın sosyal sorumluluk projeleri
C
Firmanın mali durumu
D
Firmanın karlılığı
E
Firmanın risk durumu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ticari ve kurumsal krediler için istenen belgelerden biri değildir?

A
Şirket ana sözleşmesi
B
Taşınmaz dökümleri
C
Büyük defter
D
Mali tablolar
E
Faaliyet raporu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi taksitli ticari kredi çeşitlerinden biri değildir?

A
Tarım Kredisi
B
Ticari Taksi Kredisi
C
Yurt Dışı Fuar Kredisi
D
Filo Kredisi
E
Ticari arsa kredisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kredilerle ilgili olarak güvence açısından yapılan sınıflandırma sonucu elde edilen sınıflardan biridir?

A
Teminatsız krediler
B
Donatım kredileri
C
Orta vadeli krediler
D
Otorize krediler
E
Gayrinakdi krediler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kredi taleplerinin değerlendirilmesinde gerçekleştirilen istihbarat ilkelerinden biri değildir?

A
Süreklilik
B
Açıklık
C
Doğruluk
D
Gizlilik
E
Tarafsızlık
Soru 20

Vadesi bir gün olan ve aynı gün sonunda kapatılması gereken kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türev kredi
B
Spot kredi
C
Gün içi kredi
D
Provizyon kredisi
E
Teminatlı kredi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x