Bankalarda Kredi Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Bankalarda Kredi Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kredi değerliliği “çok iyi” olan bir kredi için, teminatın krediyi karşılama oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

A
100
B
95
C
90
D
85
E
75
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bankaların maruz kaldığı temel risklerden biri değildir?

A
Likidite riski
B
Transfer riski
C
Ülke riski
D
Operasyonel risk
E
Hükümranlık riski
Soru 3

Bir kredinin sorunlu hale gelmesinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi krediyi kullanan firma için dışsal bir faktördür?

A
Finansal sorunlar
B
Yönetsel faktörler
C
Bilgisizlik
D
Teknolojik etki
E
Üretimle ilgili faktörler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kredi kartı sisteminin taraflarından biri değildir?

A
Kart sahibi
B
Kredi kartı organizasyon şirketi
C
Elektronik kart kullanıcısı
D
Üye işyeri
E
Kart çıkaran kredi kuruluşu
Soru 5

Prefinansman kredileri istisnalar hariç azami kaç aylık kullanılabilir?

A
6
B
12
C
18
D
24
E
36
Soru 6

Bankaların kredibilitesi yüksek firmalara kullandırdığı, sıfır faizli, çek-senet, vergi bedellerinin ödenmesi için kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cari hesap kredisi
B
Franchising kredisi
C
Ticari kredi kartı
D
Spot kredi
E
Gün içi kredi
Soru 7

Basel II de öngörülen bankaların sermaye yeterlilik oranı en az yüzde kaç olmalıdır?

A
5
B
8
C
10
D
12
E
20
Soru 8

Taşınmaz malların satın alınmasında kısa vadeli kredilerin kullandırılmaması, aşağıdaki kredi kullandırma ilkelerinin hangisi ile bağdaştırılabilir?

A
Dağılımın uygunluğu
B
Akışkanlık
C
Yan risklerden kaçınma
D
Emniyet
E
Verimlilik
Soru 9

Bireysel kredi arz ve talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kredi piyasasında rekabet arttıkça bireysel kredi talebinin artması beklenir.
B
Daraltıcı bir para politikası ile bireysel kredi arzının azalması beklenir.
C
Tüketici güven endeksi yükseldikçe bireysel kredi talebinin artması beklenir.
D
Kişisel gelirin harcanabilir kısmı arttıkça bireysel kredi talebinin azalması beklenir.
E
Bankalar için kredi kullandırmanın fırsat maliyeti, mevduat faizi arttıkça artması beklenir.
Soru 10

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre, bir kredinin tamamen zafiyete uğramış “zarar niteliğindeki kredi” sayılması için, anapara ya da faizin en az kaç yıl gecikmesi gerekir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

Akreditif işleminde, akreditifi açtıran, akreditif talimatını veren alıcı ya da ithalatçı konumundaki gerçek veya tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Amir banka
B
Amir kreditör
C
Akreditif keşidecisi
D
Akreditif lehtarı
E
Akreditif amiri
Soru 12

Kredi değerliliğinin tespiti amacıyla, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit etmek için yapılan değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerine ne ad verilir?

A
Denetleme
B
Tayınlama
C
Kontrol
D
Derecelendirme
E
Endeksleme
Soru 13

Türkiye’de ikinci el taşıt kredileri için, kredi kuruluşları tarafından kullandırılacak azami kredi, başvuruda ibraz edilen fatura bedelinin % kaçı kadardır?

A
75
B
60
C
55
D
50
E
45
Soru 14

Bankaların keşideci olarak belirli bir kişi emrine, diğer bir kişiye verdikleri ve aval şerhi koyarak ödeme yetkisini kapsayan kıymetli evrağa ne ad verilir?

A
Poliçe
B
Hisse senedi
C
Akreditif
D
Çek
E
Seküritizasyon
Soru 15

Aşağıdaki sorunlu kredilerde erken uyarı sinyallerinden hangisi öncelikle finansmanla ilgili sinyallerden biridir?

A
Çalışanlarla ilgili problemlerin artması
B
Üretim planının uygulanamaması
C
Firma mülkiyetindeki değişim
D
Öz kaynakların yetersizliği
E
Önemli bir dağıtım kanalının kaybı
Soru 16

Konut kredilerinin “mortgage” olarak adlandırılması için gereken şart aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kredi kuruluşlarının kullandırdıkları kredinin %80’ini nakde dönüştürmesidir.
B
Geri ödenmeyen kredi miktarının %10’u geçmemesidir.
C
Kredi kuruluşları tarafından birincil piyasalarda menkul kıymet ihraç edilmesidir.
D
Teminat için ipotek edilen varlığın değerinin, kredinin en fazla beş katı olmasıdır.
E
ikincil piyasalar aracılığıyla sermaye piyasalarından fonlama yapılmasıdır.
Soru 17

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, kredi talebi olan ve mali tablolarını makyajlamak isteyen bir firmanın başvuracağı yöntemlerden biri değildir?

A
Varlıkları olduğundan fazla göstermek
B
Değerleri düşmüş varlıklar için karşılık ayırmamak
C
Faturasız alış ve/veya satış işlemi yapmak
D
Aktifleştirilmesi gereken bir harcamayı gider olarak yazmak
E
Bazı borçları mali tablolara yansıtmamak
Soru 18

İhracatçının, sözleşme konusu malların depolandığını gösteren belgelerin muhabir bankaya ibrazı şartı ile sözleşmede tespit edilmiş olan belli bir miktarı avans olarak alabildiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyah kayıtlı
B
Beyaz kayıtlı
C
Yeşil kayıtlı
D
Mavi kayıtlı
E
Sarı kayıtlı
Soru 19

Finansal sistemde herhangi çeşit bir kredi, krediyi talep eden taraf için nasıl bir nitelik göstermektedir?

A
Fon kullanımı
B
Öz kaynak
C
Yükümlülük
D
Varlık
E
Nakit çıkışı
Soru 20

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre, zarar niteliğindeki krediler için ayrılması gereken özel karşılık yüzde kaçtır?

A
100
B
90
C
80
D
75
E
50
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x