Besin Güvenliği ve Hijyen 2017-2018 Vize Sınavı

Besin Güvenliği ve Hijyen 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi NH3, NH4, H2S, NO3, S ve H gibi maddeleri elektron vericisi olarak kullanan mikroorganizma grubudur?

A
Fototrof
B
Organotrof
C
Kemotrof
D
Heterotrof
E
Litotrof
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi üretim sırasında tehlikelerin kontrol altına alınabileceği uygulamalardan biri değildir?

A
Dezenfeksiyon
B
Asitlendirme
C
işleme
D
Yetiştirme
E
Depolama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi besin güvenliğinin sağlanmasında kullanılmaz?

A
Nötralleştirme
B
Kurutma
C
Sterilizasyon
D
Buharlaştırma
E
Dondurma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi temiz su ile yıkanmamış meyve ve sebzeler aracılığıyla insanlara kist formunda bulaşan parazit cinsidir?

A
Candida
B
Aspergillus
C
Giardia
D
Cladosporium
E
Mucor
Soru 5

Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot hücrelerde bulunmayıp, yalnızca ökaryot hücrelerde yer alır?

A
Nükleus
B
Nükleik asit
C
Ribozom
D
Endospor
E
Hücre duvarı
Soru 6

Lactobacillus bu/garicus (rod shaped) ve Streptococcus thermophilus (spherical) kültürünün laktozu, laktik asite dönüştürmesiyle oluşan fermente süt ürününe ne ad verilir?

A
Soda
B
Gazoz
C
Kola
D
Meyva suyu
E
Yoğurt
Soru 7

Dengeli beslenmede günlük enerjinin yaklaşık yüzde kaçı proteinlerden oluşur?

A
2-4
B
5-7
C
8-9
D
10-15
E
16-20
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi genellikle küre veya oval biçiminde olup, tek hücreli ve tomurcuklanarak üreyen mayaların dâhil olduğu taksonomik sınıftır?

A
Oomycetes
B
Deuteromycetes
C
Zygomycetes
D
Ascomycetes
E
Basidiomycetes
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel alerjen kaynağı değildir?

A
Çavdar
B
Çayır otu
C
Yulaf
D
Akrep
E
Isırgan otu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların gelişiminde gerekli olan mikrobesin maddelerindendir?

A
Sodyum
B
Fosfor
C
Çinko
D
Azot
E
Magnezyum
Soru 11

Aşağıdaki virüslerden hangisi ağırlıklı olarak su ve süt aracılığıyla yayılır?

A
Poliovirüs
B
Norovirüs
C
Zona
D
Hepatit
E
H1N1
Soru 12

Mikrobiyal popülasyonların kontrol altına alınmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A
Kimyasal sterilizasyon
B
inkübasyon
C
Süzme
D
Isı uygulaması
E
Radyasyon
Soru 13

Aşağıdaki bakterilerden hangisi ekmek hamuru besin kalitesini olumsuz etkiler?

A
Pseudomonas putrefaciens
B
Aspergillus sp.
C
Saccharomyces cerevisiae
D
Byssochlamys sp.
E
Bacillus sp.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yüzeydeki mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Hızlı test kitleri
B
Swab
C
Kontakt plate
D
Ağar şırınga
E
ince tabaka
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran veya taşıyan böcek, omurgalı ya da omurgasız canlı olarak tanımlanır?

A
Patojen
B
Vektör
C
Konak
D
Parazit
E
Mikrop
Soru 16

I. Ürünlerin sağlık ve güvenlik garantisinin olması
II.Ürünün daha ucuza pazarlamasında etkili olması
III.iş gücü kayıplarının önlenerek üretim miktarının artması
Yukarıdakilerden hangileri hijyen ve sanitasyon uygulamalarının yararları arasındadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Rodentisid aşağıda verilen hangi tür zararlının öldürülmesinde kullanılır?

A
Böcek
B
Yabani ot
C
Kemirgen
D
Akar
E
Bakteri
Soru 18

Koliform grubu bakterileri tespit etmek için hangi besiyeri kullanılır?

A
Violet red bile ağar
B
Yeast ekstrakt ağar
C
Plate count ağar
D
Nutrient ağar
E
Malt ekstrakt ağar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinlerin karakteristik özelliklerinden biridir?

A
Liposakkarit yapıdadır.
B
Maya zehiri olarak salgılanır.
C
En zehirli hücre dışı maddelerdendir.
D
Peptidoglukan yapısındadır.
E
Basınca dayanaklıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi saprofitik mikroorganizmalar için doğrudur?

A
Antimikrobiyal olması
B
Çürükçül olması
C
Pirojen olması
D
Mutajen olması
E
Antifungal olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x