Bilgi Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı

Bilgi Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın doğaya müdahale etme ve ona egemen olma yönünde kullandığı ilk temel teknolojik paradigmadır?

A
Bilimsel Paradigma
B
El Teknolojisi
C
Mekanik Teknoloji
D
NeWtongil Paradigma
E
Kuantum Paradigması
Soru 2

Ağ’a dayalı bilgi toplumunun merkezi sektörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Multimedya
B
Mikro biyoloji
C
Ulaşım
D
Nano teknoloji
E
Mikro elektronik
Soru 3

Kurumların bilgi merkezli olmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Daha çok gelir kazanmalarına
B
Dikey örgütlenmelerine
C
Giderek insan, sosyal ağ ve kültür merkezli örgütlenmelerine
D
Kişi egemenliğine
E
Hiyerarşik yapılanmalarına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünün unsurlarından biri değildir?

A
Kültürel alan
B
Teknolojik alan
C
Ekonomik alan
D
Doğal alan
E
Sosyal alan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İyonya Uygarlık tarihinde mitolojik düşünceden akli düşünceye geçişi ve insanın kendi aklı ile doğanın işleyişini açıklama ve anlama girişimi olarak tanımlanır?

A
Aspendos
B
Zeos
C
Teos
D
Mitos
E
Logos
Soru 6

“Günümüzde bilgi üretimi kişisel olmaktan çok bilgi ekiplerinin işidir. Yenilikçi bilgi ekibinin oluşması, örtük bilgilerin paylaşılması ile devreye girer; belli bir süreç içinde yüz yüze etkileşim içinde şekillenerek kendi ortak dil, norm ve değerler sistemi; yani grup kültürünü oluşturur. Böylesi bir ekip ya da topluluk; tasarlanmış ekipler olmaktan çok kendi kendine organize olur ve kendileri için ortak platform oluşturarak yapılanırlar.”
Yukarıdaki pragrafta tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sermaye olarak, bilgi üretici ekip
B
Etkin iletişim
C
Bilgi yönetiminin kısıtları
D
Organizasyonel kısıtlar
E
Tasarlanmış ekip
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilginin tanımları arasında yer almaz?

A
Okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda edinilen ya da öğrenilenlerin bütünü
B
Bir şey ve kimse hakkında edinilen bilgi ya da yapılan açıklama
C
Değer yaratmak üzere organize olmuş sistematik olmayan enformasyon
D
Düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşünsel ürün
E
Belirli bir alanda öğrenilenlerin tümü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ikinci bilimsel devrim olarak tanımlanan Kuantum Paradigmasının yolunu açan bilim insanıdır?

A
Spinoza
B
Leibniz
C
Einstein
D
Dercartes
E
Newton
Soru 9

Bilgi ve iletişim teknolojisi üreten sektörlerde, toplam faktör verimliliğinin büyümesi, bu sektördeki ürünlerin fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratır?

A
Fiyatları etkilemez
B
Fiyatları düşürür
C
Fiyatları önce artırır, sonra düşürür.
D
Fiyatları sabitler
E
Fiyatları artırır
Soru 10

Ükelerin ekonomik refahı yakalamada ve rekabet gücünü artırmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kaldıraç gücünden yararlanma kapasitelerini ölçen endeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi ekonomisi endeksi
B
Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi
C
BİT gelişme endeksi
D
Ağa hazırlık endeksi
E
Bilgi endeksi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda yaşanabilecek olumsuzluklar arasında yer almaz?

A
Vahşi kapitalizm
B
Rekabet baskısı sonucu oluşabilecek deregülasyonlar
C
Ülkelerin bilgiye dayalı çatışmacı zıt kutuplar oluşturması
D
Hızlı yeniliklerle gelen risk iştahındaki artış
E
Küresel düzensizlik
Soru 12

Bilgi üretimini destekleyici özene sahip ve karşılıklı güven veren ortama ne ad verilir?

A
Kaizen
B
Örtük bilgi
C
Ba
D
Bilgi vizyonu
E
Açık bilgi
Soru 13

Aşağıdaki mesleklerden hangisi Fritz Machlup tarafından bilgi sektörünün istihdam payı hesaplanırken dikkate alınmamıştır?

A
Mesleki ve teknik personel
B
Sanayi personeli
C
Müteşebbis, direktör, üst kademe yöneticileri
D
Satış personeli
E
Büro personeli
Soru 14

Bilgi oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülke vatandaşlarının zevk ve tercihleri bilgi oranı üzerinde etkili olmaktadır.
B
Bilgi ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamaların toplam harcamalar içindeki payıdır.
C
Kişi başına gelir düzeyi birbirine yakın olan ülkelerde bilgi oranları farklılık gösterebilir.
D
Bilgi oranı ile kişi başına gelir arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.
E
Bilgi oranı ile kişi başına gelir arasındaki ilişkinin yönünü kestirmek zordur.
Soru 15

Yeni ekonominin itici gücü olduğuna dair fikir birliğine varılan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak
B
Bilgi
C
Doğal Kaynaklar
D
Sermaye
E
Emek
Soru 16

Alıcı ve satıcının üzerinde uzlaşılan ürün hakkında farklı düzeyde bilgiye sahip olmalarından ötürü ortaya çıkan rekabet bozucu etkiye ne ad verilir?

A
Fiyat farklılaştırması
B
Monopolcü rekabet
C
Bilgi asimetrisi
D
Kartel
E
Reklam etkisi
Soru 17

Dünya Bankası tarafından geliştirilen bilgi endeksi içinde yer alan eğitim endeksi aşağıdaki göstergelerden hangisini kapsar?

A
Yüksek lisans eğitimine kayıtlı olanların ilgili yaş grubuna oranı
B
Meslek yüksek okulu okullaşma oranı
C
Doktora eğitimine kayıtlı olanların ilgili yaş grubuna oranı
D
Yetişkin okur-yazarlık oranı
E
Üniversitedeki okullaşma oranı
Soru 18

Yoksulluk bir çeşit bilgi eksikliğinden kaynaklandığında, bilgi = kalkınmadır tezini savununan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Van Der Velden
B
Lewis
C
Thomas SteWart
D
Uri Porat
E
Peter Drucker
Soru 19

Raul Luciano Katz tarafından bilgi sektörünün istihdam payını belirlemek amacıyla yapılan analizlerde kullanılan istatistiksel verilerin sağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
B
Avrupa Birliği
C
Asya Pasifik Ekonomik işbirliği Teşkilatı
D
Uluslararası Çalışma Örgütü
E
Birleşmiş Milletler
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...