Bilgi Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı

Bilgi Ekonomisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğanın mekanik işleyişini açıklayan doğa yasalarıyla, tüm bilimlerin anası olarak mekanik bilimin doğmasını sağlamıştır?

A
ilk-el yasaları
B
Mitos yasaları
C
Newton yasaları
D
Geleneksel paradigmalar
E
Kuantum paradigması
Soru 2

Teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güçtür, paylaşıldıkça çoğalır ve sinerjik etkileşimle yenilenme hızı artar.
B
Açık bilginin, yöntem ve aletle somutlaşarak birikmiş biçimidir.
C
Bir kısmı insan beyninde ve bir kısmı alet ve edevatta yurtlanık duruma dönüşmüş yol ve yöntemlerin tümüdür.
D
Bir stok ve donanımdır.
E
Bazen bir alet, edevat veya makinede somutlanır.
Soru 3

Bir endüstride istihdam edilen her bir çalışan başına düşen bilgisayar donanımının parasal değerini veren orana ne ad verilir?

A
Engel oranı
B
Donanım oranı
C
Bilgi oranı
D
Yazlım oranı
E
iletişim oranı
Soru 4

Yaparak öğrenme modelini literatüre kazandıran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Masuda
B
Arrow
C
Velden
D
Krugman
E
Romer
Soru 5

Faktör piyasalarında ekonomik başarıya göre ücret alınmasını sağlayan karaborsa, haksız kazanç gibi gelirlerin ortadan kalkmasına yol açan rekabetin ekonomik fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomiyi yönlendirme fonksiyonu
B
Konjonktürel gelişmelere uyum fonksiyonu
C
Kaynak dağılım fonksiyonu
D
Gelir dağılım fonksiyonu
E
Ekonomik gücün sınırlandırılması ve kontrolü fonksiyonu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomilerinde rekabetin önkoşulları arasında yer almaz?

A
Rekabete uygun ortam ve iklimin (özgürlük ortamının) varlığı
B
Rekabetin işlerliğini sağlayan motivasyon ve uyarıcı unsurlar
C
Rekabet düzenini oluşturan şekli-yasal düzenlemeler
D
Mübadelenin koşullu olması
E
Rekabete uygun politikaların bulunması
Soru 7

Aşağıdaki Porter’ın rekabetçi gelişme aşamalarından hangisi çöküşe yönelik aşamayı ifade etmektedir?

A
Refah güdümlü gelişme aşaması
B
Yenilik güdümlü gelişme aşaması
C
Yatırım güdümlü gelişme aşaması
D
Faktör güdümlü gelişme aşaması
E
Rekabet güdümlü gelişme aşaması
Soru 8

Aşağıdaki rekabet türlerinden hangisi klasik teorideki rekabet anlayışını ifade eder?

A
Monopolcü rekabet
B
Etkin rekabet
C
Eksik rekabet
D
Tam rekabet
E
Serbest rekabet
Soru 9

Bilgisayar devrimi ya da dijital devrim olarak adlandırılan sanayi devrimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri 1.0
B
Endüstri 2.0
C
Endüstri 3.0
D
Endüstri 4.0
E
Endüstri 5.0
Soru 10

Önemli ölçüde dışsallık sağlayan bazı mal ve hizmetlere devlet tarafından müdahale edilmesi ve bunun zorunlu kılınmasıyla ortaya çıkan mallara ne ad verilir?

A
Özel mallar
B
Yarı kamusal mallar
C
Karma mallar
D
Kamusal mallar
E
Erdemli mallar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üniversite eğitiminin fırsat maliyetidir?

A
Üniversite öğrenim harcı
B
Üniversiteye giderken yapılacak yiyecek giderleri
C
Üniversitede dersler için yapılan kitap ve kırtasiye harcamaları
D
Üniversiteye gitmeme durumunda çalışılacak bir işten sağlanacak gelir
E
Öğrenci yurdu için ödenen konaklama bedeli
Soru 12

Kuyruk hipotezine göre kişilerin yetiştirilebilirlik düzeyini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim
B
Cinsiyet
C
Kalıtım
D
Deneyim
E
Yaş
Soru 13

Problemleri görselleştirme, ifade etme, çözme, karar alma ve yapma becerilerini yerine getirme e-Devlet projelerini uygularken aşağıdaki beceri gruplarından hangisinde gerçekleştirilir?

A
Duygusal beceriler
B
Fiziksel beceriler
C
Analitik beceriler
D
Proje yönetimi becerileri
E
Bilgi yönetimi becerileri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi devletler tarafından e-Devlet uygulamaları için vaat edilen ilerlemeleri sınırlayan veya bloke eden engellerden biridir?

A
Sağlam güven ve güvenlik
B
Üstün teknik beceriler
C
Etkin proje yönetimi
D
Analitik becerilerdeki etkinlik
E
Zayıf koordinasyon
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir e-Devletin olası sosyal ve ekonomik etkilerinden biridir?

A
Hizmet kalitesinin düşmesi
B
Maliyetlerin artması
C
Bürokraside etkinsizliğin artması
D
Hizmet sunumunun yavaşlaması
E
Şeffaflığın ve kolaylığın artması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin benimsenmesi ve büyümesinde ortaya çıkan engellerin üstesinden gelmek amacıyla uygulanan e-Devlette güvenliği değerlendirme kriterlerinden biridir?

A
iletişim altyapısındaki eksiklikler
B
Zayıf teknik tasarım
C
Mali engeller
D
Hesap verebilirlik
E
Liderlik zafiyeti
Soru 17

Türkiye’de Ar-Ge harcamaları içinde en fazla paya sahip olan kesim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel sektör
B
Kamu sektörü
C
Üniversiteler
D
Kâr-dışı kurumlar
E
Yerel yönetimler
Soru 18

Günümüzde bilgi ekonomisine dönüşen ülkeler, 1960’lı yıllardan itibaren ulusal gelirlerinin yaklaşık yüzde kaçını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmışlardır?

A
0,5
B
3
C
10
D
15
E
20
Soru 19

Ar-Ge harcamalarının kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler ve kâr-dışı kurumlar arasında hangi oranda karşılandığını ve kullanıldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ar-Ge harcamalarının finansmanı
B
Ar-Ge harcamalarının kaynakları
C
Ar-Ge harcamalarının yapısı
D
Ar-Ge harcamalarının analizi
E
Ar-Ge harcamalarının payı
Soru 20

Türkiye’nin BİT sektörü dış ticaret dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bazı yıllar fazla vermektedir.
B
Açık vermektedir.
C
Dengededir.
D
Fazla vermektedir.
E
Bazı yıllar açık vermektedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...