Bilgi Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı

Bilgi Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayileşme konusunda politik kararlılığı, toplumsal disiplin ve planlı stratejik yönlendirmelerle kapitalizm ve sosyalizm arasında yeni bir sentez yaratıp, ekonomik büyüme ve yabancı sermaye almada önemli başarılar elde eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endonezya
B
ABD
C
Çin
D
Brezilya
E
Hindistan
Soru 2

Bilgi toplumunun idealize ettiği insan kişiliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyci, dil yeteneğini kullanan insan
B
Geleceğe yönelik sezgisel zekâsını kullanan yenilikçi ve yaratıcı insan
C
Mekanik akla dayalı insan
D
Rasyonel ve modern insan
E
Kapitalist düşünce sistemine dayalı insan
Soru 3

Bir yandan bilgi olarak insan zihninde, diğer yandan bu birikmiş bilginin yurtlanmış olduğu alet ve edevatlar içinde ve onlarla birlikte donanım şeklinde yer alan kavrama ne ad verilir?

A
Paradigma
B
Evren
C
Eğitim
D
Teknoloji
E
Doğa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunu yaratan teknolojiler arasında yer almaz?

A
Nano teknoloji
B
Yeni malzemeler
C
Mikroelektronik
D
Mikrobiyoloji
E
ilk-el teknoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunu oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
insan merkezli sosyal ağ örgütlenmesi
B
Sistem, yapı ve süreçlerin interaktif etkileşimi
C
Mekanik bilime dayalı soyutlayıcı neden-sonuç ilişkileri
D
Bilişsel bilginin yoğun kullanımı
E
Enformasyon ve bilişim altyapısı
Soru 6

Bilgi bazlı bir ekonominin ön koşulu ve alt yapı donanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi taşıyan ve aktaran ağ donanımları
B
Hızlı demiryolu ulaşım sistemi
C
Multi medya endüstrisi
D
Yerel ve küresel rekabet
E
Yaparak öğrenme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi değer yaratan bilgiyi açığa çıkarma süreçleri arasında yer almaz?

A
Niçinin bilgisi
B
Ne için bilgi
C
Kimin bilgisi
D
Dijitalin bilgisi
E
Nasılın bilgisi
Soru 8

Dijital iletişim ağlarının, üretici ve tüketici arasındaki aracıların işlevini ortadan kaldırması bilgi ekonomisinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Bilgi ekonomisi kendi içinde bütünleşen bir ekonomidir.
B
Bilgi ekonomisi aracısız bir ekonomik yapılanmaya yöneliktir.
C
Bilgi ekonomisi küresel bir ekonomidir.
D
Bilgi ekonomisi moleküler bir ekonomidir.
E
Bilgi ekonomisi dijitaldir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sarmalının içselleşme sürecini ifade eder?

A
Örtük bilgiden açık bilgiye geçiş
B
Açık bilgiden açık bilgiye geçiş
C
Erişilen bilgiden erişilen bilgiye geçiş
D
Örtük bilgiden örtük bilgiye geçiş
E
Açık bilgiden örtük bilgiye geçiş
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada yöneticilerin önem vermesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Bilgi ekiplerinin, bilgi üretim sanatında operasyonel üretim sürecinden ayrı çalışması
B
Örtük bilginin açığa çıkarılma süreçlerine fırsat yaratılmasıyla bilgi üretiminin özüne ilişkin niteliğin dikkate alınmış olması
C
Bilginin, bakış açısına ve ortama göre değişmesi
D
Bilgi üretiminin, bilim olmaktan çok sanat olması
E
Gözlem ölçeği değiştikçe bilginin de değişmesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Machlup'ın bilgi endüstrisindeki üretim faaliyet gruplarından biri değildir?

A
Bilgi makinesi
B
iletişim medyası
C
Bilgi oranı
D
Bilgi hizmetleri
E
Eğitim
Soru 12

Ülkelerin bilgi ekonomisi olma yolunda kaydettikleri gelişme ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde geliştirilen endekslerle ölçülmeye başlamıştır?

A
İngiltere
B
Japonya
C
ABD
D
Almanya
E
Fransa
Soru 13

Porat’ın analizlerine göre Bilgi İşçilerinden; eğitimciler aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Bilgi makinesi işçileri
B
Piyasa araştırması ve koordinasyon uzmanları
C
Bilgi işlemciler
D
Bilgi dağıtıcıları
E
Bilgi üreticileri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi RITE tarafından geliştirilen haberleşme araçlarının dağılımı grubunda yer alan göstergelerden biridir?

A
Her 100 aileye düşen radyo sayısı
B
Öğrencilerin öğrenim çağındaki nüfusa oranı
C
Her 1000 kişiye düşen yayınlanmış kitap sayısı
D
Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin toplam nüfusa oranı
E
Bilgi harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası tarafından geliştirilen Bilgi Ekonomisi Yenilik Endeksinin göstergelerinden biridir?

A
Yetişkin okur-yazar oaranı
B
Ar-Ge harcamalarının payı
C
Patent sayısı
D
ilköğretim okullaşma oranı
E
Hukuki düzenlemeler
Soru 16

Bilgisayar kullananların sayısı ve kullanım süreleri arttıkça yazılım kullanımının artması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Artan kârlılık
B
Teknoloji maliyetlerinde düşüş
C
Azalan verimler yasası
D
Doğrudan ağ dışsallıkları
E
Dolaylı ağ dışsallıkları
Soru 17

Bir ağ içerisindeki aktör ve düğümlerin sayısında görülecek artışların o ağı daha verimli hale getireceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Say Kanunu
B
Ağ Yasası
C
Azalan Verimler Kanunu
D
Metcalfe Yasası
E
Keynesyen Yaklaşım
Soru 18

Fiziksel mağaza gezen tüketiciden internet kullanarak araştırma yapan tüketiciye geçiş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Homojen mallarda fiyat farklılaştırması kolaylaşmıştır.
B
Firma-tüketici ilişkisi çift yönlü olmuştur.
C
Araştırma maliyetleri düşmüştür.
D
Tüketici fiyatları hızlı ve daha kolay bir şekilde karşılaştırabilmektedir.
E
Toplumsal farklılaşma ve bireyleşme ön plana çıkmıştır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi OECD’ye göre uzun dönemde firmaların istihdamının artmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A
Yeni ürünlerin ortaya çıkması
B
Sendikaların gücünün azalması
C
Gelirlerin artması
D
Üretkenlik artışı sonucu fiyatların düşmesi
E
Pazar çapının genişlemesi
Soru 20

I. Hızlı olma
II. Ürün ekosistemleri oluşturma
III. Farklılaştırma
Yukarıdakilerden hangileri bilgi ekonomisinde rekabette başarılı olmanın anahtarları olarak kabul edilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...