Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2018-2019 Final Sınavı

Bilgi Toplumu Ve E-Devlet 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa Birliği’ne aday ülkelere yönelik geliştirilen eylem planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
TUENA
B
e-Avrupa+
C
i2010
D
e-Dönüşüm Projesi
E
e-Avrupa 2002
Soru 2

Etkin bir ________ yapısında, devlet kurumlan arasındaki ortak çalışmalar sayesinde karşılıklı bilgi ve veri alış verişinin sağlanması, politikalar oluşturulması için gereksinim duyulan güvenilir bilginin elde edilmesi ________ desteğine dayanmaktadır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
elektronik belge yönetim sistemi - yönetim
B
hizmet - bürokrasi
C
e-Devlet - elektronik belge yönetim sistemi
D
devlet - etkileşim
E
kurum - çalışan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin önemli boyutlarından biridir?

A
Yeni hizmetler üretilmesi
B
Çevrimiçi hizmetlerin sağlanması
C
Yeni teknolojiler duyulan ihtiyaç
D
Bilgi iletişim teknolojisi
E
Yeni pazarlara duyulan ihtiyaç
Soru 4

Kamu kurumlarının veri merkezlerinin birleştirilmesi çalışmaları e-Devletin daha çok hangi sunum kanalıyla ilgilidir?

A
Twitter
B
Blog
C
Bulut Bilişim
D
internet
E
Mobil
Soru 5

Görme engelli bir bireyin gereksinim duyduğu kamu hizmetine, ilgili kurumun web sayfasının metin okuma özelliği sayesinde çok kısa sürede ulaşabilmesi, kamu kurumlarının web sayfalarının tasarımında dikkat edilmesi gereken kriterlerden en fazla hangisiyle ilişkilidir?

A
Web sitesinin ana sayfası
B
Kamu kurumlarının iletişim adresleri
C
Web sayfasının arama özelliği
D
Erişilebilirlik
E
Web sayfasının arşivlenmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi farklı açılardan bakma ve deneyim yoluyla oluşur?

A
Bilgi
B
Enformasyon
C
Veri
D
Data
E
Bilgelik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi MERNİS projesinin amaçlarından biri değildir?

A
Kamu kuruluşlarına ve vatandaşa elektronik ortamda bilgi hizmetinin verilmesi
B
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının verilmesi
C
Yurtdışına tüm çıkışlarda pasaport ve vize yerine kullanılması
D
Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması
E
Kolay taşınabilir, kolay taklit edilemez çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi
Soru 8

Türkiye'de e-Devlet hizmetlerine aşağıdaki erişim yollarından hangisi ile girilemez?

A
Göz tanıma teknolojisi
B
internet bankacılığı
C
e-Devlet şifresi
D
e-imza
E
Mobil imza
Soru 9

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın internet adresi, aşağıdakierden hangisidir?

A
http/www.mgm.gov.tr
B
http:/www.csb.gov.tr
C
http:/www.gtb.gov.tr
D
http:/www.msb.gov.tr
E
https:/www.gsb.gov.tr
Soru 10

__________ sahip olunan sınırlı kaynakların amaca uygun kullanımı açısından önemli bir süreçtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakierden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Karar verme
B
Etkileme
C
Eşgüdümleme
D
iletişim
E
Planlama
Soru 11

Bilgiden alınan güçle, bilgi ve bilgi üretmeye dayalı hayat tarzı kaçıncı dalga olarak nitelendirilir?

A
Birinci
B
ikinci
C
Üçüncü
D
Dördüncü
E
Beşinci
Soru 12

Yaşadığı şehrin 5 günlük hava tahmin değerleri hakkında bilgi almak isteyen bir kişi için, aşağıdaki internet sitelerinden hangisine erişim daha önceliklidir?

A
http:/www.meb.gov.tr
B
https:/www.mgm.gov.tr/
C
http:/www.icisleri.gov.tr
D
http:/www.maliye.gov.tr/
E
http:/www.csb.gov.tr/
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi devletin bürokrasi kaynaklı sorunları arasında yer almaz?

A
Hizmet kalitesinin düşmesi
B
Hizmetlerde aksama
C
iş yapış sürelerinin uzaması
D
Kontrol ve yetkinin devri
E
Teknolojik yatırımlardaki eksiklik
Soru 14

Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası ile sağlık tesisleri arasında, fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmetlerin ödenmesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik e-Devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
MEDULA
B
DİE
C
ASAL
D
UYAP
E
TUBA
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu'nun hedeflerinden biridir?

A
istihdam kaynaklı sorunların çözümlenmesi
B
Kamu kurumlarının işleyişinin belirlenmesi
C
istihdamın artırılması
D
Kamu yararının gözetilmesi
E
Dış kaynaklı yatırımların artırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangileri e-Devlet hizmetlerinin kapsamı içerisinde yer almaz?

A
iç işlerinde e-Devlet uygulamaları
B
Dış işlerinde e-Devlet uygulamaları
C
Yerel yönetimlerde e-Devlet uygulamaları
D
Milli savunmada e-Devlet uygulamaları
E
Sosyal politikalarda e-Devlet uygulamaları
Soru 17

Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak üzere, idarenin her türlü eylem ve işlem, tutum ve davranışlarını hukuka uygun bir şekilde incelemek, araştırmak ve öneride bulunmak amacıyla yapılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu ihale Kanunu
B
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
C
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
D
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
E
Kamu Denetçiliği Kanunu
Soru 18

Yükseköğretimde kullanılan e-Devlet uygulamaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A
Tez tarama
B
Öğrenci belgesi sorgulama
C
Üniversite e-kayıt
D
Devamsızlık durumu sorgulama
E
Mezun belgesi sorgulama
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet uygulamalarının çıktılarından biri değildir?

A
Kamu sektörünün yükünü artırması
B
Kamu hizmetlerinin kaliteli şekilde sunulması
C
Geniş bir kullanım potansiyeline sahip olması
D
Kamu hizmetlerine kolayca erişimin sağlanması
E
Kamu hizmetlerinin ekonomikleştirilmesi
Soru 20

Yap-İşlet-Devret finansman modelinin kamu yararının sağlanması açısından en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu finansman modelinin karlılığının düşük olması
B
Ek kamu harcaması gerektirmesi
C
istihdamı olumsuz engellemesi
D
Kısa vadede devlete ekonomik bir getirinin olmaması
E
Kamu hizmetlerinde aksamaya neden olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x