Bilim Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı

Bilim Felsefesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilim felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim adamlarına yeni araştırma alanları açmak
B
Bilimsel çalışmaların verimlilik derecesini belirlemek
C
Bilim adamlarının uyması gereken ilkeleri ortaya koymak
D
Bilimsel çalışmalara yeni boyutlar kazandırmak
E
Bilimin ne olduğunu araştırıp ortaya koymak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?

A
Kütüphane
B
Pi sayısı
C
Bahçedeki sandalye
D
Güneş
E
Odanın içindeki dolap
Soru 3

Küçük olma bağıntısının sahip olduğu özellikler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yansımasız, bakışımsız ve geçişli
B
Yansımasız, bakışımlı ve geçişsiz
C
Yansımalı, bakışımlı ve geçişli
D
Yansımasız, bakışımlı ve geçişli
E
Yansımalı, bakışımsız ve geçişsiz
Soru 4

I. Deney, koşulları deneycinin müdahalesi sonucunda belirlenmiş olan bir gözlemdir.
II. Deney, gözlem gibi doğaya sorulan bir soruyu yanıtlamak amacıyla yapılan bir işlem sayılabilir.
III. Deneyi yapan bilim insanı veya bilim insanı ekibine deneyci denir.
IV. Deneye yol açan soru koşulludur.
Deney ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısını oluşturan öğelerden “gözlemleyenler”in içinde yer alır?

A
Gözlemlenen a nesne dizgesi
B
Gözlemlenen u yeri
C
Gözlem sonucu
D
Gözlem aygıtı
E
Gözlemlemenin zamanı
Soru 6

Herhangi bir bilimsel açıklamaya yol açan soruda yer alan ve bir olgunun karşılığı olan önermeye ne ad verilir?

A
Açıklayan önerme
B
Açıklanan-önerme
C
Yasa önermesi
D
Gözlem önermesi
E
Açıklama önermesi
Soru 7

Aşağıdaki açıklama modellerinden hangisinde, monotonik-olmama özelliğinden dolayı arka plan bilgilerini ifade eden (doğru olduğu bilinen) farklı önermelerden geçerli çıkarımlar yoluyla birbiriyle çelişen sonuçlar türetilebilir?

A
Nedensel-Mekanik Açıklama Modeli
B
Olasılıksal Tümevarımsal-Yasacı Açıklama Modeli
C
Pragmatik Açıklama Modeli
D
Olasılıksal Tümdengelimsel-Yasacı Açıklama Modeli
E
Birleştirici Açıklama Modeli
Soru 8

Nedensel-Düzeneksel Açıklama Modelini ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bas Van Fraassen
B
Cari Gustav Hempel
C
VVesley C. Salmon
D
Philip Stuart Kitcher
E
Michael Friedman
Soru 9

Bilimde sözü edilen “molekül”, “atom”, “elektron” gibi en azından dolaysız olarak gözlemlenebilirleri göstermeyen terimlere ne ad verilir?

A
Özellik terimleri
B
Bağıntı terimleri
C
Teorik terimler
D
Simgeler
E
Gözlem terimleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kısmen yorumlanmış teorileri oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Teorinin tarihi
B
Teorinin dili
C
Teorik postulatlar
D
Teorinin bağlantı postulatları
E
Teorinin açıklamaları ve öndeyileri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel terim olarak kabul edilebilir?

A
Molekülün hızı
B
Atomun enerjisi
C
iyonik bağ
D
Dağın yüksekliği
E
Atomun kütlesi
Soru 12

Her teorinin aksiyomlar ile onlardan türetilebilen önermelerin yanı sıra teorinin konusu olan nesne dizgeleri ile bunların özelliklerini temsil eden model denilen matematiksel yapılar içerdiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerçekçi yaklaşım
B
Anlambilimsel yaklaşım
C
Deneysel yaklaşım
D
Sentaktik yaklaşım
E
Niceliksel yaklaşım
Soru 13

I. Önceden bilinen deneysel yasaları açıklamak
II. Daha önce bilinmeyen deneysel ya da teorik yasaları ortaya çıkarmak
III. Daha önce bilinmeyen yalın olgulara ve/veya (deneysel ya da teorik) yasalara ilişkin öndeyilerde bulunmak
Yukarıdakilerden hangileri teori kurmanın amaçları arasındadır?

A
Yalnızlı
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14

Bayesçi (Olasılıkçı) anlayışta, hipotezin çürütülmesi ne anlama gelir?

A
Sınama öncesi olasılık değerinin 1’e yakın olması
B
Sınama sonrası olasılık değerinin sınama öncesi olasılık derecesinden küçük olması
C
Sınama sonrası olasılık değerinin O’a yakın olması
D
Sınama sonrası olasılık değerinin sınama öncesi olasılık derecesinden büyük olması
E
Sınama sonrası olasılık değerinin sınama öncesi olasılık derecesiyle eşit olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Charles S. Pierce’in öncüsü olduğu Hipotez-Buluşu görüşüne göre bir hipotezin üretilmesini ifade eder?

A
Bilim insanlarının salt hayal güçleriyle üretilir.
B
Bilim insanlarının hayal güçleriyle oluşturdukları düşünce deneylerine dayanarak tümdengelimsel çıkarımlarla üretilir.
C
Bilim insanlarının hayal güçleriyle oluşturdukları düşünce deneylerine dayanarak tümdengelimsel olmayan çıkarımlarla üretilir.
D
Bilim insanlarının önceden doğruladıkları gözlem önermelerine dayanarak tümdengelimsel olmayan çıkarımlarla üretilir.
E
Bilim insanlarının önceden doğruladıkları gözlem önermelerine dayanarak tümdengelimsel çıkarımlarla üretilir.
Soru 16

Hipotezli-Tümdengelimsel Pekiştirme yönteminde, hipotezler nasıl çürütülür?

A
Hipotezin yalın olmadığının ortaya konmasıyla
B
Sezgilerle
C
Hipotezin yeni bir hipotez olmadığının gösterilmesiyle
D
Tümevarımsal çıkarımla
E
Türetilmiş gözlem önermelerinin yanlışlanmasıyla
Soru 17

Bir teorinin hipotezlerinden tümdengelimsel olarak türetilen bir önermenin değillemesi gözlem ve/veya deneyle doğrulanmış bir gözlem önermesi ise bu olguya ne ad verilir?

A
Anomali
B
Çelişki
C
Aksiyom
D
Çıkarım
E
Problem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Paradigma bileşenlerinden biri değildir?

A
Sembolik genellemeler
B
Bilimsel değerler
C
Karşıt örnekler
D
Metafizik ilkeler ve modeller
E
Örnek problem çözümleri
Soru 19

Bir teori dizisinin katı çekirdeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teorilerin yardımcı hipotezleri kümesidir.
B
Pekiştirmenin tümevarımla sağlanmasıdır.
C
Pekiştirmenin bilim insanlarının görüşleriyle sağlanmasıdır.
D
Dizideki tüm teorilere ortak olan temel hipotezler kümesidir.
E
Pekiştirmenin metafizik modellerle sağlanmasıdır.
Soru 20

Kuhn'a göre bilimsel paradigmanın karşılaştığı anomalinin giderilmesi ne anlama gelir?

A
Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teori çerçevesinde anomaliyi oluşturan olgunun beklenen bir olgunun buluşu olduğunu göstermenin olanaksızlığının kabul edilmesi
B
Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teori çerçevesinde anomaliyi oluşturan olgunun bilimsel değerinin olmadığının ortaya konulması
C
Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teorinin, olağan bilim dönemindeki gelişim sürecinde anomalinin göz ardı edilmesi
D
Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teorinin olağan bilim dönemindeki gelişim sürecinin tamamlanarak bunalım dönemine geçilmesi
E
Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teori çerçevesinde anomaliyi oluşturan olguya açıklanmış bir olgu niteliği kazandırılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x