Bilim Felsefesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Bilim Felsefesi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geçerli tümdengelimsel çıkarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öncülleri doğru ise, sonucu zorunlu olarak doğrudur.
B
Çıkarımın geçerliliği derecelidir.
C
Yeni öncüllerin eklenmesi, çıkarımı geçersiz hale getirebilir.
D
Bilgi artıran bir çıkarımdır.
E
Sonucun ifade ettiği bilgi, bulunmaz. öncüllerde
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?

A
Vazo
B
Araba
C
Bilgisayar
D
Pi sayısı
E
Fincan
Soru 3

Kabul Koşulu ne demektir?

A
Kabul koşulu, bilim insanlarının bir bilimsel deneyi kabul etmeleri, demektir.
B
Kabul koşulu, bilim insanlarının bir bilimsel olmayan önermeyi kabul etmeleri, bu önerme üzerinde deneysel çalışma yapmaları demektir.
C
Kabul koşulu, bilim insanlarının bir bilimsel önermeyi yapmaları, bu önermeyi saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaya karar vermeleri demektir.
D
Kabul koşulu, bilim insanlarının bir bilimsel önermeyi red etmeleri, bu önermeyi bilimsel çalışmalarında kullanmaya, başkalarıyla birlikte karar vermeleri demektir.
E
Kabul koşulu, bilim insanlarının bir bilimsel önermeyi kabul etmeleri, bu önermeyi bilimsel çalışmalarında kullanmaya, daha açık olarak, her türlü bilimsel çıkarımların öncülleri olarak kullanmaya karar vermeleri demektir.
Soru 4

Bir a nesne dizgesinin t zamanında ve u yerindeki sıcaklığının hangi değeri taşıdığının gözlem ve/veya deneyle saptanması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurgu
B
Ölçme
C
Yanlışlama
D
Hipotez
E
Varsayım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısını oluşturan öğelerden “gözlemleyenler”in içinde yer alır?

A
Gözlemci
B
Gözlemlenen a nesne dizgesi
C
Gözlemlenen u yeri
D
Gözlemlemenin zamanı
E
Gözlem sonucu
Soru 6

Bir gözleme yol açan soru için, gözlemin doğruladığı olanaklı yanıtı doğru kılan olguya ne denir?

A
Nesne dizgesi
B
Uzay noktası
C
Gözlem aygıtı
D
Gözlem sonucu
E
Zaman anı
Soru 7

I. Bilgisel olasılık
II. istatistiksel olasılık
III. Varlıksal olasılık
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesindeki olasılık çeşitlerindendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 8

Tümdengelimsel-yasacı açıklamada, açıklayan-önermenin bileşenleri arasında en az bir olasılıksal yasanın bulunduğu açıklama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleştirici açıklama modeli
B
Olasılıksal tümevarımsal-yasacı açıklama
C
Olasılıksal tümdengelimsel-yasacı açıklama
D
Açıklanan önerme
E
Açıklayan önerme
Soru 9

A bilimsel önermesinin P olarak gösterilen bilgisel olasılığı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

A
-11
B
-1
C
1
D
1,00011
E
1,1101
Soru 10

R rastlantı deneyi, içinde rastgele dağılmış ve renk haricinde özdeş 10 adet siyah ve 8 adet kırmızı top bulunan torbadan tek bir topun rastgele çekilmesi işlemidir.
Buna göre R deneyinin olasılık fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Tümevarımsal olasılık fonksiyonu
B
İstatistiksel olasılık fonksiyonu
C
Varlıksal olasılık fonksiyonu
D
Bilgisel olasılık fonksiyonu
E
Tümdengelimsel olasılık fonksiyonu
Soru 11

Gerçek (yani evrende varolan) bir nesne dizgesini ve/veya özelliklerini temsil eden maddesel ya da matematiksel nesneye ne denir?

A
Hacim
B
Mutlak Sıcaklık
C
Model
D
Madde
E
Kütle
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğru olsa bir doğa yasasını ifade eder?

A
Şu andan yarına kadar herhangi bir suyu ısıtırsam donar.
B
Bulunduğum odada bulunan bütün maddeler hacimsizdir.
C
Pisagor ölümsüzdür.
D
Bazı atomlar kütlesizdir.
E
Tüm kuşlar siyahtır.
Soru 13

I. Newton’un devinim yasaları
II. Kepler’in yasaları
III. Galileo’nun serbest düşme yasası
IV. Newton’un genel çekim yasası
Yukarıdakilerden hangileri türetilmiş yasalardandır?

A
I ve III
B
II ve III
C
1,1I ve III
D
1,11I ve IV
E
1,11, III ve IV
Soru 14

Temel yasa-görünümlü önerme ile dile getirilebilen yasaya ________ , türetilmiş yasa-görünümlü önerme ile dile getirilebilen yasaya da ________ denir.
Yukarıdaki cümledeki boşlukları aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
temel yasa, türetilmiş yasa
B
yasa görünümlü önerme , tümel koşullu önerme
C
aksiyom, postulat
D
yasacı açıklama, nesne dizgesi
E
mikro nesne dizgesi, mikro özellik
Soru 15

I. Tümevarımsal genelleme önermesi başka gözlem ve/veya deneylerle pekiştirilebilir.
II. Gözlem ve/veya deney yoluyla ilgili bilim dalının konusuna giren yalın olguların bilgisi türetilir.
III. Sonlu sayıda gözlem önermesinden tümevarımsal çıkarımla bir tümel-koşullu önerme türetilir.
Yukarıda verilen “salt tümevarımcı görüş”ün bilimsel yöntem aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
I – II – III
B
I – III – II
C
II – I – III
D
II – III – I
E
III – I – II
Soru 16

Bu yöntemde sınanan hipotezlerin sınama-öncesi olasılık derecesinin hep O’dan büyük ve 1’den küçük olduğu, yani hipotezlerin kesin olarak yanlış veya kesin olarak doğru olarak bilinmediği kabul edilir.
Burada bahsedilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hempel Yöntemi
B
Kendi Kendini Pekiştirme Yöntemi
C
Hipotezli-Tümdengelimsel Pekiştirme Yöntemi
D
Nicod Yöntemi
E
Bayesci Pekiştirme Yöntemi
Soru 17

Kari R. Popper'a göre, dayanıklı hipotez kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınama-öncesi ve sınama-sonrası olasılık derecesi aynı kalan hipotezlerdir.
B
Gözleme dayanarak temel önerme olarak kabul edilmiş hipotezlerdir.
C
Uzun süre yapılan sınamalar sonucunda yanlışlanamayan hipotezlerdir.
D
Yapılan sınamalarda yüksek oranda olumlu gözlem önermesiyle pekiştirilmiş hipotezlerdir.
E
Nesnelliği, ilgili bilim adamları tarafından tartışmasız kabul edilen hipotezlerdir.
Soru 18

Bir teorinin hipotezlerinden tümdengelimsel olarak türetilen bir önermenin değillemesi gözlem ve/veya deneyle doğrulanmış bir gözlem önermesi ise, bu önermenin dile getirdiği olguya sözü geçen teoriye ilişkin bir ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
anomali
B
problem
C
çelişki
D
çıkarım
E
aksiyom
Soru 19

Kuhn’un ortaya attığı görüşe göre; herhangi bir bilim dalında bunalım dönemine girmiş eski bilimsel paradigmanın bilim insanları topluluğunca ret edilip, yerine eskisiyle hiç bağdaşmayan yeni bir bilimsel paradigmanın kabul edilmesine ne ad verilir?

A
Olağan bilim dönemi
B
Gözlem
C
Giderilemez anomali
D
Bilimsel devrim
E
Gelişen teori dizisi
Soru 20

Olağan bilim dönemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Olağan bilim sürecinin yer aldığı zaman aralığına olağan bilim dönemi denir.
B
Bilim tarihinde yalnızca bir olağan bilim dönemi olmuştur.
C
Bu dönem içinde teorilerin her aşaması bir öncekinden daha gelişmiştir.
D
Bir olağan bilim döneminde bilim insanları topluluğu tek paradigmayı rakipsiz olarak kabul ederler.
E
Paradigma değişiklikleri olağan bilim dönemlerini değiştirir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x