Bilişim Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Bilişim Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “verilerin kaliteli olması ilkesi” ile bağdaşmaz?

A
Doğru ve eğer gerekli ise güncel olarak tutulma
B
Dürüstlük kurallarına uygun işleme
C
Hukuka uygun işleme
D
Verileri olabildiğince uzun saklama
E
Meşru amaçlar için toplanma
Soru 2

İnternet üzerindeki tüm bilgilere bakabilmek ve bu bilgilerle etkileşim halinde olabilme imkânı veren uygulama programına ne ad verilir?

A
Domain name
B
Web tarayıcısı
C
Bilişim alanı
D
Bilişim sistemi
E
World wide web
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Hukuku bağlamında ilgili kişinin katılımı ve denetimine yönelik ilkelerden biridir?

A
İlgilinin kendisine ilişkin bilgileri düzeltme hakkı olması
B
İlgilinin bilgilendirilmemesi
C
İlgilinin otomatik kararların konusu olabilmesi
D
İlgilinin veri işleme sürecinden soyutlanması
E
İlgilinin rızası olmadan kişisel bilgilerinin ticarileştirilmesi
Soru 4

Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılan her türlü değerdir; sayısal birimlere dönüştürülmüş bilgidir.
Verilen bilgiye göre tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişim Alanı
B
internet Yer Sağlayıcısı
C
Veri
D
Bilişim Sistemi
E
internet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının görevlerinden biridir?

A
internet alanındaki uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonun sağlanması
B
internet üzerindeki bilgilere ulaşma imkanı sağlayan programların hazırlanması
C
Verilerin toplanarak bilgisayarda işleme tabi tutulması
D
Bilgisayar işletim sistemlerinin pazarlanması
E
internet üzerinde erişilebilir bilgilerin dijital olarak depolanması
Soru 6

Bilişim suçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Vergi Hukuku’nun bir alt dalıdır.
B
Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilen suçlardır.
C
Bilgisayar ve benzeri elektronik aletlerin çalınması bu suçlardandır.
D
Yalnızca iş yerinde işlenebilen suçlardır.
E
Bilerek işlenen suçlara verilen hukuki addır.
Soru 7

Kişisel verilerin korunması hakkı aşağıda sunulan haklardan hangisi ile ilgili değildir?

A
insan onuru
B
Düşünceyi açıklama özgürlüğü
C
Seçme ve seçilme hakkı
D
Haberleşme özgürlüğü
E
Özel yaşamın gizliliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Hukuku’nun ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A
Klasik hukuk dallarının modern problemleri çözmede tek başına yetersiz kalması
B
internet üzeri alışverişlerin artması ve bunun neden olduğu sorunlar
C
internet üzerinden suç işlenmesi
D
Teknolojik gelişmeler
E
Artan lobi faaliyetleri
Soru 9

TCK. madde 138 gereği, Kanunların belirlediği sürenin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde verilecek hapis ceza süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç yıldan dört yıla
B
iki yıldan üç yıla
C
Bir yıldan iki yıla
D
Altı aydan bir yıla
E
Bir aydan altı aya
Soru 10

II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin gözaltındaki kişilerin telefon faturalarını inceleyerek bu kişilerin iletişim halinde bulundukları şahısları tespit etmeleri hangi ilkenin doğrudan ihlalidir?

A
Mülkiyetin korunması
B
Özel haberleşmenin gizliliği
C
Seyahat özgürlüğü
D
Düşünceyi açıklama özgürlüğü
E
inanç hürriyeti
Soru 11

İzinsiz bilişim sistemine girme suçu ile korunan hukuki değer aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir?

A
Bireyin konutundaki özel alanı
B
Bireyin konut dokunulmazlığı
C
Bireyin vücut bütünlüğü
D
Bireyin sanal alandaki kamusal alanı
E
Bireyin sanal alandaki özel alanı
Soru 12

Bir şüphelinin kullandığı bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, hangi merciin talebi üzerine kim karar verir?

A
Cumhuriyet Savcısı / Hâkim
B
Valilik / Hâkim
C
Yargıtay Başsavcısı / Uyuşmazlık Mahkemesi
D
Yargıtay Başsavcısı / Anayasa Mahkemesi
E
Valilik / Cumhuriyet Savcısı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına yönelik temel düzenlemelerden biri değildir?

A
Türk Borçlar Kanunu
B
Türk Ceza Kanunu
C
Elektronik Haberleşme Kanunu
D
İcra-İflas Kanunu
E
Türk Medeni Kanunu
Soru 14

İzinsiz Bilişim Sistemine girme suçu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Bu suç kesintisiz bir suçtur.
B
Bu suç herkes tarafından işlenebilir.
C
Hukuka aykırı olarak sisteme girip orada kalmakla suç oluşur.
D
Herkes bu suçun mağduru olabilir.
E
Bu suçun maddi konusu konut ve ona ait müştemilattır.
Soru 15

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Suçun oluşması için kredi kartının fiziken ele geçirilmesi gerekli değildir.
B
Rıza ile kartın kullanılması durumunda bu suçun işlenmesi söz konusu olmaz.
C
Bu suçun tek mağduru T.C. Merkez Bankası’dır.
D
Suçun konusunu banka ve kredi kartları oluşturmaktadır.
E
Bu suç herkes tarafından işlenebilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin korunmasının “Anayasal temelleri hakkında” ileri sürülen ifadelerden biri değildir?

A
Anayasa’da direkt olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin hiçbir düzenleme bulunmamaktadır.
B
“insan onuru” kavramı Anayasa Mahkemesi kararları ışığında kişisel verilerin korunmasıyla da ilgilidir.
C
Anayasa’ya göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.
D
Anayasa’ya göre kişisel veriler ancak kanunda gösterilen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
E
Kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı bu konuda yol gösterici bir Anayasal düzenlemedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasıyla ilgili olan ve yaygın olarak kullanılan veri tabanlarından biri değildir?

A
MOBESE
B
UYAP
C
PTT
D
MERNİS
E
POLNET
Soru 18

Şahıs A, kendisine atılı banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu sehven işlediğini, aslında kendi kredi kartından alışveriş yapma niyetinde olduğunu ifade etmiştir. Yapılan incelemede bu yalan bir ifade olarak vasıflandırılmıştır.
Bu olaydada, bahsi geçen suçun hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

A
Bu suça teşebbüs mümkündür.
B
Etkin pişmanlık halinde cezada indirime gidilir.
C
Tehdit ile bu suça itilen kişinin cezalandırılması gerekir.
D
Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur.
E
Aynı evde yaşayan kardeşlerin bu suçu başka bir kardeş aleyhine işlemeleri halinde ceza verilmez.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak düzenlenen kapsamlardan biri değildir?

A
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi
B
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması
C
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kayıt edilmesi
D
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi
E
Kişisel verilerin bir hukuka aykırılık iddiasıyla mahkemece talep edilmesi
Soru 20

Kişisel verilerin korunması kanun tasarısı gereğince oluşturulacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaç üyeden oluşur?

A
Yedi
B
Sekiz
C
Dokuz
D
On bir
E
On üç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x